Weekoverzicht

R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER
DEELGEMEENSCHAP  H.H. ANDREAS PETRUS EN PAULUS MAASSLUIS
Kerkgelegenheid: Petrus en Pauluskerk: Andreasplein 1 3144 PL Maassluis.

Parochiesecretariaat: Andreasplein 1, 3144 PL : tel. 5912080.
E-mail: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Giro kerkbestuur: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH dg HH Andreas Petrus en Paulus en NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-dg Andreas Petrus en Paulus.
——————————————————————————————————————————

Weekagenda en mededelingen week 48/2020

Secretariaat : 23 november 2020 10:46 : Weekoverzicht

Parochie de Goede Herder Deelgemeenschap Andreas Petrus en Paulus, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, Tel.: 010-5912080 Aktie kerkbalans: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH DG HH Andreas Petrus en Paulus Overige inkomsten: NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-DG HH Andreas Petrus en Paulus                                                                     E-mailadres: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

LITURGIE-AGENDA 2020

Maandag 23 nov.
Dinsdag 24 nov.
Woensdag 25 nov.
Donderdag 26 nov.
Vrijdag 27 nov.
Zaterdag 28 nov.
Zondag 29 nov. 09.30 H. Eucharistie, voorganger pastor M. Tharsis m.m.v. cantor. Deze viering kan door maximaal 30 personen worden bijgewoond. Lezingen: Jes. 63,16b-17.19b; 64,3b-8; Ps. 80; 1 Kor. 1,3-9; Mc. 13,33-37
Maandag 30 nov.
Dinsdag 1 dec.
Woensdag 2 dec.
Donderdag 3 dec.
Vrijdag 4 dec.
Zaterdag 5 dec.
Zondag 6 dec. 09.30 H. Eucharistie, voorganger pastor C. Duynstee m.m.v. cantor. Deze viering kan door maximaal 30 personen worden bijgewoond. Lezingen: Jes. 40, 1-5.9-11; Ps. 85; 2 Petr. 3,8-14 Mc. 1,1-8 2e collecte voor Adventsactie

 

Misintenties:

Zondag 29 november: Uitdankbaarheid; Lucia van Dongen-Franken; Plonie Zoet- van Vliet;

Kees v.d. Akker; Louise Meinders-Schumacher

Zondag 6 december: Lucia van Dongen-Franken; Plonie Zoet- van Vliet; Louise Meinders-Schumacher

 

DAG DATUM UUR ACTIVITEIT
Maandag 23 nov. 09.00-11.30 19.30-21.00 Secretariaat open     Overleg secretariaatsteam narthex
Dinsdag 24 nov.   Secretariaat gesloten
Woensdag 25 nov. 14.00-15.30 Secretariaat gesloten Pastoraatgroep narthex
Donderdag 26 nov. 09.00-11.30 Secretariaat open
Vrijdag 27 nov. 09.00-11.30 Secretariaat open
Zaterdag 28 nov. 10.00-12.00 13.00-15.00 Adventskrans maken narthex                      Opname viering YouTube
Zondag 29 nov.    
Maandag 30 nov. 09.00-11.30 14.30-16.00 Secretariaat open    Levende Adventskalender
Dinsdag 1 dec. 09.00-12.00 Secretariaat gesloten    Crea ochtend Elisabethgroep
Woensdag 2 dec. 10.00-11.30 Secretariaat gesloten Levende Adventskalender
Donderdag 3 dec. 09.00-11.30 Secretariaat open     Uiterste inleverdatum kopij Apropos
Vrijdag 4 dec. 09.00-11.30 14.30-16.00 Secretariaat open    Levende Adventskalender
Zaterdag 5 dec.  
Zondag 6 dec. Uiterste bezorgdatum Kerk a/d Waterweg

 

Mededelingen:

Petrus en Pauluskerk is gestart met vieringen op zondag:                                      De pastoraatgroep, beheercommissie, het pastoraal team, parochiebestuur en het bisdom zijn ermee akkoord gegaan om vanaf zondag 11 oktober de vieringen in onze kerk weer op te starten. Daarom hierbij wat praktische informatie.

Voor de viering moet u zich telefonisch aanmelden bij 06 42 57 47 55 op vrijdag van 16.30 uur tot 18.30 uur. U geeft uw naam en telefoonnummer door en met hoeveel personen u komt.

