Weekoverzicht

R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER
DEELGEMEENSCHAP  H.H. ANDREAS PETRUS EN PAULUS MAASSLUIS
Kerkgelegenheid: Petrus en Pauluskerk: Andreasplein 1 3144 PL Maassluis.

Parochiesecretariaat: Andreasplein 1, 3144 PL : tel. 5912080.
E-mail: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Giro kerkbestuur: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH dg HH Andreas Petrus en Paulus en NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-dg Andreas Petrus en Paulus.
——————————————————————————————————————————

Weekagenda en mededelingen week 9/2021

Secretariaat : 1 maart 2021 10:17 : Weekoverzicht

Parochie de Goede Herder Deelgemeenschap Andreas Petrus en Paulus, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, Tel.: 010-5912080 Aktie kerkbalans: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH DG HH Andreas Petrus en Paulus Overige inkomsten: NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-DG HH Andreas Petrus en Paulus                                                                      E-mailadres: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

Weekagenda 9  1  t/m 8 maart 2021

Misintenties:

Zondag 7 maart: Julieta Escobar Calvi; Linda Tanesha; Plonie Zoet-van Vliet; Lucia van Dongen; Nicolaas Jautze.

Zondag 14 maart: Julieta Escobar Calvi; Linda Tanesha; Plonie Zoet-van Vliet; Harrie van Straelen; Maria Jautze-Pronk.

Het secretariaat is open op maandag-, donderdag-, vrijdagochtend van 09.00-11.30 uur.

Het secretariaat gesloten op dinsdag en  woensdag

Activiteiten:

Alle activiteiten zijn afgelast i.v.m. de sluiting van de kerk tot en met 23 maart

 Vieringen:                                                                                                                  Zondag 7 maart: online viering vanuit de Basiliek.                                                     Zondag 14 maart: online viering vanuit de Basiliek.

 Kaarsje aansteken bij Maria: op maandag- en vrijdagochtend tussen 09.00-11.00 uur.
Mededelingen:

Donderdag 11 maart, uiterste inleverdatum kopij Apropos. 

Voorlopige verlenging van de opschorting van publieke vieringen

Beste mensen van de geloofsgemeenschappen van parochie De Goede Herder,

Ruim een maand geleden hebben wij de moeilijke beslissing genomen om alle publieke vieringen in onze parochie op te schorten, eerst tot 10 februari en daarna verlengd tot 3 maart. De dreiging van een nieuwe golf van de coronapandemie noodzaakte ons tot het nemen van deze pijnlijke stap. Ondanks een strikt protocol bij vieringen in onze kerken, met inzet van veel vrijwilligers, bleek het niet meer mogelijk om op een veilige manier onze kerken voor publieke vieringen geopend te houden.

Het is heel ingrijpend om niet regelmatig in onze kerk samen de liturgie te kunnen vieren. Nog pijnlijker is het, dat wij in deze Veertigdagentijd tot nu toe geen publieke vieringen kunnen houden. Daarom worden er via het parochiële YouTube-kanaal vieringen uitgezonden vanuit onze parochiekerk, de Liduinabasiliek, en vanuit andere kerken. Ook hebben wij de asoplegging met Aswoensdag in één kerk mogelijk kunnen maken.

Graag zouden wij weer publieke vieringen in onze kerken houden in de Goede Week en met het Paastriduüm. Daarbij zijn wij echter wel afhankelijk van het verloop van de corona-pandemie. Enerzijds moet het verantwoord zijn, gezien het aantal coronabesmettingen. Anderzijds moeten voldoende vrijwilligers het aandurven om de kerken te openen voor publieke vieringen, met alle voorzorgsmaatregelen die daarvoor nodig zijn.

Het pastoraal team heeft besloten de opschorting van publieke vieringen voort te zetten tot 24 maart.

In de maand maart zullen wij een peiling houden bij vrijwilligers in hoeverre zij in staat zijn de kerken weer te openen voor publieke vieringen. Daarbij geldt wel als vereiste dat het aantal corona-besmettingen gelijk blijft of daalt. Duidelijkheid over het verloop van het aantal besmettingen verwachten wij te krijgen rond 17 maart, dus twee weken nadat het kabinet een aantal maatregelen heeft versoepeld.

Bij een gelijk blijvend of dalend aantal besmettingen, durven wij aan de vrijwilligers in onze kerken te vragen of zij kunnen meewerken om de kerken vanaf de Goede Week weer te openen voor publieke vieringen. Dat is een vraag die met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoord kan worden. Wij gaan vrijwilligers niet verplichten om met angst en vrees de kerkdeuren te openen. Ook moet duidelijk zijn dat er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn om alle voorzorgsmaatregelen uit te voeren.

Wij hopen van harte dat wij in de Goede Week en met Pasen onze kerken weer kunnen openen, om samen de weg naar Pasen te kunnen gaan. Maar als er weer publieke vieringen zijn, moet dat wel veilig kunnen gebeuren. Laten wij bidden dat de coronapandemie afzwakt en uiteindelijk uitdooft: niet alleen om in onze kerken te kunnen vieren, maar ook omwille van al diegenen die door het virus getroffen zijn. Wij denken hierbij aan de zieken, de zorgverleners en degenen die een dierbare voorgoed moeten missen. Maar wij willen ook niet hen vergeten die door alle preventiemaatregelen in hun bestaan beperkt zijn

Verder blijven de richtlijnen zoals in de afgelopen periode. Op maandag- en vrijdagmorgen tussen 9 en 11 uur is de kerk geopend om een kaarsje op te steken en voor persoonlijk gebed. In de weekends zijn  – in ieder geval tot 24 maart – alle kerken gesloten, om een grote toeloop van bezoekers te vermijden. Alle bijeenkomsten worden opgeschort (behalve digitale vergaderingen). Pastoraal bezoek door pastores of door vrijwilligers wordt opgeschort (behalve contact via telefoon, WhatsApp of e-mail contact). Bij dringende pastorale nood (zoals de vraag om een Ziekenzalving), blijven de pastores beschikbaar (en zo nodig ook in de avonduren). Uitvaarten kunnen blijven plaatsvinden, met maximaal 30 personen).

