Weekoverzicht

R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER
DEELGEMEENSCHAP  H.H. ANDREAS PETRUS EN PAULUS MAASSLUIS
Kerkgelegenheid: Petrus en Pauluskerk: Andreasplein 1 3144 PL Maassluis.

Parochiesecretariaat: Andreasplein 1, 3144 PL : tel. 5912080.
E-mail: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Giro kerkbestuur: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH dg HH Andreas Petrus en Paulus en NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-dg Andreas Petrus en Paulus.
——————————————————————————————————————————

Weekagenda en mededelingen week 11 2018

Secretariaat : 13 maart 2018 10:50 : Weekoverzicht

Parochie de Goede Herder                                                                                      Deelgemeenschap Andreas Petrus en Paulus, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, Tel.: 010-5912080                                                                                                                                    Aktie kerkbalans: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH DG HH Andreas Petrus en Paulus t.n.v. DGH Expl-dg Andreas Petrus en Paulus.

Secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

LITURGIE-AGENDA 2018

Maandag 12 maart 09.00 Lauden
Dinsdag 13 maart 14.30 H. Eucharistie, voorganger pastor H. Egging m.m.v. Rouw- en Trouwkoor, ouderenviering
Woensdag 14 maart
Donderdag 15 maart 09.00 H. Eucharistie, voorganger, pastor C. Duynstee
Vrijdag 16 maart    
Zaterdag 17 maart 09.15 Start Pelgrimstocht 2018 Maassluis
Zondag 18 maart 09.30 H. Eucharistie, voorganger pastor C. Duynstee m.m.v. jongerenkoor To Be Continued.                    Lezingen: Jer. 31,31-34; Ps. 51; Hebr. 5,7-9; Joh. 12,20-33
Maandag 19 maart 09.00 Lauden
Dinsdag 20 maart
Woensdag 21 maart
Donderdag 22 maart 09.00 H. Eucharistie, voorganger, pastor A. Kunnekkadan
Vrijdag 23 maart    
Zaterdag 24 maart
Zondag 25 maart 09.30 Palmzondag H. Eucharistie, voorganger pastor A. Kunnekkadan m.m.v. kinderkoor/Andreas Zanggroep.                    Lezingen: Mc. 11,1-10; Jes. 50,4-7; Ps. 22; Filip. 2,6-11; Mc. 14,1-15,47 of 15,1-39
Misintenties:

Zondag 18 maart: voor de dopelingen Evelyn en Jocelyn Maduro en voor de overledenen: Johannes Roosken; Jo van Wijk-van Schaick; Paul Tanaka; Bertha Alkemade-v.d. Toorn; Jaap en Tine Luijendijk- van Schie en Ciry; Doddy Koppelaar-Spangenberg en overleden familieleden.

Zondag 25 maart: Johannes Roosken; Zsuzo Hoogenbosch-Darvas; Jan Vermin; Paul Tanaka; Wim Reichert; Antoon Wendt; Doddy Koppelaar-Spangenberg en overleden familieleden.

 

 

Een vastenochtend in Maassluis

donderdag 15 maart 2018                                                                                 Petrus & Pauluskerk in Maassluis

Programma:

09.00:  H. Eucharistie, voorganger pastor Ch.Duynstee

09.45: Pauze met koffie, thee etc.

10.30: Opening en bezinning

– Quiz van World’s Best News

– Uitleg over het Vastenactieproject in Zambia o.l.v. Guus Prevoo van Vastenactie

– Film over het Vastenactieproject in Zambia

12.00: Pauze met een maaltijd

            Graag boterhammen meebrengen van thuis, om te delen met elkaar.

            Voor koffie, thee, melk en water wordt gezorgd.

13.00   Afronding van de uitleg over het Vastenactieproject in Zambia

13.30:  Afsluiting van de vastenochtend door pastor Ch. Duynstee

13.45:  Einde van de vastenochtend 

Een vrijwillige bijdrage voor Vastenactie wordt op prijs gesteld.

