Weekoverzicht

R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER
DEELGEMEENSCHAP  H.H. ANDREAS PETRUS EN PAULUS MAASSLUIS
Kerkgelegenheid: Petrus en Pauluskerk: Andreasplein 1 3144 PL Maassluis.

Parochiesecretariaat: Andreasplein 1, 3144 PL : tel. 5912080.
E-mail: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Giro kerkbestuur: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH dg HH Andreas Petrus en Paulus en NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-dg Andreas Petrus en Paulus.
——————————————————————————————————————————

Weekagenda en mededelingen week 26 2017

Secretariaat : 26 juni 2017 13:55 : Weekoverzicht

 

Parochie de Goede Herder                                                                                      Deelgemeenschap Andreas Petrus en Paulus, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, Tel.: 010-5912080                                                                                                                                     Aktie kerkbalans: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH DG HH Andreas Petrus en Paulus t.n.v. DGH Expl-dg Andreas Petrus en Paulus.Secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

LITURGIE-AGENDA 2017

Maandag 26 juni 09.00

11.00

Lauden

Uitvaart mw A. Hogedoorn

Dinsdag 27 juni    
Woensdag 28 juni    
Donderdag 29 juni 09.00 H. Eucharistie voorganger pastor Ch. Duynstee
Vrijdag 30 juni    
Zaterdag 1 juli    
Zondag 2 juli 09.30 H. Eucharistie voorganger pastor Ch. Duynstee        m.m.v. cantor. 2 Kon.4,8-11. 14-16a; Ps.89;  Rom.6,3-4.8-11; Mt.10,37-42
Maandag 3 juli 09.00 Lauden
Dinsdag 4 juli    
Woensdag 5 juli    
Donderdag 6 juli 09.00 H. Eucharistie voorganger pastor A. Kunnekkadan
Vrijdag 7 juli    
Zaterdag 8 juli    
Zondag 9 juli 09.30 Woord en communieviering voorganger dhr K. Vaissier m.m.v. cantor            Zach9,9-10 ; Ps 145 ; Rom 8,9.11-13; Mt 11,25-30
Misintenties:

Zondag 2 juli: Karel Cappendijk; An Hogedoorn; Jan Vermin; Maria Bonnet – Voogdt ; Zsuzso Hoogenbosch – Darvas,;Doddy Koppelaar – Spangenberg en alle overleden familieleden

Zondag 9 juli: An Hogedoorn; Karel Cappendijk; Jan Vermin; Zsuzso Hoogenbosch- Darvas; Ab van Wijk; Nel Heskes – van Zijl; Johanna Carolina Spangenberg; Bertha Ziesel en overleden familieleden: Doddy Koppelaar – Spangenberg en overleden familieleden.

 Mededelingen:

dinsdag 20 juni is mw. An Hogedoorn overleden. Haar uitvaart was maandag 26 juni 2017 in de Petrus en Pauluskerk, waarna zij is begraven op de Barbara begraafplaats.


DAG DATUM UUR ACTIVITEIT
Maandag 26 juni 09.00-12.00 Secretariaat open
Dinsdag 27 juni  

09.00-12.00

 

Secretariaat open
Woensdag 28 juni  

18.30-19.30

19.30 – 21.30

Secretariaat gesloten

Repetitie Kinderkoor

Vergadering beheercommissie

Donderdag 29 juni 9.00-12.00

10.00-11.00

 

Secretariaat open

bijbellezen op donderdag

 

Vrijdag 30 juni 09.00-12.00

14.00-16.30

Secretariaat open

55+ soosmiddag

Zaterdag 1 juli    
Zondag 2 juli    
Maandag 3 juli 09.00-12.00 Secretariaat open
Dinsdag 4 juli 1945 – 22.00 Secretariaat gesloten

Koorrepetitie Intermezzo

Woensdag 5 juli 08.00 – 09.00

18.30- 19.30

 

Vouwen/ nieten Apropos

Repetitie kinderkoor

Secretariaat gesloten

Donderdag 6 juli 09.00-12.00

09.45-10.00

10.00-11.00

Secretariaat open

Spreekuur pastor A. Kunnekkadan

Bijbellezen op donderdag

Vrijdag 7 juli   Secretariaat gesloten
Zaterdag 8 juli    
Zondag 9 juli   Uiterste bezorgdatum Apropos


Parochie De Goede Herder
Parochiebestuur                                                                                                                             Singel 104                                                                                                                                            3112 GS Schiedam                                                                                            secretaris@goedeherderparochie.nl

