Weekoverzicht

R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER
DEELGEMEENSCHAP  H.H. ANDREAS PETRUS EN PAULUS MAASSLUIS
Kerkgelegenheid: Petrus en Pauluskerk: Andreasplein 1 3144 PL Maassluis.

Parochiesecretariaat: Andreasplein 1, 3144 PL : tel. 5912080.
E-mail: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Giro kerkbestuur: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH dg HH Andreas Petrus en Paulus en NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-dg Andreas Petrus en Paulus.
——————————————————————————————————————————

weekagenda en mededelingen week 3/2019

Secretariaat : 14 januari 2019 08:28 : Weekoverzicht

Parochie de Goede Herder Deelgemeenschap Andreas Petrus en Paulus, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, Tel.: 010-5912080 Aktie kerkbalans: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH DG HH Andreas Petrus en Paulus t.n.v. DGH Expl-dg Andreas Petrus en Paulus. Secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

LITURGIE-AGENDA 2019

Maandag 14 jan 09.00 Lauden
Dinsdag 15 jan
Woensdag 16 jan
Donderdag 17 jan 09.00 H. Eucharistie, voorganger pastor M. Tharsis
Vrijdag 18 jan
Zaterdag 19 jan
Zondag 20 jan 10.00 Geen viering in P+P kerkOecumenische viering in Immanuelkerk t.g.v. de opening van de Week van Gebed. Diverse voorgangers, waaronder pastor C. Duynstee
Maandag 21 jan 09.00 Lauden
Dinsdag 22 jan
Woensdag 23 jan
Donderdag 24 jan 09.00 H. Eucharistie voorganger, pastor A. Kunnekkadan
Vrijdag 25 jan
Zaterdag 26 jan 19.30 Gebedsviering in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid, voorganger dhr. K. Vaissier m.m.v. cantor
Zondag 27 jan 09.30 Woord- en Communieviering, voorganger mevr. M. Paalvast m.m.v. Andreas, Petrus en Pauluskoor. Lezingen: Neh. 8,2-4a.5-6.8-10; Ps. 19; 1 Kor. 12,12-30; Luc. 1,1-4;4,14-21

 

 

 

Misintenties:

Zondag 20 januari: geen

Zondag 27 januari: Bertha Alkemade-v.d.Toorn

 

DAG DATUM UUR ACTIVITEIT
Maandag 14 jan 09.00-12.00 20.00-22.00 Secretariaat open      Overleg over begraafplaats in narthex
Dinsdag 15 jan  08.00-10.00 20.00-22.00 Secretariaat gesloten Kerkschoonmaak Repetitie Intermezzo
Woensdag 16 jan 19.30-21.30 Secretariaat gesloten Vergadering BC-parochiebestuur
Donderdag 17 jan 09.00-12.00 10.15-11.15 19.45-21.45 Secretariaat open Bijbellezen op donderdag Koorrepetitie APPK
Vrijdag 18 jan 09.00-12.00 19.00-20.00 Secretariaat open Repetitie Andreas Zanggroep
Zaterdag 19 jan
Zondag 20 jan 19.15-21.15 Repetitie Jongerenkoor
Maandag 21 jan 09.00-12.00 11.30-12.00 Secretariaat open Secretariaatsoverleg
Dinsdag 22 jan 20.00-22.00 Secretariaat gesloten Repetitie Intermezzo
Woensdag 23 jan  

19.00-21.00

 

Secretariaat gesloten Pastoraatgroep in vergaderkamer
Donderdag 24 jan 09.00-12.00 09.45-10.00 10.15-11.15 11.15-12.30 19.45-21.45 Secretariaat open Spreekuur pastor A. Kunnekkadan Bijbellezen op donderdag  Vergadering Lourdeswerkgroep vergaderkamer Koorrepetitie APPK
Vrijdag 25 jan 09.00-12.00 19.00-20.00  

Secretariaat open Repetitie Andreas Zanggroep

 

Zaterdag 26 jan
Zondag 27 jan 19.15-21.15 Repetitie Jongerenkoor

 

Mededelingen:

 Aanvangstijdstip startviering Week van Gebed In afwijking van eerdere berichtgeving begint de oecumenische viering in het kader van de Week van Gebed in de Immanuëlkerk op zondag 20 januari om 10.00 uur

Week van Gebed 2019 ‘Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor elkaar, voor de stad, het land en de wereld.

De onderwerpen voor de gebedsweek van 2019 zijn aangereikt door christenen uit Indonesië. Zij zien een toename van onrecht en corruptie in hun land. Dit onrecht gaat gepaard met exclusiviteit en verdeeldheid. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit.

De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium 16, vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht.