Voor  de Vastenochtend liggen intekenlijsten op de statafel in de narthex. U kunt zich ook aanmelden bij het secretariaat (tel. 5912080) 

Pelgrimstocht 2018 Maassluis                                                                          Thema: Gaan waar niemand gaat, doen wat niemand doet  Vastenpelgrimage op zaterdag 17 maart 2018                                                  Het is altijd weer fijn om samen met elkaar een stuk op te lopen in de 40-dagentijd. Een tijd van bezinning, maar ook om je te verplaatsen in situaties in de wereld, waar mensen een heel ander leven hebben dan wij hier in Maassluis. 

Programma:  

9.15     uur Ontvangst            in de Petrus en Pauluskerk met koffie en thee.

9.30     uur Pastor Kees Koeleman spreekt een welkomstwoord en opent de pelgrimage.

10.00   uur Vertrek vanuit de Petrus  en Pauluskerk naar de Voedselbank.

10.20   uur Joke Cats legt ons uit hoe de Voedselbank werkt en hoe belangrijk het is om                    het werk van de Voedselbank te ondersteunen.

10.40   uur  Vertrek vanuit de Voedselbank. Via de haven gaan we richting Zuiddijk.

12.30   uur  Tussenstop in de Zuidbuurt met koffie en koek.

13.00   uur  We vervolgen de route naar de Immanuëlkerk.

13.30   uur  Aankomst bij de Immanuëlkerk, waar we met elkaar de lunch nuttigen.

14.15   uur  De pelgrimage wordt afgesloten door Mirjam Boswijk van Kerk in Actie.

Mirjam vertelt over Hiv/Aids en          het Vrouwenprogramma in Zambia.

Voor  de Vastenpelgrimage liggen intekenlijsten op de statafel in de narthex. U kunt zich ook aanmelden bij het secretariaat (tel. 5912080)

Wereldwinkel in de Petrus en Pauluskerk

Op 18 maart staat de Wereldwinkel weer met een aantal artikelen in de narthex. U kunt dan fairtrade producten als koffie, thee en chocolade kopen, maar ook mooie, netjes afgewerkte en vooral exclusieve cadeautjes, zoals sieraden, servies en woningdecoraties uit niet-westerse culturen. Met uw aankoop steunt u ondernemers in ontwikkelingslanden en geeft u hen een kans om een beter bestaan op te bouwen.

Werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vred

Doen jullie mee?                                                                                                          Zaterdag 24 maart kunnen alle kinderen, samen met een ouder, een Palmpaasstok komen versieren in de narthex van de kerk tussen 13:00 en 15:00.                                                                                                                                     Kun je dan niet komen, dan mag je ook thuis een Palmpaasstok maken en neem je die zondag, 25 maart, mee naar de kerk!                                                                      Tijdens de Palmpasenviering, zondag 25 maart, aanvang 9.30 uur, maar graag om 9.10 uur aanwezig, draag je de stok de kerk in en worden alle stokken gezegend. In deze viering staat het verhaal van Palmpasen centraal en zullen de kinderen en de Palmpaasstok een grote rol spelen.                                           Na de viering ga je jouw Palmpaasstok,samen met je vader of moeder, bij iemand van de parochie brengen, die wel wat extra blijdschap kan gebruiken, b.v. omdat hij of zij ziek is, al oud is of een operatie heeft gehad. De naam en het adres geven we dan aan jou mee.

Wij zorgen zaterdag voor: kale stokken, plakband, crêpepapier, plastic zakjes, iets te drinken voor de kinderen, etc.

Zelf neem je mee: mandarijntjes, chocolade-eitjes, theezakjes, biscuitjes, tuc, etc.

NB: etenswaren moeten wel verpakt zijn, i.v.m. hygiëne.                                               En als je zelf knutselmateriaal hebt mag je dat ook meenemen.

We willen natuurlijk wel weten op hoeveel kinderen en ouders we dit jaar mogen rekenen; hoe meer zich opgeven, hoe meer mensen we blij kunnen maken. Maar doe het a.u.b. uiterlijk 18 maart a.s., zodat wij de juiste hoeveelheid stokken en andere materialen kunnen bestellen.

Geef je op via een mail of whatsapp of telefoontje naar: Karin Tanesha-Post           tanesha@caiway.nl            06-20370388

Heb je nog vragen?  Stel ze dan gerust!

