Weekoverzicht

R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER
DEELGEMEENSCHAP  H.H. ANDREAS PETRUS EN PAULUS MAASSLUIS
Kerkgelegenheid: Petrus en Pauluskerk: Andreasplein 1 3144 PL Maassluis.

Parochiesecretariaat: Andreasplein 1, 3144 PL : tel. 5912080.
E-mail: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Giro kerkbestuur: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH dg HH Andreas Petrus en Paulus en NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-dg Andreas Petrus en Paulus.
——————————————————————————————————————————

Weekagenda 22 meiParochie de Goede Herder Deelgemeenschap Andreas Petrus en Paulus, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, Tel.: 010-5912080 Aktie kerkbalans: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH DG HH Andreas Petrus en Paulus t.n.v. DGH Expl-dg Andreas Petrus en Paulus. Secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl LITURGIE-AGENDA 2017 Maandag 22 mei 09.00 Lauden Dinsdag 23 mei Woensdag 20.00 Rozenkrans bidden Donderdag 25 mei 09.30 Hemelvaart van de Heer. H. Eucharistie voorganger pastor H. Egging m.m.v. APP-Koor Hand.1,1-11;Ps.47;Ef.1,17-23;Mt.28,16-20 Vrijdag 26 mei Zaterdag 27 mei 17.00 Viering 25 jarig priesterjubileum pastor A. Kunnekkadan Zondag 28 mei 09.30 H. Eucharistie voorganger pastor H. Egging m.m.v. cantor. De collecte is bestemd voor de Nederlandse Missonarissen Hand.1,12-14;Ps.27; 1 Petr.4,13-16; Joh.17,1-11a Maandag 29 mei 09.00 Lauden Dinsdag 30 mei Woensdag 31 mei 20.00 Rozenkrans bidden Donderdag 1 juni 09.00 H. Eucharistie voorganger pastor Ch. Duynstee Vrijdag 2 juni Zaterdag 3 juni Zondag 4 juni 09.30 Pinksteren H. Eucharistie voorganger pastor Ch. Duynstee m.m.v. To Be Continued. Hand.2,1-11 Ps.104;1Kor.12,3b-7,12-13;Joh.20,19-23 Misintenties: Zondag 28 mei: Umro Bruce, Jaap en Tine Luijendijk-van Schie, Gerard Vaissier, Willem Otto, Rie Smits-Kersten, Sylvia Wols-Vorstenbosch, Doddy Koppelaar-Spangenberg en alle overleden familieleden; Johanna Spangenberg-Ziesel en familie Zondag 4 juni: Johanna van Ettinger-van Meggelen, Hilda Akkrum, Nel Heskes-van Zijl, Bertha Alkemade-v.d. Toorn, Rie Smits-Kersten Mededelingen: Rozenkrans bidden Op elke woensdagavond in de meimaand wordt in onze kerk het Rozenkransgebed gebeden. Aanvang: 19.45 uur U bent van harte welkom Pinkstergroet Onze deelgemeenschap stuurt rond Pinksteren weer een kaart naar de gedetineerden van penitentiaire inrichting De Schie. Deze groet van buiten de muren wordt in de bajes zeer gewaardeerd. Onze Pinkstergroet geeft de gedetineerden de hoop dat er, nadat zij hun straf hebben uitgezeten, mensen zullen zijn die hen de kans geven een nieuwe weg in te slaan. Vanaf donderdag 11 mei ligt er weer een te tekenen kaart in de narthex. Levensmiddelen voor de zusters van Moeder Teresa De vormelingen gaan op 11 juni naar de zusters van Moeder Teresa. Zij gaan daar meehelpen met het verzorgen van de maaltijden voor de dak- en thuislozen. Zij willen levensmiddelen meenemen en vragen daarbij hulp van de parochianen. Bij levensmiddelen kunt u denken aan soepen, rijst, pasta en pastasausen, blikgroenten, thee, koffie en koffiemelkcupjes en suiker. U kunt deze levensmiddelen tot en met 4 juni deponeren in de manden, waarin anders de artikelen voor de voedselbank geplaatst worden. Namens de vormelingen bij voorbaat dank voor uw gaven. Uitnodiging voor een 55+ Soosmiddag in de Petrus en Pauluskerk Op vrijdagmiddag 26 mei 2017 bent u van harte welkom op de 55+ Soosmiddag in de narthex van de Petrus en Pauluskerk. Deze middag is vooral bedoeld voor ontmoeting en een gezellig samenzijn, waarbij er ook diverse spelletjes gespeeld kunnen worden. Bijvoorbeeld: Scrabble, Rummikub, Mens erger je niet, kaarten etc. Dit alles onder het genot van een kopje koffie en/of thee. Plaats: Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis Datum: 26 mei 2017 Tijd: 14.00-16.30 uur. Kosten: vrijwillige bijdrage Vervoer: Indien u geen vervoer heeft en niet