Als u komt, houdt u zich aan de 1,5 meter regel, komt u op uw eigen verantwoordelijkheid (bent u 70+ dan behoort u tot een risicogroep) en heeft u geen verkoudheidsklachten en/of verhoging.
Bij het betreden van de kerk en tijdens de viering dient u een mondkapje te dragen.

De ontvanger bij de voordeur noteert uw aanwezigheid op de aanmeldlijst, vraagt uw gezondheidstoestand na, herinnert u aan het desinfecteren van de handen, geeft u een flyer ‘Coronaregels Petrus – Pauluskerk Maassluis’, attendeert op het lopen volgens de pijlen en verwijst u naar de gastvrouw/heer, die bij de ingang van de kerkruimte staat.

De gastvrouw/heer vraagt of u de communie wilt ontvangen, wijst u een zitplaats aan en attendeert op de boekjes, die op de hoeken van de bank liggen.

De gastvrouw/heer begeleidt het ontvangen van de communie en geeft na de viering aan wie de kerkruimte mag verlaten.

·         Kerkgangers Wilgenrijk/Mariabeeld: gaan via de deuren naast de pantry direct naar buiten.

·         Kerkgangers Orgelzijde/St. Jozefbeeld: verlaten kerkruimte via ingang

Eucharistieviering op zondag 29-11-2020                                                                      Op zondag 29 november gaat pater Melvin Tharsis SVD om 09.30 uur voor in de reguliere eucharistieviering in de  Petrus en Pauluskerk.

YouTube-vieringen gaan opnieuw van start                                                                Omdat in de parochie het aantal kerkgangers per viering is teruggebracht tot maximaal 30 personen, is er ook weer een behoefte aan online eucharistievieringen. Daarom wordt er in de komende maanden afwisselend een eucharistieviering en een Woord- en gebedsdienst op het YouTube-kanaal gezet.

De eerstkomende viering via YouTube is op zondag 29 november om 10.00 uur. Dit is een eucharistieviering vanuit de Petrus en Pauluskerk in Maassluis met als voorganger pater Melvin Tharsis SVD, die op 28-11-2020 wordt opgenomen.

Het YouTube-kanaal van parochie De Goede Herder is bereikbaar via https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos

Uitreiking Elisabethcertificaat                                                                                               Door het bisdom Rotterdam zijn Elisabethcertificaten uitgereikt voor diaconale initiatieven, die tijdens de eerste coronagolf zijn ondernomen. Onze deelgemeenschap heeft een oproep rondgestuurd voor steun aan de Voedselbank en mocht daarvoor als dank een Elisabethcertificaat ontvangen. De certificaten zijn op zaterdag 14 november 2020 symbolisch uitgereikt tijdens een onlinebijeenkomst.

Informatie betreffende de Levende Adventskalender                                             Ook dit jaar wordt met de ‘levende Adventskalender’ de gelegenheid geboden om juist in de voorbereidingstijd naar Kerstmis elkaar te ontmoeten in een ontspannen sfeer. Het is waardevol om samen uit te zien naar het Licht dat in de wereld komt. Zoals u weet mogen er in de coronatijd maar twee, misschien drie mensen op een privéadres uitgenodigd worden.  Daarom is besloten de bijeenkomsten in de narthex te houden voor zeven deelnemers en twee begeleiders. Er wordt koffie en thee geschonken en iets lekkers gepresenteerd. We gaan met elkaar in gesprek over de Advent of Kerstmis of over een mooi gedicht en proberen er samen een gezellige ochtend of middag van te maken.

De bijeenkomsten vinden plaats op:                                                                                   maandagmiddag           30-11-2020                    woensdagmorgen 02-12-2020                           vrijdagmiddag                04-12-2020                   maandagmiddag      07-12-2020                woensdagmorgen         09-12-2020                    vrijdagmiddag          11-12-2020                  maandagmiddag           14-12-2020                    vrijdagmiddag          18-12-2020    maandagmiddag           21-12-2020                   woensdagmorgen  23-12-2020                            Tijd ochtendbijeenkomsten: van 10.00 uur tot 11.30 uur.                                                              Tijd middagbijeenkomsten:   van 14.30 uur tot 16.00 uur.

