Weekoverzicht

R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER
DEELGEMEENSCHAP  H.H. ANDREAS PETRUS EN PAULUS MAASSLUIS
Kerkgelegenheid: Petrus en Pauluskerk: Andreasplein 1 3144 PL Maassluis.

Parochiesecretariaat: Andreasplein 1, 3144 PL : tel. 5912080.
E-mail: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Giro kerkbestuur: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH dg HH Andreas Petrus en Paulus en NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-dg Andreas Petrus en Paulus.
——————————————————————————————————————————

Weekagenda en mededelingen week 39 2018

Secretariaat : 24 september 2018 11:25 : Weekoverzicht

Parochie de Goede Herder                                                                                                 Deelgemeenschap Andreas Petrus en Paulus, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, Tel.: 010-5912080                                                                                                                                     Aktie kerkbalans: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH DG HH Andreas Petrus en Paulus t.n.v. DGH Expl-dg Andreas Petrus en Paulus.

Secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

LITURGIE-AGENDA 2018

Maandag 24 sept. 09.00 Lauden
Dinsdag 25 sept.
Woensdag 26 sept.
Donderdag 27 sept. 09.00 H. Eucharistie, voorganger pastor C. Duynstee
Vrijdag 28 sept.  
Zaterdag 29 sept.
Zondag 30 sept. 09.30 H. Eucharistie, voorganger pastor H. Egging m.m.v. Andreas, Petrus en Pauluskoor.
Lezingen: Num. 11,25-29; Ps. 19; Jak. 5,1-6; Mc. 9,38-43.45.47-48
Maandag 1 okt. 09.00 Lauden
Dinsdag 2 okt.
Woensdag 3 okt. 19.30 Rozenkrans bidden
Donderdag 4 okt. 09.00 H. Eucharistie, voorganger pastor C. Duynstee
Vrijdag 5 okt.    
Zaterdag 6 okt.
Zondag 7 okt. 09.30 H. Eucharistie, voorganger pastor C. Duynstee m.m.v. Jongerenkoor To Be Continued.
Lezingen: Gen. 2,18-24; Ps. 128; Hebr. 2,9-11; Mc. 10,2-16

 

Misintenties:

Zondag 30 september: An Zonneveld-van Ettinger; Wim Reichert; Jo van Wijk – van Schaick; Doddy Koppelaar-Spangenberg en overleden familieleden

Zondag 7 oktober: Gijs van Leeuwen; Johanna van Ettinger-Van Meggelen; Johannes Roosken; Lidy ten Hout-Van Wijk; Doddy Koppelaar-Spangenberg en overleden familieleden

 

Mededelingen: 

Uitnodiging voor een 55+ Soosmiddag in de Petrus en Pauluskerk         Op vrijdagmiddag 28 september 2018 bent u van harte welkom op de 55+ Soosmiddag in de narthex van de Petrus en Pauluskerk. Deze middag is vooral bedoeld voor ontmoeting en een gezellig samenzijn, waarbij er ook diverse spelletjes gespeeld kunnen worden. Bijvoorbeeld: Scrabble, Rummikub, Mens erger je niet, kaarten etc. Dit alles onder het genot van een kopje koffie en/of thee.

Plaats: Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis
Datum:  28 september 2018
Tijd: 14.00-16.30 uur.
Kosten: vrijwillige bijdrage

Vervoer: Indien u geen vervoer heeft en niet met iemand mee kunt rijden, dan kunt u contact opnemen met een van ons. Wij halen u dan op en brengen u weer thuis. Wij hopen u op vrijdagmiddag 28 september 2018 te mogen ontmoeten!

Corrie v. d. Laar(tel.nr. 010-5919627) en Yvonne Buys(tel.nr. 010-5920121), Pastoraatsgroep van de rk Andreas, Petrus en Paulus deelgemeenschap in Maassluis.
Mia van Haaren(tel.nr. 010-5920212), Mini v.d. Ven(tel.nr. 010-5911657, KBO Maassluis.
De volgende 55+ Soosmiddag is op vrijdag 26 oktober 2018

 

Poppentheater in de Petrus en Pauluskerk voor kinderen en volwassenen op 30 september 2018 

Komt dat zien, komt dat zien                                                                                   Op zondag 30 september speelt het katholiek poppentheater na de Eucharistieviering de voorstelling ‘De schat van de pelgrim’.

De voorstelling gaat over Franciscus van Assisi, de grote vriend van mensen én dieren. Na een bijzondere ervaring met God, geeft Franciscus zijn carrière als zakenman op en besluit hij een nieuw leven te gaan leiden. Hij krijgt de opdracht om als een pelgrim rond te trekken en het onbekende koninkrijk van liefde en vrede bekend te maken.

De aanvangstijd van het poppentheater is 11.00 uur.
De voorstelling staat los van de Eucharistieviering dus als u van plan bent om alleen naar het poppentheater te komen, dan bent u vanaf 10.45 uur van harte welkom.

Een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken wordt op prijs gesteld.
Verdere informatie kunt u vinden in ‘Kerk aan de Waterweg’.