met iemand mee kunt rijden, dan kunt u contact opnemen met een van ons. Wij halen u dan op en brengen u weer thuis. Wij hopen u op vrijdagmiddag 26 mei 2017 te mogen ontmoeten! Corrie v. d. Laar (tel.nr. 010-5919627) en Yvonne Buys (tel.nr. 010-5920121), Pastoraatsgroep van de rk Andreas, Petrus en Paulus deelgemeenschap in Maassluis. Mia van Haaren (tel.nr. 010-5920212) en Miep Reijers (tel.nr. 010-5918484) KBO Maassluis. Viering 25-jarig priesterfeest van pater Avin. Op zaterdag 27 mei is iedereen van harte welkom bij de viering van het 25-jarig priesterfeest van Pater Avin. Wilt u bijdragen aan het cadeau, dan kunt u uw gift deponeren in de gele collectebus bij de ingang van de kerkruimte of een bedrag overmaken via uw bankrekening (kijk voor verdere informatie op het mededelingenbord). Bezoekers die moeilijk ter been zijn kunnen afgezet worden bij de ingang van de kerk. Parkeren kunt u niet achter de kerk, maar bij het gezondheidsgebouw De Vloot of bij winkelcentrum Koningshoek Collecte op 28 mei in de Week Nederlandse Missionaris Missionarissen en missionair werkers zetten zich met hart en ziel in voor de ander. Zij zijn solidair met arme en uitgesloten mensen. Zij blijven als anderen gaan. Zij leven samen met hen, staan naast de ander en laten hem of haar weten: ‘Ik geloof in jou’. Gelooft u in de ander? Kom dan vanuit uw geloof in de ander zelf in actie. De collecte op zondag 28 mei is volledig bestemd voor de Nederlandse Missionarissen. GOD AANWEZIG IN ONS VIEREN Inhoud Als je met enige regelmaat naar de kerk gaat, wil je ook wel iets meer weten over wat we vieren. Het gaat daarbij niet op de eerste plaats om feitenkennis. Wij proberen op deze avonden de eigen ‘taal’ van symbolen en rituelen beter te leren verstaan. Daardoor kan onze eigen beleving van liturgie worden verdiept. Wij staan stil bij wat symbolen en rituelen ons te zeggen hebben, in ons dagelijks leven en in vieringen in de kerk. Hoe kunnen we Gods aanwezigheid ervaren in het Woord, in de sacramenten? Hoe ontmoeten wij God en elkaar bij ons zingen en ons bidden? Drie avonden om nog meer vreugde te beleven aan het vieren van ons geloof. Vorm Op verschillende manieren wordt geoefend in symbolisch denken: door stil te staan bij symbolen in het dagelijks leven en in de liturgie. Er wordt gewerkt aan de hand van leesteksten en werkbladen. Er worden oefeningen gedaan. En er zijn momenten waarop in kleine kring gevierd wordt. Begeleiding pastor Henri Egging. Plaats Pax Christi kerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen. Data en tijd Maandagavond 22 mei, 29 mei en 19 juni van 19.30-21.45 uur. (inloop vanaf 19.15). Aanelden Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Cursus ook in Maassluis Kunt u in mei en juni niet deelnemen aan deze cursus, dan is er nog een tweede kans: Op verzoek van het Andreas, Petrus en Pauluskoor wordt de cursus in de tweede helft van september en in oktober ook in Maassluis gegeven. Binnenkort volgt nadere informatie over DAG DATUM UUR ACTIVITEIT Maandag 22 mei 09.00-12.00 Secretariaat open Dinsdag 23 mei 09.00-12.00 19.30-20.00 Secretariaat open Ria Sosef ivm sollicitatiegesprek Woensdag 24 mei 18.30-19.30 19.00-21.30 Secretariaat gesloten Repetitie Kinderkoor Vergadering Pastoraatsgroep Donderdag 25 mei Secretariaat gesloten Vrijdag 26 mei 09.00-12.00 14.00-16.30 Secretariaat open 55+ Soos Zaterdag 27 mei Eenvoudige maaltijd jubileum pastor A. Kunnekkadan Zondag 28 mei 19.15-21.15 Koorrepetitie To Be Continued Maandag 29 mei 09.00-12.00 20.00-22.00 Secretariaat open Vergadering Elisabethgroep Dinsdag 30 mei 09.00-12.00 19.45-22.00 Secretariaat open Repetitie Intermezzo Woensdag 31 mei 09.30-12.00 18.30-19.30 19.30-21.30 Secretariaat gesloten Vergadering KBO in de Narthex Repetitie Kinderkoor Stuurgroep Diaconie Donderdag 1 juni 09.00 10.15 19.45-21.45 Secretariaat open Bijbellezen op donderdag Koorrepetitie APP koor Vrijdag 2 juni 09.00-12.00 Secretariaat open Zaterdag 3 juni Zondag 4 juni

