Weekoverzicht

R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER
DEELGEMEENSCHAP  H.H. ANDREAS PETRUS EN PAULUS MAASSLUIS
Kerkgelegenheid: Petrus en Pauluskerk: Andreasplein 1 3144 PL Maassluis.

Parochiesecretariaat: Andreasplein 1, 3144 PL : tel. 5912080.
E-mail: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Giro kerkbestuur: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH dg HH Andreas Petrus en Paulus en NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-dg Andreas Petrus en Paulus.
——————————————————————————————————————————

Weekagenda en mededelingen week 48/2023

Secretariaat : 27 november 2023 10:33 : Recent geplaatst, Weekoverzicht

Parochie de Goede Herder Deelgemeenschap Andreas Petrus en Paulus, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, Tel.: 010-5912080 Actie Kerkbalans: NL18INGB0000114641 t.n.v. Par DGH-Kerkbalans Andreas Petrus en Paulus Overige inkomsten: NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-DG HH Andreas Petrus en Paulus                                                             E-mailadres: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

LITURGIE-AGENDA   WEEK 48  2023

Maandag 27 nov. 09.00 Lauden
Donderdag 30 nov. 09.00 H. Eucharistie, voorganger pastor M. Tharsis
Zondag 3 dec. 09.30 Woord- en Communieviering, voorganger mevr. M. Paalvast m.m.v. cantor. Lezingen: Jes. 63,16b-17.19b;64,3b-8; Ps. 80; 1 Kor. 1,3-9; Mc. 13,33-37
Maandag 4 dec. 09.00 Lauden
Donderdag 7 dec. 09.00 H. Eucharistie, voorganger pastor M. Tharsis
Zondag 10 dec. 09.30

 

 

17.00

Woord- en Communieviering, voorganger mevrouw L. Meijer m.m.v. Andreas, Petrus en Pauluskoor. Lezingen: Jes. 40,1-5.9-11; Ps. 85; 2 Petr. 3,8-14; Mc. 1,1-8                  Taize viering Advent

 

Misintenties:

Zondag 3 december: Plonie Zoet-van Vliet; Kees van den Akker                          Zondag 10 december: Sjon van Ruijven; Kees van den Akker; Cok Jansen

 

DAG DATUM UUR ACTIVITEIT
Maandag 27 nov. 09.00-11.30 Secretariaat open
Dinsdag 28 nov. 20.00-22.00 Secretariaat gesloten Repetitie Intermezzo
Woensdag 29 nov. 14.00- 15.30 Secretariaat gesloten Diaconie vergadering narthex
Donderdag 30 nov. 09.00-11.30 10.00-11.00 20.45-21.45 Secretariaat open Pianostemmer        Repetitie APP-koor
Vrijdag 1 dec. 09.00-11.30 19.00-20.00 Secretariaat open  Repetitie cantors     Uiterste bezorgdatum Kerk aan de Waterweg
Zaterdag 2 dec. 10.30-12.30 Adventskrans maken
Zondag 3 dec.    
Maandag 4 dec. 09.00-11.30 Secretariaat open
Dinsdag 5 dec. 20.00.22.00 Secretariaat gesloten Repetitie Intermezzo
Woensdag 6 dec.   Secretariaat gesloten
Donderdag 7 dec. 09.00-11.30 19.45-21.45 Secretariaat open   Repetitie APP-koor
Vrijdag 8 dec. 09.00-11.30 19.00-20.00 Secretariaat open  Repetitie cantors
Zaterdag 9 dec.    
Zondag 10 dec. 16.00-18.00 Taizéviering in kerk

 

Mededelingen:

 Adventsactie

De Adventsactie wordt gehouden van 3 tot en met 24 december 2023. Het motto van de Adventsactie is ‘Alle kinderen mogen kind zijn’.

Dit jaar besteedt Adventsactie extra aandacht aan het belangrijke onderwerp kinderarbeid. Ieder kind heeft recht op een gezond leven, op een opleiding en bescherming. Het klinkt vanzelfsprekend, maar toch zijn er tientallen miljoenen kinderen die niet of nauwelijks naar school gaan. In plaats van onbezorgd te spelen en te leren, maken ze lange dagen om wat geld te verdienen, vaak onder gevaarlijke en ongezonde omstandigheden. Denk aan kinderen die in de mijnbouw werken, in fabrieken of in de brandende zon op plantages. De kans dat deze kinderen later een goed inkomen kunnen verdienen en aan het zware, onderbetaalde werk kunnen ontsnappen is klein: ze hebben immers nauwelijks tot geen gelegenheid gehad een opleiding te volgen.