Mossel- en BBQ-avond                                                                                               Op zaterdag 6 oktober vanaf 18.30 uur organiseert de Commissie Fondsenwerving de jaarlijkse Mossel- en BBQ-avond van onze deelgemeenschap.                        Locatie: Zuidbuurt 17 Maassluis (bij Hans en Nadine van Leeuwen)                 Inschrijven: bij voorkeur door betaling op banknummer NL16 ABNA 0810 0050 77 t.n.v. DGH-DG HH Andreas, Petrus en Paulus Maassluis.                                      Graag bij de inschrijving uw voorkeur voor mosselen of barbecue aangeven. Inschrijven en contant betalen kan ook bij het secretariaat van de kerk.          Verdere informatie kunt u vinden op bijgesloten affiche.

Commissie Fondsenwerving

Mosselen & Barbecue

zaterdag 6 oktober 2018

U bent vanaf 18.30 uur van harte welkom

 bij

Hans en Nadine van Leeuwen

Zuidbuurt 17 Maassluis

Prijs per persoon € 25,00
Maximaal 80 deelnemers 

Inschrijven voor 3 oktober door betaling op NL16 ABNA 0810 0050 77 t.n.v. DGH-DG HH Andreas, Petrus en Paulus te Maassluis

Bij de inschrijving graag uw voorkeur aangeven: mosselen of barbecue

Annuleren van de inschrijving kan tot uiterlijk 3 oktober

Inschrijven kan ook bij het secretariaat van de kerk

Bij 80 deelnemers stopt de inschrijving.

Snel aanmelden dus !

Rust, innerlijke vrede en harmonie door meditatie.                          Mediteren hoe doe je dat en wat is  het nut ervan,  waar haal ik de tijd vandaan. Misschien denk je meditatie is veel te zweverig en ik hou het nooit vol een uur lang op een kussen te zitten.  Dat zijn gedachten  die mensen vaak  hebben  als je zegt dat mediteren goed voor je is.
Toch is het goed om  meditatie een onderdeel van je leven te maken omdat het zoveel voordelen geeft en soms is het al genoeg om 10 of 15 minuten  gewoon even stil te zitten. Dagelijkse meditatie zal je naar rust en vrede leiden het heeft talloze voordelen voor je lichaam, geest en ziel.
Op die aspecten zullen we tijdens deze avonden dieper ingaan en komen onder andere  onderwerpen aan de orde als een goede zithouding, adembeheersing, concentratie en de verschillende bewustzijnsniveaus.

Elke avond zal bestaan uit een aantal oefeningen om ons lichaam voor te bereiden op de meditatie, een stukje theorie, ademhalingsoefeningen  en  meditatie.

Begeleiding: Margareth van der Nol

Data en tijd: vrijdagavond 7 september, 5 oktober, 26 oktober, 7 december en 4 januari 2019, van 20.00  uur tot  ongeveer  21.00 uur. Daarna is er nog gelegenheid om  tijdens  een kopje thee na te praten. Plaats: Pax  Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen

Graag vooraf aanmelden via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl

Een vrijwillige bijdrage voor de kosten wordt op prijs gesteld.

Week van de ontmoeting                                                                                          Van vrijdag 12 t/m vrijdag 19 oktober vindt de Week van de ontmoeting plaats met een scala aan activiteiten (zie bijgesloten flyer). Iedereen kan gratis deelnemen aan 2 activiteiten. De kaarten voor deze activiteiten zijn verkrijgbaar in buurtcentrum ‘De Hooftzaak’, P.C. Hooftlaan 11A.                                                                                   ‘De Hooftzaak’ is op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 16.30 (op dinsdag vanaf 10.00 uur)

 

DAG DATUM UUR ACTIVITEIT
Maandag 24 sept. 09.00-12.00

20.00-21.30

Secretariaat open

Vergadering begraafplaatscommissie in narthex

Dinsdag 25 sept.  

13.30-14.30

20.00-22.00

Secretariaat gesloten

Repetitie Rouw- en Trouwkoor

Koorrepetitie Intermezzo

Woensdag 26 sept.   Secretariaat gesloten
Donderdag 27 sept. 09.00-12.00

10.15-11.15

11.30-12.30

14.00-15.00

19.45-21.45

Secretariaat open

Bijbellezen op donderdag

Bijeenkomst lectoren in narthex

Vergadering over Lourdesreis in narthex

Repetitie APPK

Vrijdag 28 sept. 09.00-12.00

14.00-16.30

19.00-20.00

19.30-20.30

Secretariaat open

Soos 55+ in narthex

Repetitie kinderkoor/Andreas Zanggroep

Jongerengespreksgroep

Zaterdag 29 sept. 13.30-17.00 Opstellen poppenkast
Zondag 30 sept. 11.00-13.30

19.15-21.15

Poppentheater in narthex/kerk

Repetitie Jongerenkoor

Maandag 1 okt. 09.00-12.00

19.30-20.30

Secretariaat open

Secretariaatsoverleg in vergaderkamer

Dinsdag 2 okt.  

19.30-22.00

19.30-21.30

20.00-22.00

Secretariaat gesloten

Stuurgroep Diaconie in vergaderkamer

Vergadering KBO in spreekkamer

Koorrepetitie Intermezzo

Woensdag 3 okt.  

19.30-21.00

Secretariaat gesloten

Vergadering Beheercommissie in vergaderkamer

Donderdag 4 okt.  

09.00-12.00

10.15-11.15

19.45-21.45

Uiterste datum inleveren kopij voor AProPos

Secretariaat open

Bijbellezen op donderdag

Repetitie APPK

Vrijdag 5 okt. 09.00-12.00

19.00-20.00

Secretariaat open

Repetitie kinderkoor/Andreas Zanggroep

Zaterdag 6 okt.  
Zondag 7 okt.