Weekoverzicht

R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER
DEELGEMEENSCHAP  H.H. ANDREAS PETRUS EN PAULUS MAASSLUIS
Kerkgelegenheid: Petrus en Pauluskerk: Andreasplein 1 3144 PL Maassluis.

Parochiesecretariaat: Andreasplein 1, 3144 PL : tel. 5912080.
E-mail: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Giro kerkbestuur: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH dg HH Andreas Petrus en Paulus en NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-dg Andreas Petrus en Paulus.
——————————————————————————————————————————

Weekagenda en mededelingen week 25/2024

Secretariaat : 17 juni 2024 10:22 : Recent geplaatst, Weekoverzicht

Parochie de Goede Herder Deelgemeenschap Andreas Petrus en Paulus, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, Tel.: 010-5912080 Actie Kerkbalans: NL18INGB0000114641 t.n.v. Par DGH-Kerkbalans Andreas Petrus en Paulus Overige inkomsten: NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-DG HH Andreas Petrus en Paulus                                                                        E-mailadres: secretariaat@maassluis.goedeherderparochie.nl

LITURGIE-AGENDA   WEEK 25   2024

Maandag 17 juni 09.00 Lauden
Donderdag 20 juni 10.00 H. Eucharistie, voorganger pater J. Arul SVD of Woord- en Communieviering, voorganger diaken S. Lokken
Zondag 23 juni 09.30

 

14.30

Woord- en Communieviering, voorganger mevr. M. Paalvast m.m.v. cantor. Lezingen: Job 38,1.8-11; Ps. 107; 2 Kor. 5,14-17; Mc. 4,35-41              Viering in DrieMaasHave, voorganger mevr. M. Paalvast
Maandag 24 juni 09.00 Lauden
Donderdag 27 juni 10.00 H. Eucharistie, voorganger pater J. Arul SVD of Woord- en Communieviering, voorganger diaken S. Lokken
Zondag 30 juni 09.30 Patroonsfeest deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus H. Eucharistie, voorganger vicaris A. van Deelen m.m.v. Andreas, Petrus en Pauluskoor en Intermezzo. Lezingen: Wijsh. 1,13-15; 2,23-24; Ps. 30; 2 Kor. 8,7.9.13.15; Mc. 5,21-43

 

Misintenties:                                                                                                                  Zondag 23 juni: Koos van Mil;                                                                                        Zondag 30 juni: Joop Kouwenhoven; Jeanne van den Hoek-van Ettinger; Joke Hublart-van Ettinger

 

DAG DATUM UUR ACTIVITEIT
Maandag 17 juni 09.00-11.30 Secretariaat open
Dinsdag 18 juni 08.00-11.00 20.00-22.00 Secretariaat gesloten Kerkschoonmaak  Repetitie Intermezzo en APP-koor
Woensdag 19 juni 19.30-21.30 Secretariaat gesloten Vergadering Elisabethgroep
Donderdag 20 juni 09.00-11.30 Secretariaat open
Vrijdag 21 juni 09.00-11.30 19.00-20.00 Secretariaat open  Repetitie cantors
Zaterdag 22 juni
Zondag 23 juni
Maandag 24 juni 09.00-11.30 Secretariaat open
Dinsdag 25 juni 20.00-22.00 Secretariaat gesloten Repetitie Intermezzo en APP-Koor
Woensdag 26 juni Secretariaat gesloten
Donderdag 27 juni 09.00-11.30 Secretariaat open
Vrijdag 28 juni 09.00-11.30 14.00-16.30 19.00-20.00 Secretariaat open Soosmiddag            Repetitie cantors
Zaterdag 29 juni
Zondag 30 juni

 

Mededelingen:

Betalen met de QR-code Vanaf 1 juli 2024 is het mogelijk via de QR-code te betalen van:                                                                                                                          Actie Kerkbalans (jaarlijks een nieuwe code)de collectes:

1.      voor de eigen kerk;

2.      voor derden

3.      tijdens de uitvaarten

betaling van de:

1.      Mariakaarsen

2.      liturgieboekjes

3.      koffie bijdrage

De codes zijn op de desbetreffende plaatsen zichtbaar. Zo mogelijk zullen de codes opgenomen worden in de liturgieboekjes van de zondagvieringen en uitvaarten. Het blijft mogelijk met contant geld te betalen.

