Weekoverzicht

R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER
DEELGEMEENSCHAP  H.H. ANDREAS PETRUS EN PAULUS MAASSLUIS
Kerkgelegenheid: Petrus en Pauluskerk: Andreasplein 1 3144 PL Maassluis.

Parochiesecretariaat: Andreasplein 1, 3144 PL : tel. 5912080.
E-mail: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Giro kerkbestuur: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH dg HH Andreas Petrus en Paulus en NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-dg Andreas Petrus en Paulus.
——————————————————————————————————————————

Mededelingen week 14/2020

Secretariaat : 30 maart 2020 09:12 : Weekoverzicht
Parochie de Goede Herder Deelgemeenschap Andreas Petrus en Paulus, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, Tel.: 010-5912080  Openingstijden secretariaat: maandag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 11.30 uur E-mailadres: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl Aktie kerkbalans: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH DG HH Andreas Petrus en Paulus. Overige inkomsten: NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-DG HH Andreas Petrus en Paulus.

Mededelingen week 14

30 maart tot en met 5 april

De weekagenda in een nieuw jasje.                                                                            De weekagenda heeft in deze periode even een andere lay-out.                                      Is de Coronacrisis voorbij dan kunt u de vertrouwde weekagenda en mededelingen weer verwachten.

In de ban van het Coronavirus.                                                                           Beste medeparochianen,in de weekbrief van vorige week heeft u kunnen lezen dat we de richtlijnen van de Nederlandse Kerkprovincie  volgen en dat er tot 13 april, Tweede Paasdag, geen vieringen plaatsvinden. Deze periode is op 23 maart door het kabinet en de bisschoppen verlengd tot en met Pinksteren (31 mei 2020).

Alle vergaderingen, koorrepetities, voorbereidingen voor doop en 1ste H. Communie en activiteiten in het kader van geloofsverdieping en Vastenactie zijn stopgezet.

Om een kaarsje aan te steken of voor een persoonlijk gebed is de kerkruimte toegankelijk op maandag- en donderdagochtend tussen 09.00 en 11.30 uur. Kom alleen naar de kerk als u geen last hebt van verkoudheid, koorts en/of keelpijn en bewaar 1,5 meter afstand van andere parochianen.

Eucharistievieringen op radio en televisie                                                         Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2 en vanuit Hilversum worden elke dag een mis en een dagsluiting gestreamd. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

Enkele mededelingen van onze contactpastor, pater Avin Kunnekkadan
Wanneer u behoefte heeft aan contact met pater Avin, dan kunt u dat doorgeven aan het secretariaat. Het secretariaat geeft uw bericht door aan onze contactpastor. Om regelmatig te denken aan huisartsen, medische specialisten, verplegend personeel en allen die zich zo inzetten in deze moeilijke tijden, wil ik u voorstellen om met name tijdens de momenten dat je op een dag je handen wast, voor deze groepen het Onze Vader te bidden. We denken dan dus niet alleen aan de zieken, maar vooral aan hen die hen ten dienste staan. Zij hebben ook Gods zegen en bescherming nodig en daaraan kunnen wij een bijdrage leveren.
Jullie kunnen ook een kaars van hoop, liefde en aandacht aansteken en voor allen bidden.

Voedselbank Maassluis                                                                                              De Voedselbank in Maassluis is onmisbaar en ondersteunt meer dan 220 huishoudens, dat betekent dat er ongeveer 700 monden gevuld moeten worden. Juist in deze voor ons allemaal zo moeilijke tijd mogen we de mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank niet vergeten.                                                          Helaas is het momenteel niet mogelijk om voedingsmiddelen voor de Voedselbank mee te nemen naar de kerk. Daarom willen we u vragen om, indien mogelijk, de Voedselbank Maassluis financieel te ondersteunen.
Bij voorbaat hartelijk dank!