Tijdens de Week van Gebed in 2019 bidden we daarom juist voor recht en gerechtigheid.

Tijdens deze week krijgen we elke dag een probleem dat door onrecht veroorzaakt wordt in ons blikveld. Door het recht voor ogen te houden komen we gezamenlijk in actie en zoeken we het recht en niets dan het recht in gebed en in onze daden.       Als deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus doen wij ook dit jaar weer mee met de Week van Gebed. Samen met andere kerken in Maassluis worden gebedsbijeenkomsten gehouden op:

Zondag 20 januari                  10.00 uur        Gezamenlijke startviering in de Immanuelkerk                                                                  Lange Boonestraat 5a
Maandag 21 januari               19.30 uur        Leger des Heils, Noordvliet 61-63 Dinsdag 22 januari                19.30 uur        Maranathakerk, G.A. Brederolaan 49 Woensdag 23 januari                                    Kinderprogramma (optioneel)      Woensdag 23 januari            19.30 uur        De Ark, Rembrandtlaan 2 (tieneravond) Donderdag 24 januari           19.30 uur        Groote Kerk, Kerkplein 2                   Vrijdag 25 januari                  19.30 uur                                                                                Bethelkerk, Wagenstraat 9                                                                                           Zaterdag 26 januari:                                        Het Kompas Ibisstraat 1 (wandelviering)                                                                                                              Zaterdag 26 januari               19.30 uur        Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1 Zondag 27 januari                  19.30 uur        Evangelische Broedergemeente of                                                                         Koningshof

Het is nog niet zeker of de bijeenkomsten, waarvan de tijden niet zijn ingevuld, doorgaan en op welk tijdstip. Dit wordt t.z.t. in een artikel in De Schakel bekend gemaakt.

Naast de bovengenoemde gebedsmomenten zullen de Lauden op maandag 21 januari in onze kerk en het Gebed voor de stad op woensdag 23 januari van 7.00 tot 7.30 uur in de Ark eveneens in het teken staan van het thema van de Week van Gebed. Iedereen die mee wil bidden is van harte welkom. Daarmee sluit u zich aan bij miljoenen christenen die deze week wereldwijd samen komen om te bidden.
In verband met de gezamenlijke startviering in de Immanuelkerk is de Petrus en Pauluskerk op zondag 20 januari 2019 gesloten.

Oriëntatiedag Vronesteyn zondag 10 februari 2019 Voor wie erover denkt priester of diaken te worden

Zondag 10 februari staan de deuren van Vronesteyn wijd open. Het Voorburgse huis aan de Vliet  ontvangt die dag belangstellenden die nadenken over hun plaats in de kerk. Misschien denk je erover priester te worden, maar weet je niet wat daar allemaal bij komt kijken. Misschien denk je dat het diaconaat iets voor je is, maar wil je eerst weten wat dat inhoudt. Of misschien wil je eens met iemand praten omdat je gelooft dat je roeping voelt, maar…

Op de Oriëntatiedag kun je met al je vragen terecht bij de rector van de priester- en diakenopleiding, maar ook bij de spirituaal (een geestelijk leidsman die bij de opleiding is betrokken) en natuurlijk bij de studenten.

Je krijgt informatie over het opleidingstraject, de studie, de geestelijke vorming, stages. Je kunt het huis zien waar de studenten wonen, de kapel waar de vieringen worden gehouden, de bibliotheek, de woonkamer. De studenten kunnen je vertellen hoe het is om in Vronesteyn je vorming en toerusting te krijgen en je bijvoorbeeld de studieboeken laten zien. Om 14.00 uur wordt iedereen welkom geheten, daarna is er alle ruimte voor informatie en vragen in twee groepen: een voor de belangstellenden voor het priesterschap, de ander voor degenen die meer willen weten over het diaconaat. Vronesteyn is gemakkelijk met de trein te bereiken: vijf minuten lopen vanaf halte Voorburg-Leidschendam. Laat je weten dat je komt?  (Wil je nu al meer weten, kijk dan op www.vronesteyn.nl.)                                              Graag tot ziens! Rector Walter Broeders T: 070 – 3873804 M: 06-271 401 17 E: w.broeders@bisdomrotterdam.nl Adres: Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg

 Lezing ‘De Emmaüsgangers’
In het kader van de geloofsverdieping is er op maandag 4 februari in Maassluis een lezing met als onderwerp De Emmaüsgangers. Alle details staan in de laatste versie van KadWW

Kindermiddag. In het kader van de Week van Gebed wordt op woensdag 23 januari een middag voor de kinderen georganiseerd.  Verdere informatie is te vinden in de bijgevoegde digitale flyer.