De Adventsactie steunt een aantal projecten die zich richten op kinderen en jongeren die meewerken om het gezinsinkomen te verbeteren en daarom niet of nauwelijks naar school gaan.                                                                                               Het gaat om projecten in India, Pakistan en de Democratische Republiek Congo.    U kunt meer over deze projecten lezen op www.adventsactie.nl                                      Op zondag 10 december wordt er in onze kerk een tweede collecte gehouden voor de Adventsactie.

Werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede)

 

Levende Adventskalender. Doet u mee??                                                             In 2019 zijn we in onze deelgemeenschap gestart met de Levende Adventskalender. Het bleek bijzonder om in de donkere dagen voor Kerst anderen te ontmoeten.  Zelfs in 2020 konden we ondanks de Corona beperkingenbijeenkomsten\organiseren, waarbij we rekening moesten houden met de regels van het RIVM. Ook in 2021 was het waardevol om in de narthex samen uit te zien naar het Licht, dat in de wereld komt. Daarmee was een van de nevendoelen: helpen om eenzaamheid te verlichten. Vorig jaar was er te weinig belangstelling om het door te laten gaan.

Dit jaar starten we daarom eind november opnieuw de Levende Adventskalender. De bijeenkomsten worden gehouden bij medeparochianen thuis, die hun huiskamer daarvoor openstellen.

We gaan met elkaar in gesprek over wat ons bezig houdt en uiteraard ook over de Advent en over Kerstmis. Ook kan een mooi gedicht/tekst voorgelezen en besproken worden. Op die manier proberen we er samen een gezellige en zinvolle ochtend of middag van te maken. U kunt zich voor één bijeenkomst per week aanmelden.

Aanmelden als gastvrouw/-heer of chauffeur                                                                     U kunt zich tot 29 november a.s. aanmelden bij het secretariaat als gastvrouw/-heer. Graag duidelijk uw woonadres, uw emailadres en telefoonnummer vermelden.                                                                                                 Er zijn ook parochianen, die vervoer nodig hebben. U kunt zich als chauffeur ook aanmelden vóór 29 nov. a.s.. Op donderdag 29 nov. om 10.30 uur komt de werkgroep in de narthex bijeen, waarbij u als vrijwilliger (gastvrouw/-heer en/of chauffeur) van harte bent uitgenodigd om verdere afspraken te maken.

Aanmelden als deelnemer De bijeenkomsten worden gehouden op: maandagmiddag:  11 dec. en 18 dec. van 14.30 – 16.00 uur,                             woensdagmorgen:  6 dec., 13 dec., en 20 dec. van 10.00 – 11.30 uur. donderdagmiddag: 30 nov., 14 dec. en 21 dec. van 14.30 – 16.00 uur.

U kunt zich als deelnemer tot en met 27 november aanmelden bij het secretariaat. Tel.010 – 5912080 (geopend op maandag, donderdag en vrijdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur). E-mail: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl of door uw naam, emailadres en telefoonnummer op het aanmeldformulier in de narthex in te vullen.                                                                                                                    De werkgroep ‘Levende Adventskalender’: René Eysink Smeets, coördinator.

Afscheid pastor Henri Egging                                                                                   Op zaterdagavond 30 december neemt pastor Henri Egging afscheid van parochie De Goede Herder.Om 18.00 uur wordt er een eucharistieviering in de basiliek gehouden. Vanaf 19.30 uur is er gelegenheid in De Wilgenburg (het parochiecentrum achter de basiliek) afscheid van pastor Egging te nemen.              De details kunt u lezen in de bijlage.                                                                                      U bent allen van harte welkom.

Amnesty Maassluis voert op zondag 3 december 2023 actie voor Ahmed Mansoor                                                                                                                                       Op en rond 10 december (de dag van de Mensenrechten) voert Amnesty International elk jaar actie voor mensenrechtenactivisten. Dit jaar staat Amnesty Maassluis op zondag 3 december met een stand in onze kerk Zij voert dan actie voor Ahmed Mansoor uit de Verenigde Arabische Emiraten. Ahmed Mansoor zit al 6 jaar opgesloten omdat hij de waarheid sprak. Hij publiceerde geloofwaardige, onafhankelijke informatie over mensenrechtenschendingen in het land. Hij uitte zijn bezorgdheid over de detentie en martelingen en de oneerlijke processen tegen mensen die er een andere mening dan de regering op na houden.                                   In mei 2018 werd Mansoor veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf.                               Aan het eind van de viering kunt u op de stand van Amnesty de petitie ondertekenen waarin gevraagd wordt om Ahmed Mansoor onmiddellijk vrij te laten. Op de stand kunnen ook kerstkaarten, kaarsen e.d. gekocht worden.