U kunt geld overmaken naar: T.n.v. Stichting Voedselbank Maassluis Rekeningnummer/IBAN: NL64 INGB 0001 2101 07 Omschrijving/betalingskenmerk: Aanschaf Voedingsmiddelen

Maatregelen vanwege het Coronavirus bij uitvaarten; bericht van het Pastoraal team:                                                                                                               Ø  > Voorlopig zullen er geen uitvaarten plaatsvinden in een van onze kerken, tenzij er pastorale redenen zijn die een uitvaart in kleine kring vanuit de kerk rechtvaardigen.                                                                                                                      Het is aan het pastoraal team om te besluiten of een uitvaart bij uitzondering toch in de kerk kan plaatsvinden.                                                 Ø    >Indien er een uitzondering wordt gemaakt en er een uitvaart in een van de kerken in de parochie zal zijn, zal dit een gebedsdienst zijn.                                          Ø    >Vanaf heden er wel in kleine kring een aulaplechtigheid kan zijn.                                >Voor de aulaplechtigheid een beroep gedaan kan worden op de leden van het pastoraal team.

Misintenties:                                                                                                                Met het wegvallen van de vieringen blijven de aangevraagde misintenties vanaf half maart staan. Zodra het duidelijk is wanneer er weer vieringen in de Petrus en Pauluskerk plaats gaan vinden zullen we, na overleg met u, de intenties alsnog opnemen in de viering.

Het secretariaatsteam.

De Vastenactie ruw onderbroken.                                                                            Werken aan je toekomst. Met dit thema ging de werkgroep Vastenactie Maassluis in november van het afgelopen jaar aan de slag. Veel overleg met onder andere onze werkgroepleden, onze protestante collega’s, de voorgangers, de leiding van InBlik, etc. zorgde ervoor dat er een mooi programma klaarstond om de jonge mensen in ontwikkelingslanden en jonge mensen hier in Maassluis bij InBlik een duwtje in de rug te geven.

Hoe anders is het gelopen. Op woensdagavond 11 maart vond de Vastenmaaltijd plaats en hield Morad Aissatti een inspirerend verhaal over zijn jongerenwerk bij InBlik met een mooi collectebedrag tot gevolg. Een dag later viel Nederland compleet stil door de Coronamaatregelen. Alle verdere activiteiten, zowel voor dichtbij als veraf werden afgeblazen. Voor ons is dit jammer, maar voor diegenen die we met onze activiteiten wilden steunen is het echt naar.

Betekent dit nu dat we het erbij laten zitten? Jammer maar helaas? Nee, zo zitten we niet in elkaar. Omdat ook na de Vastenactie onze harten uit blijven gaan naar de ander, dichtbij en veraf willen we later dit jaar op een nader te bepalen tijdstip de activiteiten stukje bij beetje alsnog oppakken en u vragen om uw steun. Zo kunnen we dan alsnog dat druppeltje op de gloeiende plaat zijn dat toch nog het verschil maakt. Graag tot dan.

Werkgroep Vastenactie Maassluis

Interessante overwegingen                                                                                    Pastor Eli Stok, zet regelmatig overwegingen op YouTube; de moeite waard om naar te kijken

https://youtu.be/fNLTzWE4h2shttps://youtu.be/FXRU77aR0Bg

https://youtu.be/8HefELeoIp0

Zodra nieuwe interessante overwegingen op YouTube komen, worden deze in de schriftelijke mededelingen opgenomen.

Pastor Duynstee vroeg om speciale aandacht voor de link ‘Een digitaal kaarsje opsteken’

https://kerkinnood.nl/bid-mee/

Teksten ter overweging                                                                                              Het pastoraalteam streeft ernaar om elke week teksten ter overweging voor de zondag te verzorgen. Deze teksten worden per mail verzonden en zijn te vinden op de website.

Gebed van Hans Tissink:

God,
het is stil op straat
een kwaad virus waart als een spook
rond over uw wereld
en wij weten niet hoe en
wat en hoe lang.

Richt onze ogen op U
en op Uw Zoon Jezus Christus,
die kwam om mensen te redden.

Schenk ons uw goede Geest
om te vertrouwen op een nieuwe morgen.

Trouwe God, bevrijd ons van zorgen
en kom gauw!
Amen.