Uitnodiging voor de Soosmiddag in de Petrus en Pauluskerk                    Op vrijdagmiddag 28 juni 2024 bent u van harte welkom op de Soosmiddag in de narthex van de Petrus en Pauluskerk.

Deze middag is vooral bedoeld voor ontmoeting en een gezellig samenzijn, waarbij er ook diverse spelletjes gespeeld kunnen  worden. Bijvoorbeeld: Scrabble, Rummikub, Mens erger je niet, kaarten etc. Dit alles onder het genot van een kopje koffie en/of thee.                                                                                                                   Plaats: Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis
Datum: 28 juni 2024 Tijd: 14.00-16.30 uur.
Kosten: vrijwillige bijdrage                                                                                               Vervoer: Indien u geen vervoer heeft en niet met iemand mee kunt rijden, dan kunt u contact opnemen met een van ons. Wij halen u dan op en brengen u weer thuis.

Wij hopen u op vrijdagmiddag 28 juni 2024 te mogen ontmoeten! Corrie v. d. Laar(tel.nr. 010-5919627) deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus van parochie De Goede Herder. R v.d. Akker(tel.nr. 0618428401), KBO Maassluis.

De volgende Soosmiddag is op vrijdag 26 juli 2024

Zomerkampen voor kinderen, tieners en jongeren Het bisdom Rotterdam organiseert van 14 t/m 20 juli zomerkampen (zie de bijlage). Het belooft een fantastische week te worden!

De zomerkampen zijn niet alleen voor de kinderen van onze parochies, maar ze zijn ook bedoeld om kinderen waarvan de ouders geen geld hebben en niet op vakantie kunnen een leuke week met leeftijdgenoten aan te kunnen bieden. Wanneer u een gezin kent die in zo’n situatie leeft, laat het me aub weten. Ik zal dan zorgen dat zij via de PCI of DCI mee kunnen.

Diaken Steef Lokken

HIP helpt.HIP (hulp in praktijk) helpt is een nieuw initiatief in de gemeente Maassluis. “Hip helpt” is een organisatie die onder de stichting BOOM valt en het sociale klusteam valt onder “HIP helpt”.

“HIP helpt” gaat mensen helpen die hulp/ondersteuning/gezelschap nodig hebben bij klussen in huis, bakje koffie doen, samen een wandeling maken, de tuin doen enz. De hulp die geboden wordt zal de komende jaren betaald worden uit het Oranjefonds.

Wie behoefte heeft aan ondersteuning of iemand weet die ondersteuning nodig heeft of ondersteuning wil bieden kan zich melden bij 071-2032485 of via mailadres info@hiphelpt.nl

LP’s voor een goed doel. Wilt u van uw oude LP’s af? Wilt u daar een goed doel mee sponseren? Er is een goed doel nl ‘Vinyl voor elkaar’ (zie de bijlage). Deze organisatie verzamelt en verkoopt oude LP’s. Het geld dat de organisatie ophaalt met de verkoop wordt gebruikt voor een goed doel. Een uitje voor een ziek iemand, een nieuw bed voor een vluchteling enz. Mocht u LP’s hebben en er niets meer mee doen, denk dan aan deze organisatie.

De Voedselbank De Voedselbank kan uw hulp momenteel goed gebruiken.       Het aantal mensen/gezinnen dat gebruik maakt van de Voedselbank neemt toe, maar het hoeveelheid voedsel dat er is neemt af.

De hoeveelheid voedsel dat binnenkomt bij de Voedselbank neemt af doordat winkels duurzamer bezig zijn.

Winkels proberen hun eten als Too Good To Go (voorkom verspilling van lekker eten ) te verkopen waardoor er minder overbljift. De Voedselbank heeft daarom dringend voedsel nodig om aan gezinnen van de “gewone” mens eten te kunnen geven. Helpt u mee om onze manden bij de deur van de Kerk te vullen op 30 juni ? Een goede daad voor een ander tijdens ons Patroonsfeest.