Rectificatie                                                                                                                        In tegenstelling tot wat in ‘Kerk-aan-de Waterweg’ staat, wordt de Avond over Leonard Cohen gehouden in: ‘het Kompas’, het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt                                                                  Ibisstraat 1, 3045 AG Maassluis                                                                              En dus niet in het Korpsgebouw van het Leger des heils aan de Noordvliet.Meld u a.u.b. vooraf wel aan. Wij zien u graag op di. 20 maart.                                            Inloop vanaf 19.45 uur. Aanvang 20.00 uur.  U bent van harte welkom.

Met vriendelijke groet,   René Eysink Smeets.

Beste mensen,

Afgelopen jaar heb ik twee maal de cursus ‘God aanwezig in ons vieren’ gegeven, eerst in Vlaardingen, en daarna op verzoek ook in Maassluis. In overleg met mijn collega’s van het pastoraal team wordt deze reeks van drie avonden binnenkort voor de derde keer aangeboden. Deze keer vinden de avonden plaats in Schiedam. Vrijwilligers en parochianen uit Vlaardingen en Maassluis die niet eerder hebben deelgenomen, krijgen een ‘herkansing’ om deze bijzondere cursus alsnog mee te maken.

De insteek van deze avonden is niet op de eerste plaats om feitenkennis. Wij proberen op vooral de eigen ‘taal’ van symbolen en rituelen beter te leren verstaan. Daardoor kan onze eigen beleving van liturgie worden verdiept. Wij staan stil bij wat symbolen en rituelen ons te zeggen hebben, in ons dagelijks leven en in vieringen in de kerk. Hoe kunnen we Gods aanwezigheid ervaren in het Woord, in de sacramenten? Hoe ontmoeten wij God en elkaar bij ons zingen en ons bidden?

Hoewel deze cursus in het kader van ‘geloofsverdieping’ voor alle parochianen wordt aangeboden, willen wij de gebedsleiders en andere vrijwillige voorgangers nadrukkelijk uitnodigen om deel te nemen. Ook voor wie reeds verscheidene cursussen op het gebied van liturgie gevolgd heeft, bieden deze avonden een kans voor verdieping. Daarbij willen wij van harte ook lectoren en andere vrijwilligers in de liturgie uitnodigen op deze avonden.

De reeks ‘God aanwezig in ons vieren vindt plaats op de maandagavonden 9 april, 23 april en 14 mei van 19.30-21.45 uur. St. Jan-Visitatiekerk. Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB  Schiedam. Aanmelden kan bij Elly Barendregt, via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl

Ik hoop jullie op deze avonden te mogen verwelkomen. Meer informatie vind je ook in de bijlage (de aankondiging van deze cursus in het programma ‘Geloofsverdieping’).

Met hartelijke groet,

Pastor Henri Egging

GOD AANWEZIG IN ONS VIEREN

Inhoud                                                                                                                             Als je met enige regelmaat naar de kerk gaat, wil je ook wel iets meer weten over wat we vieren. Het gaat daarbij niet op de eerste plaats om feitenkennis. Wij proberen op deze avonden de eigen ‘taal’ van symbolen en rituelen beter te leren verstaan. Daardoor kan onze eigen beleving van liturgie worden verdiept.              Wij staan stil bij wat symbolen en rituelen ons te zeggen hebben, in ons dagelijks leven en in vieringen in de kerk. Hoe kunnen we Gods aanwezigheid ervaren in het Woord, in de sacramenten? Hoe ontmoeten wij God en elkaar bij ons zingen en ons bidden?                                                                                                                                   Drie avonden om nog meer vreugde te beleven aan het vieren van ons geloof.

Vorm                                                                                                                                    Op verschillende manieren wordt geoefend in symbolisch denken: door stil te staan bij symbolen in het dagelijks leven en in de liturgie. Er wordt gewerkt aan de hand van leesteksten en werkbladen. Er worden oefeningen gedaan. En er zijn momenten waarop in kleine kring gevierd wordt.

Begeleiding                                                                                                              pastor Henri Egging.

Plaats                                                                                                                                 Pax Christi kerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.

Data en tijd                                                                                                          Maandagavond 22 mei, 29 mei en 19 juni van 19.30-21.45 uur. (inloop vanaf 19.15).

Aanmelden                                                                                                                       Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl

Kosten                                                                                                                               Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Paasmandjes zegen in de Liduinabasiliek                                                           Op Paaszaterdag 31 maart  2018 om 12.00 uur worden in de Liduinabasiliek volgens Poolse traditie de Paasmandjes gezegend. Dit jaar zal pastor Henri Egging de zegen geven. Deze plechtigheid duurt ruim een half uur.