U kunt zich aanmelden bij:                                                                                                       Yvonne Buys tel: 06 18 25 89 78     e-mail: yvonnejautze@hotmail.com                                     Ria Sosef        tel: 06 46 17 80 91    e-mail:riasosef@hotmail.com                                              Bij aanmelding doorgeven naam, adres, tel.nr, de datum of data waarop u wilt komen.        U kunt zich elke week voor één bijeenkomst aanmelden. U kunt dus maximaal 4 keer komen.                                                                                                                                                        Mocht u echt geen vervoer hebben, dan kunt u dit bij uw opgave melden.

Zondag 29 november is de eerste zondag van de Advent en het begin van de Adventsactie 2020. Het thema van de Adventsactie is dit jaar: Delen smaakt naar meer.

De armoedeval wordt het ook wel genoemd: de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding, ziekte, gebrekkige opleiding en weer armoede. De armoedeval krijgt mensen al op jonge leeftijd in haar greep en slechts weinigen weten eraan te ontsnappen. Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus, waarvoor met name vrouwen en kinderen kwetsbaar zijn. Adventsactie wil daar iets aan doen en steunt dit jaar diverse projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen.

Adventsactie probeert de honger de wereld uit te helpen door projecten te steunen die zich richten op voedselzekerheid. Zo krijgen in DR Congo 50 gezinnen de beschikking over gemeenschappelijke akkers, materialen en zaaigoed. De deelnemers krijgen les in agrarische technieken en in verkooptechniek. In Nicaragua leren families nieuwe landbouwtechnieken vanwege de aanhoudende droogte en in Palestina helpt de Adventsactie boerengezinnen bij het opzetten van landbouwbedrijfjes. Op de website www.adventsactie.nl leest u meer over deze en de andere projecten die door de Adventsactie gesteund worden.

Op zondag 6 december wordt er in de kerk een 2de collecte gehouden voor de Adventsactie.

Kunt u die dag niet naar de kerk komen, maak dan uw bijdrage over op rekening NL89 INGB 0653 1000 00 ten name van Adventsactie, Postbus 95408, 2509 CK Den Haag.

Namens de Adventsactie heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

Werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede)

Onze kerk in Corona-tijd -16- Kerkeveiling                                                                          Het was op 11 mei 2019. Alweer zo’n anderhalf jaar geleden. Na een grondige voorbereiding verkochten we in de kerkeveiling allerlei zaken. Er waren kandelaars met en zonder kaars, orgelpijpjes, handwerkproducten, etentjes, proeverijen en nog veel en veel meer. Het was een heerlijke avond met een mooie opbrengst voor onze geloofsgemeenschap. Er zijn een paar onderwerpen waarover we u nog wat kunnen melden:                                                                                                                                            Allereerst de High-wine bij Ad en Ria. Net op het moment dat de afspraken werden gemaakt stak het coronavirus de kop op. Wachten, wachten en nog eens wachten. Gelukkig zijn de flessen nog dicht en is er niets verloren gegaan. Na corona komt dit zeker goed.

Hetzelfde geldt voor een mosselmaaltijd bij Magda en Koos Karssen. Zij zijn inmiddels verhuisd naar Bodegraven. Als corona voorbij is wordt de afspraak alsnog gemaakt en gaan de kopers van deze kavel gezellig een avondje naar Bodegraven.

En dan…….. is er ook nog het antieke bord uit Wenen. In het begin van deze maand is het bord op een internationale veiling verkocht voor een bedrag van € 260,–. Er moeten nog wel veilingkosten vanaf, maar we houden een mooi bedrag over. Natuurlijk had het bord meer op moeten brengen, maar ook de veilingen hebben last van corona. Het is al met al een lastige tijd.

Al met al heeft de veiling van vorig jaar ongeveer € 4.600,– opgebracht, een mooi resultaat.

In mijn verhaal van vandaag heb ik u even mee teruggenomen naar een heerlijke avond waarin we elkaar mochten ontmoeten, handen schudden etc. Het zal nog wel even duren voor dat we weer gewoon mogen doen, maar als we blijven mailen, bellen en af en toe even naar elkaar zwaaien dan houden we het zeker vol.

Met hartelijke groet, Clemens Lammers