Schiedam  22 juni 2017

Geachte Parochianen,

 Vorig jaar is in opdracht van Parochiebestuur / Pastoraal team een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken in de parochie ‘ De Goede Herder’ van Schiedam-Vlaardingen-Maassluis.De Parochie bestond toen vijf jaar. Dit onderzoek laat een beeld zien van een sterk afnemende deelname van katholieken. Niet alleen staan er elk jaar minder katholieken geregistreerd, maar de katholieken die er zijn, zijn ook steeds minder actief.  In vijf jaar tijd is de kerkgang en de deelname aan het toegediende aantal sacramenten meer dan gehalveerd. Daarnaast teert de Parochie ieder jaar in op haar vermogen door structurele tekorten.De eerste vraag die zich voordoet is hoe lang het pastorale programma van de parochie nog op deze wijze is vol te houden tegen de achtergrond van steeds minder kerkgangers, deelnemers aan activiteiten en de vergrijzing van de vrijwilligers. Vervolgens is de centrale vraag hoe we er voor zorgen dat de katholieke kerk in onze Parochie een toekomst heeft.

Naar aanleiding van dit rapport heeft het Parochiebestuur/ Pastoraal team op 12 november 2016 dit rapport gedeeld met de leden van de pastoraatsgroepen en beheercommissies van onze Parochie. Daarmee werd de eerste stap gezet in de bezinning op de centrale vraag hoe we er voor zorgen dat de katholieke kerk in onze Parochie een toekomst heeft. In deze bijeenkomst is geconstateerd dat “niets doen” geen optie is en is het voorstel besproken om de krachten te bundelen door in iedere stad één geloofsgemeenschap te  vormen. Hierbij is het niet logisch om het huidige aantal kerken te handhaven.

Vervolgens is in overleg met de Bisschop een definitief besluit genomen , dat op 10 juni 2017 is gedeeld met de leden van de pastoraatsgroepen en beheercommissies .

Met deze brief informeren wij u over dit besluit, dat als volgt luidt:

Binnen vijf jaar is in iedere stad één geloofsgemeenschap gevormd . Een logisch gevolg  hiervan is dat er in die vijf jaar in iedere stad  ook één centrum voor vieren, leren en dienen komt. 

Om dit verder vorm te geven zal er uiterlijk op 1 juni 2018 in iedere stad één Pastoraatsgroep dienen te functioneren.

Uitgewerkt voor de verschillende steden:

Schiedam

In Schiedam zullen vier deelgemeenschappen ophouden te bestaan en komt er één nieuwe geloofsgemeenschap voor in de plaats. De uiteindelijke plaats voor vieren, leren en dienen wordt de Basiliek.Het Bisdombestuur is oprecht bezorgd dat een te snelle sluiting van drie van de vier Schiedamse kerken een vruchtbare ontwikkeling van die éne geloofsgemeenschap negatief kan beïnvloeden. Het heeft het Parochiebestuur gevraagd vooralsnog de H. Jacobuskerk open te houden als aanvullende plaats voor vieren. Er is overeengekomen dat na een periode van vijf jaar opnieuw bezien wordt of de aanvullende beschikbaarheid van H. Jacobuskerk nog gewenst is.

De Heilig Hartkerk en de St. Jan de Doper-Visitatiekerk zullen binnen een termijn van vijf jaren worden gesloten. De definitieve termijn zullen wij vaststellen in overleg met en op uitdrukkelijk advies van de betreffende deelgemeenschappen.

Bestuur en team zullen een commissie van kernvrijwilligers vormen die de vorming van één geloofsgemeenschap in Schiedam vorm gaat geven. In de commissie zijn de huidige vier  deelgemeenschappen vertegenwoordigd.

Vlaardingen

De keuze welke kerk het centrum wordt voor vieren, leren en dienen willen wij maken in overleg met en op uitdrukkelijk advies van de beide gemeenschappen.

Bestuur en team zullen een commissie van kernvrijwilligers vormen die de vorming van één geloofsgemeenschap in Vlaardingen vorm gaat geven. In de commissie zijn beide huidige gemeenschappen vertegenwoordigd.

Maassluis

De Petrus en Pauluskerk is en blijft het kerkgebouw  voor de geloofsgemeenschap in Maassluis. Bestuur en team vinden het verder belangrijk dat parochianen uit Maassluis betrokken zijn bij de veranderingsprocessen in Vlaardingen en Schiedam.

Parochiebestuur en Pastoraal team zijn zich bewust van de consequenties en emoties als gevolg van het sluiten van kerken, maar zien dit als een noodzakelijke stap om de katholieke kerk in onze Parochie toekomst te geven.