Wat vijf jaar geleden klein begon, is uitgegroeid tot een eenvoudige, maar warme viering voor het hele gezin. In 2017 namen maar liefst 140 mensen, volwassenen en kinderen, deel aan het zegenen van de Paasmandjes, die gevuld zijn met eerste levensbehoeften (brood, zout, vlees,….).

Ook u bent met of zonder mandje van harte welkom in de Liduinabasiliek. 

Uitnodiging voor een 55+ Soosmiddag in de Petrus en Pauluskerk         Op vrijdagmiddag 23 maart 2018 bent u van harte welkom op de 55+ Soosmiddag in de narthex van de Petrus en Pauluskerk.                                                 Deze middag is vooral bedoeld voor ontmoeting en een gezellig samenzijn, waarbij er ook diverse spelletjes gespeeld kunnen worden. Bijvoorbeeld: Scrabble, Rummikub, Mens erger je niet, kaarten etc. Dit alles onder het genot van een kopje koffie en/of thee.

Plaats: Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis
Datum: 23 maart 2018
Tijd: 14.00-16.30 uur.
Kosten: vrijwillige bijdrage

Vervoer: Indien u geen vervoer heeft en niet met iemand mee kunt rijden, dan kunt u contact opnemen met een van ons. Wij halen u dan op en brengen u weer thuis.

Wij hopen u op vrijdagmiddag 23 maart 2018 te mogen ontmoeten!

Corrie v. d. Laar(tel.nr. 010-5919627) en Yvonne Buys(tel.nr. 010-5920121), Pastoraatsgroep van de rk Andreas, Petrus en Paulus deelgemeenschap in Maassluis.
Mia van Haaren(tel.nr. 010-5920212), Mini v.d. Ven(tel.nr 010-5911657, KBO Maassluis.

Belangrijk: I.v.m. Koningsdag op vrijdag 27 april is de volgende 55+ Soos- middag verplaatst naar vrijdag 20 april 2018!

Vervallen Bijbellezen op donderdag 15 en 22 maart

Op donderdagochtend 15 maart vervalt het Bijbellezen vanwege de Vastenochtend en op 22 maart wegens de excursie naar de Bijbelse beeldentuin in Hoofddorp.

 

 

DAG DATUM UUR ACTIVITEIT
Maandag 12 maart 09.00-12.00

19.30-20.30

Secretariaat open

Secretariaatsoverleg

Dinsdag 13 maart 09.00-12.00

19.45-22.00

Secretariaat open

Koorrepetitie Intermezzo

Woensdag 14 maart  

18.30-19.30

Secretariaat gesloten

Repetitie kinderkoor

Donderdag 15 maart 09.00-12.00

09.00-14.00

19.45-21.45

Secretariaat open

Vastenochtend

Koorrepetitie APP

Vrijdag 16 maart 09.00-12.00 Secretariaat open

 

Zaterdag 17 maart 09.00-10.00 Start Pelgrimstocht 2018 Maassluis
Zondag 18 maart 19.45-22.00 Koorrepetitie Intermezzo
Maandag 19 maart 09.00-12.00 Secretariaat open
Dinsdag 20 maart 08.00-10.00

09.00-12.00

13.30-14.30

19.45-22.00

Kerkschoonmaak

Secretariaat open

Repetitie Rouw- en Trouwkoor

Koorrepetitie Intermezzo

Woensdag 21 maart  

18.30-20.00

18.30-19.30

19.00-21.00

Secretariaat gesloten

3e Bijeenkomst ouders 1e communicanten

Repetitie kinderkoor

Vergadering pastoraatgroep  vergaderkamer

Donderdag 22 maart 09.00-12.00

09.45-10.00

19.45-21.45

Secretariaat open

Spreekuur pastor A. Kunnekkadan

Koorrepetitie APP

Vrijdag 23 maart 09.00-12.00

14.00-16.30

Secretariaat open

Soos 55+

Zaterdag 24 maart 13.00-15.00 Palmpaasstokken maken   narthex
Zondag 25 maart 19.15-21.15 Repetitie Jongerenkoor