Secretariaat : 22 mei 2017 11:34 : Weekoverzicht

Parochie de Goede Herder

Deelgemeenschap Andreas Petrus en Paulus, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, Tel.: 010-5912080 Aktie kerkbalans: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH DG HH Andreas Petrus en Paulus  t.n.v. DGH Expl-dg Andreas Petrus en Paulus.

Secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

LITURGIE-AGENDA 2017

 

Maandag 22 mei 09.00 Lauden
Dinsdag 23 mei    
Woensdag   20.00 Rozenkrans bidden
Donderdag 25 mei 09.30 Hemelvaart van de Heer. H. Eucharistie voorganger pastor H. Egging m.m.v. APP-Koor

Hand.1,1-11;Ps.47;Ef.1,17-23;Mt.28,16-20

Vrijdag 26 mei    
Zaterdag 27 mei 17.00 Viering 25 jarig priesterjubileum pastor A. Kunnekkadan
Zondag 28 mei 09.30 H. Eucharistie voorganger pastor H. Egging m.m.v. cantor. De collecte is bestemd voor de Nederlandse Missonarissen Hand.1,12-14;Ps.27; 1 Petr.4,13-16; Joh.17,1-11a
Maandag 29 mei 09.00 Lauden
Dinsdag 30 mei    
Woensdag 31 mei 20.00 Rozenkrans bidden
Donderdag 1 juni 09.00

 

H. Eucharistie voorganger pastor Ch. Duynstee

 

Vrijdag 2 juni    

 

Zaterdag 3 juni    
Zondag 4 juni 09.30 Pinksteren H. Eucharistie voorganger pastor Ch. Duynstee m.m.v. To Be Continued. Hand.2,1-11

Ps.104;1Kor.12,3b-7,12-13;Joh.20,19-23

 

 

 