Verklaring Nederlandse bisschoppen:

Laat de wapens zwijgen

In een korte verklaring sluiten de Nederlandse bisschoppen zich aan bij de woorden van paus Franciscus over de situatie in het Heilig Land: ‘In Gods naam, laat de wapens zwijgen.’ De hele verklaring, die op vrijdag 17 november werd gepubliceerd, luidt als volgt:

‘Op 7 oktober werd Israël opgeschrikt door een omvangrijke aanslag. In enkele dagen werden 1.400 mensen gedood of zijn in gijzeling genomen. Wij zijn nu vijf weken verder en door de aanhoudende strijd zijn duizenden mensen gedood. In Gaza is een trieste situatie ontstaan. Deze cyclus maakt de harten hard. In het land waar God in Christus onze wereld heeft aangeraakt, heerst bij velen angst en verdriet.

Niet alleen in het Heilig Land leidt wapengeweld tot grote onderlinge spanningen. Wij maken ons zorgen over een oplaaiend antisemitisme en over een afkeer van moslims in ons eigen land. Laten wij beseffen dat ieder mens een schepsel van God is en daarom met respect moet worden behandeld. De bescherming van de menselijke waardigheid en onderlinge solidariteit zijn altijd en ook nu ontzettend belangrijk.

Wij onderschrijven de woorden van paus Franciscus: “Ik blijf denken aan de ernstige situatie in Palestina en Israël, waar zoveel mensen het leven hebben verloren. In Gods naam, laat de wapens zwijgen.” Alleen door dialoog kan een uitweg voor de grote problemen worden gevonden. Als bisschoppen van Nederland roepen wij onze gelovigen op tot een aanhoudend gebed tot verzoening en gerechtigheid voor Palestijnen en voor Joden.’

17 november 2023
De Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland

 

Weekagenda en mededelingen week 46 2023

Secretariaat : 13 november 2023 11:06 : Weekoverzicht

Parochie de Goede Herder

Deelgemeenschap Andreas Petrus en Paulus, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, Tel.: 010-5912080                                                                                                                                     Actie Kerkbalans: NL18INGB0000114641 t.n.v. Par DGH-Kerkbalans Andreas Petrus en Paulus                                                                                                                                              Overige inkomsten: NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-DG HH Andreas Petrus en Paulus

E-mailadres: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

 

LITURGIE-AGENDA   WEEK 46  2023

 

Maandag 13 nov. 09.00 Lauden
Woensdag 15 nov. 10.00 Elisabethdag

H. Eucharistie, voorganger pastor H. Egging

Donderdag 16 nov. Geen viering
Zondag 19 nov. 09.30

 

 

 

14.30

Woord- en Communieviering, voorganger hr. J. Cobben met samenzang.

Lezingen: Spreuk. 31,10-13.19-20.30-31; Ps. 128; 1 Tess. 5,1-6; Mat. 25,14-30

Viering in DrieMaasHave, voorganger hr. J. Cobben m.m.v. cantor

Maandag 20 nov. 09.00 Lauden
Donderdag 23 nov. Geen viering
Zondag 26 nov. 09.30 Woord- en Communieviering, voorganger mevr. M. Paalvast m.m.v. Intermezzo.

Lezingen: Ez. 34,11-12.15-17; Ps. 23; 1 Kor. 15,20-26.28; Mat. 25,31-46

 

Misintenties:

Zondag 19 november:  Chris Veringmeier; Joop Kouwenhoven

Zondag 26 november: Joop van Mil

 

DAG DATUM UUR ACTIVITEIT
Maandag 13 nov. 09.00-11.30

19.00-21.00

Secretariaat open

Voorbereiding Elisabethdag

Dinsdag 14 nov.  

08.00-21.00

20.00-22.00

Secretariaat gesloten

Voorbereiding Elisabethdag

Repetitie Intermezzo

Woensdag 15 nov.  