Dit besluit zal in de diverse deelgemeenschappen nog mondeling worden toegelicht.

Verder zullen we u regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen de komende maanden.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij uw deelgemeenschap.

Bestuur en Pastoraal team Parochie De Goede Herder

Juni  2017

Uitnodiging voor een 55+ Soosmiddag in de Petrus en Pauluskerk                                                                                                                                  Op vrijdagmiddag 30 juni 2017 bent u van harte welkom op de 55+ Soosmiddag in de narthex van de Petrus en Pauluskerk. Deze middag is vooral bedoeld voor ontmoeting en een gezellig samenzijn, waarbij er ook diverse spelletjes gespeeld kunnen worden. Bijvoorbeeld: Scrabble, Rummikub, Mens erger je niet, kaarten etc. Dit alles onder het genot van een kopje koffie en/of thee.

Plaats: Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis
Datum: 26 mei 2017
Tijd: 14.00-16.30 uur.
Kosten: vrijwillige bijdrage

Vervoer: Indien u geen vervoer heeft en niet met iemand mee kunt rijden, dan kunt u contact opnemen met een van ons. Wij halen u dan op en brengen u weer thuis.

Wij hopen u op vrijdagmiddag 30 juni 2017 te mogen ontmoeten!

Corrie v. d. Laar (tel.nr. 010-5919627) en Yvonne Buys (tel.nr. 010-5920121),                                                                                                                Pastoraatsgroep van de rk  Andreas, Petrus en Paulus deelgemeenschap in Maassluis.
Mia van Haaren (tel.nr. 010-5920212) en Miep Reijers (tel.nr. 010-5918484) KBO Maassluis.

Naar de Mariatentoonstelling in het Catharijneconvent                                                                                                                         Op zaterdag 1 juli kunnen geïnteresseerde parochianen onder leiding van pastor Duynstee de Mariatentoonstelling in Het Catharijneconvent te Utrecht bezoeken. Verdere informatie kunt u lezen op de poster in de bijlage.

Startzondag                                                                                                                               Ook dit jaar willen we de viering van startzondag op 3 september 2017 opluisteren met een scratchkoor. We willen u daarvoor van harte voor uitnodigen.                                                                                                                                              U kunt zich aanmelden via e-mail pejamana@kabelfoon.nl of telefonisch na 18.00 uur op nummer 010-5920520.                                                                                                                       Op zondag 27 augustus is er na de viering van 9.30 uur een korte repetitie om bekend te raken met het programma.

Janny en Peter Bergmans   

Zaterdag 28 Oktober 2017: ALLERHEILIGEN IN ROME 28 OKTOBER – 2 NOVEMBER 2017                                                                                                                Rome; klassiek, kerk en stad, pleinen, kerken en paleizen en Assisi, stad van H.H. Franchiscus en Clara.                                                                                                                   Zesdaagse reis naar Rome en Assisi in samenwerking met Oecumenische ontmoetingen en DrieTour                                                                                                                                         Reizen onder inspirerende leiding van pater Leo de Jong o.p. en Co Elshout. We verblijven in Residenza Madri Pie, een mooi kloosterhotel vlakbij het Sint Pieterplein (ca. 200m!). We zijn daar op basis van logies/ontbijt (de zusters, die in een deel van het complex wonen, zorgen voor het ontbijt, terwijl de receptie professionele hotelservice biedt). Er is ook een eigen kapel. Vanuit de kamers, keurig en schoon en beschikken over douche/toilet, heb je uitzicht op een typisch Italiaans straatje of op de bijbehorende tuin (waar je heerlijk kunt zitten) en op de koepelvan de St. Pieter. We dineren (iedere avond) in een van de restaurantjes vlakbij het St. Pietersplein. En misschien gaatu daarna nog even kijken op het dan donkere en geheel verlaten plein?

Gaat u mee of heeft u belangstelling?                                                                            Laat het ons weten, dan ontvangt u binnenkort een informatiepakket, met ook inschrijvingsformulieren. Schrijf desnoods voorlopig in, dan krijgt u op tijd bericht als het er werkelijkop aan komt. En als u heeft “geboekt”, is met een annuleringsverzekering het risico beperkt. Er zijn 25 vliegtuigstoelen en hotelbedden gereserveerd, dat lijkt veel, maar de vorige keren naar Rome ging het snel, en het is niet zeker of en hoeveel we er nog bij kunnen krijgen.

Contactpersoon:                                                                                                                   0180- 859955, of info@leerhuisspiritualiteit.nl of mail@oecumont.nl, 06-30162710