Misintenties:Zondag 28 mei:  Umro Bruce, Jaap en Tine Luijendijk-van Schie, Gerard Vaissier, Willem Otto, Rie Smits-Kersten, Sylvia Wols-Vorstenbosch, Doddy Koppelaar-Spangenberg en alle overleden familieleden; Johanna Spangenberg-Ziesel en familie  Zondag 4 juni: Johanna van Ettinger-van Meggelen, Hilda Akkrum, Nel Heskes-van Zijl, Bertha Alkemade-v.d. Toorn, Rie Smits-Kersten

     

Mededelingen:

Rozenkrans bidden

Op elke woensdagavond in de meimaand wordt in onze kerk het Rozenkransgebed gebeden. Aanvang: 19.45 uur. U bent van harte welkom

Pinkstergroet   Onze deelgemeenschap stuurt rond Pinksteren weer een kaart naar de gedetineerden van penitentiaire inrichting De Schie. Deze groet van buiten de muren wordt in de bajes zeer gewaardeerd. Onze Pinkstergroet geeft de gedetineerden de hoop dat er, nadat zij hun straf hebben uitgezeten, mensen zullen zijn die hen de kans geven een nieuwe weg in te slaan. Vanaf donderdag 11 mei ligt er weer een te tekenen kaart in de narthex.

Levensmiddelen voor de zusters van Moeder Teresa                        De vormelingen gaan op 11 juni naar de zusters van Moeder Teresa.  Zij gaan daar meehelpen met het verzorgen van de maaltijden voor de dak- en thuislozen.  Zij willen levensmiddelen meenemen en vragen daarbij hulp van de parochianen. Bij levensmiddelen kunt u denken aan soepen, rijst, pasta en pastasausen, blikgroenten, thee, koffie en koffiemelkcupjes en suiker. U kunt deze levensmiddelen tot en met 4 juni deponeren in de manden, waarin anders de artikelen voor de voedselbank geplaatst worden.    Namens de vormelingen bij voorbaat dank voor uw gaven.

Uitnodiging voor een 55+ Soosmiddag in de Petrus en Pauluskerk  

Op vrijdagmiddag 26 mei 2017 bent u van harte welkom op de 55+ Soosmiddag in de narthex van de Petrus en Pauluskerk. Deze middag is vooral bedoeld voor ontmoeting en een gezellig samenzijn, waarbij er ook diverse spelletjes gespeeld kunnen worden. Bijvoorbeeld: Scrabble, Rummikub, Mens erger je niet, kaarten etc. Dit alles onder het genot van een kopje koffie en/of thee.

Plaats: Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis. Datum: 26 mei 2017. Tijd: 14.00-16.30 uur. Kosten: vrijwillige bijdrage. Vervoer: Indien u geen vervoer heeft en niet met iemand mee kunt rijden, dan kunt u contact opnemen met een van ons. Wij halen u dan op en brengen u weer thuis. Wij hopen u op vrijdagmiddag 26 mei 2017 te mogen ontmoeten!

Corrie v. d. Laar (tel.nr. 010-5919627) en Yvonne Buys (tel.nr. 010-5920121),                            Pastoraatsgroep van de rk  Andreas, Petrus en Paulus deelgemeenschap in Maassluis. Mia van Haaren (tel.nr. 010-5920212) en Miep Reijers (tel.nr. 010-5918484) KBO Maassluis.

Viering 25-jarig priesterfeest van pater Avin.    Op zaterdag 27  mei is iedereen van harte welkom bij de viering van het 25-jarig priesterfeest van Pater Avin. Wilt u bijdragen aan het cadeau, dan kunt u uw gift deponeren in de gele collectebus bij de ingang van de kerkruimte of een bedrag overmaken via uw bankrekening (kijk voor verdere informatie op het mededelingenbord).