10.00-17.00

20.00-22.00

Secretariaat gesloten

Elisabethdag

Stuurgroep liturgie in narthex

Donderdag 16 nov. 09.00-11.30

20.45-21.45

Secretariaat open

Repetitie APP-koor

Vrijdag 17 nov. 09.00-11.30

19.00-20.00

Secretariaat open

Repetitie cantors

Zaterdag 18 nov.    
Zondag 19 nov.    
Maandag 20 nov. 09.00-11.30

19.30-21.00

Secretariaat open

Beheercommissie in narthex

Dinsdag 21 nov.  

08.00-11.00

20.00.22.00

Secretariaat gesloten

Kerkschoonmaak

Repetitie Intermezzo

Woensdag 22 nov.  

06.30-24.00

Secretariaat gesloten

Gebouw in gebruik als stembureau

Donderdag 23 nov. 09.00-11.30

19.45-21.45

Secretariaat open

Repetitie APP-koor

Vrijdag 24 nov. 09.00-11.30

14.00-16.30

19.00-20.00

Secretariaat open

Soosmiddag

Repetitie cantors

Zaterdag 25 nov.    
Zondag 26 nov.    

 

Mededelingen: 

Geen donderdagochtendviering op 16 en 23 november                                 In verband met de afwezigheid van pater Avin Kunnekkadan SVD is er op donderdag 16 en 23 november ’s morgens geen H. Eucharistieviering

Adventskrans maken                                                                                                                                Op zaterdag 2 december gaan we in de narthex een Adventskrans maken 

Kerst voor de voedselbank!                                                                                         De klok is weer verschoven en de donkere dagen voor Kerst zijn begonnen. Ook dit jaar is Kerst voor een hoop mensen een tijd waarin de eindjes moeilijk aan elkaar vast te knopen zijn. De voedselbank gaat ook dit jaar een speciale actie opzetten om zoveel mogelijk mensen te helpen.                                                                                           Wij willen hier graag aan meehelpen, maar daarvoor hebben wij u nodig!!         Vanaf zondag 19 november staan er in de narthex tassen klaar om gevuld te worden met spullen van het boodschappenlijstje van de Voedselbank.                                        De 4 weken die volgen op 19 november is er de mogelijkheid om boodschappen te doneren! Laten wij ons best doen!                                                                                 Stuurgroep Diaconie

Uitnodiging voor de Soosmiddag in de Petrus en Pauluskerk                    Op vrijdagmiddag 24 november 2023 bent u van harte welkom op de Soosmiddag in de narthex van de Petrus en Pauluskerk.Deze middag is vooral bedoeld voor ontmoeting en een gezellig samenzijn, waarbij er ook diverse spelletjes gespeeld kunnen worden. Bijvoorbeeld: Scrabble, Rummikub, Mens erger je niet, kaarten etc. Dit alles onder het genot van een kopje koffie en/of thee.

Plaats: Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis
Datum: 24 november 2023  Tijd: 14.00-16.30 uur.
Kosten: vrijwillige bijdrage                                                                                            Vervoer: Indien u geen vervoer heeft en niet met iemand mee kunt rijden, dan kunt u contact opnemen met een van ons. Wij halen u dan op en brengen u weer thuis. Wij hopen u op vrijdagmiddag 24 november 2023 te mogen ontmoeten!

Corrie v. d. Laar(tel.nr. 010-5919627) en Yvonne Buys (tel.0618258978) deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus van parochie De Goede Herder.
Rosiet v.d. Akker(tel.nr. 010-5917788), KBO Maassluis.
De volgende Soosmiddag is op vrijdag 29 december 2023

Geloofsgesprek en mediaviering
Op zondag 26 november komen het Geloofsgesprek en de mediaviering uit het bisdom Rotterdam. Deze dag is internationaal de diocesane Wereldjongerendag. Dat betekent dat jongeren wereldwijd in hun eigen bisdom samenkomen. In het bisdom Rotterdam gebeurt dat bij de Tour of Faith. Broer en zus Kjeld en Svinthe Duwel zijn te gast in het Geloofsgesprek. Ze gaan met Leo Fijen in gesprek over hun ervaringen tijdens de Wereldjongerendagen afgelopen zomer in Lissabon.           Deze mediaviering in het bisdom Rotterdam wordt uitgezonden vanuit de St. Agathakerk in Lisse (parochie H. Willibrordus). Pastoor Bouke Bosma is daarin de celebrant.                                                                                                                           Zondag 26 november NPO2
09.45 uur: Geloofsgesprek met Kjeld en Svinthe Duwel
10.00 uur: Uitzending van de eucharistieviering vanuit de St. Agathakerk in Lisse. Pastoor Bouke Bosma is celebrant