Wij begrijpen dat de verlenging van de kerksluiting teleurstellend is. Wij hopen dat wij vanaf de Goede Week weer voorzichtig een of enkele kerken kunnen openen voor publieke vieringen. Maar of dit ook op een veilige manier mogelijk is, zal in de komende maand moeten blijken.

Met vriendelijke groet, en veel sterkte in deze moeilijke tijd, Pastoraal team

AVG-nieuws: internetcriminelen geven zich opnieuw uit voor pastorale beroepskrachten

In­ter­netcriminelen geven zich in e-mails uit voor pas­to­rale beroeps­krachten in een poging om de ontvanger aan te sporen geld over te maken. Na eerdere incidenten in de bis­dom­men Breda en Den Bosch is er recent opnieuw een dergelijk incident gemeld. Het is goed om in de parochie aandacht te vragen voor dergelijke incidenten, zodat zowel medewerkers, vrijwilligers als parochianen alert blijven.

 

Wat gebeurt er?
Criminelen maken gebruik van bij­voor­beeld Gmail om een nieuw e-mail­a­dres aan te maken dat er geloof­waar­dig uitziet. Vanuit dit e-mail­a­dres versturen ze een bericht waarin ze bij­voor­beeld zeggen de pastoor te zijn. Het nep e-mailadres wijkt vaak maar heel weinig af van het echte e-mailadres van de pastoor. Tips over hoe u een nep e-mail kunt herkennen leest u hier.

 

Beveiliging en alertheid
Het up-to-date houden van de beveiliging van e-mailboxen en e-mailadressen is belangrijk. Toch zijn niet alle vormen van fraude te voorkomen. Daarom is het belangrijk dat medewerkers, vrijwilligers en parochianen alert blijven op mogelijke fraude door het gebruik van nep-e-mails. U kunt via uw website of parochieblad bijvoorbeeld hiervoor aandacht vragen. Duidelijkheid helpt hierbij. Meld de parochianen bijvoorbeeld dat u nooit via een e-mail van de pastoor om geld vraagt en dat een mail met die boodschap dus altijd nep is.

 

Ook kunt u aangeven bij wie parochianen terecht kunnen in geval van twijfel over een e-mail. Meer in­for­ma­tie over nepmails is te vin­den op de speciale web­si­te van de Rijksover­heid.
Is er sprake van een datalek?
Als u een phishing mail ontvangt en niet op een link, knop of bijlage in het bericht hebt geklikt, is het  niet waarschijnlijk dat deze e-mail schade heeft toegebracht. Het enkele feit dat u de phishing mail hebt ontvangen en geopend, is nog geen beveiligingsincident of datalek. Het is wel belangrijk dat u de phishing mail direct verwijdert uit uw mailbox en postvak met ‘verwijderde berichten’. Zo kunnen andere personen die toegang tot de mailbox hebben, zich niet meer vergissen.
Wat als u wel op een link in een phishing mail hebt geklikt? In dat geval is er sprake van een beveiligingsincident. De contactpersoon die in uw parochie verantwoordelijk is voor de AVG en de veiligheid van persoonsgegevens, kan in dat geval samen met een systeembeheerder onderzoeken wat er aan de hand is.

 

Vastenmaaltijd zelf koken…

Hierbij het 2de recept uit Afrika.  Op onze virtuele wandeling liepen wij deze week door Zuid-Soedan. Daar kwamen wij dit originele Shorbet Ads recept, uit die streek, tegen. Succes met het bereiden en eet smakelijk!                  Wilt u virtueel meewandelen door Afrika, ga dan naar www.vastenactie.nl en meldt u aan.

SHORBET ADS (LINZENSOEP)

RECEPT UIT ZUID-SOEDAN

INGREDIENTEN                                                                                                          2 kopjes Ads Magroosh (gespleten rode linzen)                                                     2 liter bouillon (kip of lamsvlees)                                                                               2 middelgrote uien                                                                                                         1 middelgrote tomaat                                                                                                   1 middelgrote wortel                                                                                                    2 eetlepels fijngehakte uien                                                                                        2 eetlepels olijfolie                                                                                                         2 eetlepels citroensap                                                                                                                        2 theelepels Kammun-Komijn                                                                                 Zout                                                                                                                                   Peper

BEREIDINGSWIJZE                                                                                              Snijd de groenten in middelgrote stukjes.                                                              Was de linzen.                                                                                                           Doe bouillon in een pan van 4-5 liter en breng aan de kook.                              Voeg de uien, wortel, tomaat en linzen toe.                                                          Zet het vuur lager om ongeveer 1/2 uur te laten sudderen en controleer of de linzen zacht zijn.                                                                                                  Pureer het mengsel in een keukenmachine of blender en doe de soep terug in de pan. (Pureren hoeft niet, je kan de soep ook zo laten.)                               Bak de fijngehakte uien in de olijfolie tot ze zacht en bruin zijn. Voeg de komijn, citroensap, gebakken uien, zout en peper toe aan de soep en roer langzaam op laag vuur gedurende ongeveer 3 minuten.