Bezoekers die moeilijk ter been zijn kunnen afgezet worden bij de ingang van de kerk. Parkeren kunt u niet achter de kerk, maar bij het gezondheidsgebouw De Vloot of bij winkelcentrum Koningshoek

Collecte op 28 mei in de Week Nederlandse Missionaris

Missionarissen en missionair werkers zetten zich met hart en ziel in voor de ander. Zij zijn solidair met arme en uitgesloten mensen. Zij blijven als anderen gaan. Zij leven samen met hen, staan naast de ander en laten hem of haar weten: ‘Ik geloof in jou’. Gelooft u in de ander? Kom dan vanuit uw geloof in de ander zelf in actie. De collecte op zondag 28 mei is volledig bestemd voor de Nederlandse Missionarissen.

 GOD AANWEZIG IN ONS VIEREN 

Inhoud Als je met enige regelmaat naar de kerk gaat, wil je ook wel iets meer weten over wat we vieren. Het gaat daarbij niet op de eerste plaats om feitenkennis. Wij proberen op deze avonden de eigen ‘taal’ van symbolen en rituelen beter te leren verstaan. Daardoor kan onze eigen beleving van liturgie worden verdiept.

Wij staan stil bij wat symbolen en rituelen ons te zeggen hebben, in ons dagelijks leven en in vieringen in de kerk. Hoe kunnen we Gods aanwezigheid ervaren in het Woord, in de sacramenten? Hoe ontmoeten wij God en elkaar bij ons zingen en ons bidden?

Drie avonden om nog meer vreugde te beleven aan het vieren van ons geloof.

Vorm Op verschillende manieren wordt geoefend in symbolisch denken: door stil te staan bij symbolen in het dagelijks leven en in de liturgie. Er wordt gewerkt aan de hand van leesteksten en werkbladen. Er worden oefeningen gedaan. En er zijn momenten waarop in kleine kring gevierd wordt.

Begeleiding

pastor Henri Egging.

Plaats

Pax Christi kerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.

Data en tijd

Maandagavond 22 mei, 29 mei en 19 juni van 19.30-21.45 uur. (inloop vanaf 19.15).

Aanmelden Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl

Kosten

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Cursus ook in Maassluis

Kunt u in mei en juni niet deelnemen aan deze cursus, dan is er nog een tweede kans: Op verzoek van het Andreas, Petrus en Pauluskoor wordt de cursus in de tweede helft van september en in oktober ook in Maassluis gegeven. Binnenkort volgt nadere informatie over

 

          

DAG DATUM UUR ACTIVITEIT
Maandag 22 mei 09.00-12.00 Secretariaat open

 

Dinsdag 23 mei 09.00-12.00

19.30-20.00

Secretariaat open

Ria Sosef ivm sollicitatiegesprek

Woensdag 24 mei  

18.30-19.30

19.00-21.30

Secretariaat gesloten

Repetitie Kinderkoor

Vergadering Pastoraatsgroep

Donderdag 25 mei   Secretariaat gesloten

 

Vrijdag 26 mei 09.00-12.00

14.00-16.30

Secretariaat open

55+ Soos

Zaterdag 27 mei   Eenvoudige maaltijd jubileum pastor A. Kunnekkadan
Zondag 28 mei 19.15-21.15 Koorrepetitie To Be Continued
Maandag 29 mei 09.00-12.00

20.00-22.00

 

Secretariaat open

Vergadering Elisabethgroep

Dinsdag 30 mei 09.00-12.00

19.45-22.00

Secretariaat open

Repetitie Intermezzo

Woensdag 31 mei  

09.30-12.00

18.30-19.30

19.30-21.30

Secretariaat gesloten

Vergadering KBO in de Narthex

Repetitie Kinderkoor

Stuurgroep Diaconie

Donderdag 1 juni 09.00

10.15

19.45-21.45

Secretariaat open

Bijbellezen op donderdag

Koorrepetitie APP koor

Vrijdag 2 juni 09.00-12.00

 

Secretariaat open

 

Zaterdag 3 juni    
Zondag 4 juni