Weekoverzicht

R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER
DEELGEMEENSCHAP  H.H. ANDREAS PETRUS EN PAULUS MAASSLUIS
Kerkgelegenheid: Petrus en Pauluskerk: Andreasplein 1 3144 PL Maassluis.

Parochiesecretariaat: Andreasplein 1, 3144 PL : tel. 5912080.
E-mail: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Giro kerkbestuur: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH dg HH Andreas Petrus en Paulus en NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-dg Andreas Petrus en Paulus.
——————————————————————————————————————————

Weekagenda en mededelingen week 5/2023

Secretariaat : 30 januari 2023 11:00 : Weekoverzicht

Parochie de Goede Herder Deelgemeenschap Andreas Petrus en Paulus, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, Tel.: 010-5912080 Actie Kerkbalans: NL18INGB0000114641 t.n.v. Par DGH-Kerkbalans Andreas Petrus en Paulus Overige inkomsten: NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-DG HH Andreas Petrus en Paulus                                                             E-mailadres: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

LITURGIE-AGENDA   WEEK 5  2023

Maandag 30 jan. 09.00 Lauden
Donderdag 2 febr. 09.00 H. Eucharistie, voorganger pastor A. Kunnekkadan
Zondag 5 febr. 09.30 H. Eucharistie, voorganger pastor H. Egging met samenzang. Lezingen: Jes. 58,7-10; Ps. 112; 1 Kor. 2, 1-5; Mat. 5,13-16
Maandag 6 febr. 09.00 Lauden
Donderdag 9 febr. 09.00 H. Eucharistie, voorganger pastor C. Duynstee
Zondag 12 febr. 09.30 H. Eucharistie, voorganger pastor C. Duynstee m.m.v. Andreas, Petrus en Pauluskoor. Lezingen: Sir. 15,15-20; Ps. 119; 1 Kor. 2, 6-10; Mat. 5,17-37

 

Misintenties:

Zondag 5 februari: Uit dankbaarheid; Toos Teunissen-Ydema; Wouter Verhaar; Cok Jansen; Plonie Zoet-van Vliet;

Zondag 12 februari: Sjon van Ruijven; Wim van Dijk

 

DAG DATUM UUR ACTIVITEIT
Maandag 30 jan. 09.00-11.30 10.30-11.30 Secretariaat open    Overleg informatiegids
Dinsdag 31 jan. 20.00-22.00 Secretariaat gesloten Repetitie Intermezzo
Woensdag 1 febr.   Secretariaat gesloten
Donderdag 2 febr. 09.00-11.30 19.45-21.45 Secretariaat open Repetitie APP koor
Vrijdag 3 febr. 09.00-11.30 19.00-20.00 Secretariaat open Repetitie cantores
Zaterdag 4 febr.
Zondag 5 febr. 09.00 Bijeenkomst 1ste Communicanten
Maandag 6 febr. 09.00-11.30 20.00-22.00 Secretariaat open Vergadering Elisabethgroep
Dinsdag 7 febr. 20.00-22.00 Secretariaat gesloten Repetitie Intermezzo
Woensdag 8 febr. 14.00-15.30 Secretariaat gesloten Vergadering Pastoraatgroep Narthex
Donderdag 9 febr. 09.00-11.30 19.45-21.45 Secretariaat open Repetitie APP koor
Vrijdag 10 febr. 09.00-11.30
19.30-22.00
Secretariaat open Filmavond Still Mine
Zaterdag 11 febr.    
Zondag 12 febr. 09.00 Bijeenkomst 1ste Communicanten

 

Mededelingen:

Impulsdag ‘Vrijwilliger in de kerk’                                                                     Bent u vrijwilliger in de parochie of denkt u erover na om vrijwilligerswerk te gaan doen?                                                                                                                                         Meld u dan aan voor de impulsbijeenkomst ‘Vrijwilliger in de Kerk’ op zaterdag 18 februari. Als vrijwilliger helpt u actief mee bij een van de vele taken die er zijn in de parochie en maakt u het mee mogelijk dat in de parochie het evangelie wordt verkondigd in woord en daad. Er is veel vrijwilligerswerk in de Kerk. Denk bijvoorbeeld aan inzet voor de Vastenactie, voor de eerste communievoorbereiding of voor de bloemen in de kerk. Of denk aan een taak als lector, ziekenbezoeker, of voor het onderhoud van het kerkgebouw.                                                                             Veel organisaties in Nederland steunen op de inzet van vrijwilligers.

De Kerk is een instelling met een zekere eigenheid. Die eigenheid is gegeven met het geloof in Jezus als de Christus en met de rooms-katholieke kerkorde.

Wat betekent het om juist in deze organisatie vrijwilliger te zijn?                             Daarover gaat deze bijeenkomst. Onder meer de volgende thema’s komen aan bod:  •Motivatie(s) om vrijwilliger in een parochie te zijn                                                •Welke werkzaamheden worden door vrijwilligers gedaan?                                          •Welke taak past het beste bij mij, welke talenten kan ik aanbieden?                              •Wat kan een vrijwilliger van een parochie verwachten?                                               •Hoe is een parochie georganiseerd?                                                                                 Hein Steneker is medewerker kerkopbouw van het bisdom Rotterdam en zal deze bijeenkomst inhoudelijk verzorgen. Hij leidt de thema’s in en er is volop ruimte vragen en gesprek met elkaar. Rond 13.00 uur wordt het inhoudelijke deel afgesloten met een lunch.

Zaterdag 18 februari                                                                                                       10.00 – 13.30 uur St. Adelbertkerk, Minervaweg 7, Delft

Deelname is gratis, maar meld u zich wel aan via pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl.                                Vermeld daarbij: uw naam, e-mailadres, (06)-telefoonnummer en bij welke parochie u betrokken bent.                                                                                                  Met vriendelijke groet, Anneke Donkers                                                                    Coördinator Pastorale Dienstverlening & diocesane activiteiten 010 – 281 5184 / 06 – 5365 3035

Graag uw aandacht voor de GEBEDSDIENST EN ONTMOETING voor VREDE IN ZUID SOEDAN; zie bijgaande link

Vrede in Zuid-Soedan: gebedsdienst en ontmoeting – Raad van Kerken in Nederland

 Huispaaskaarsen:

Er zijn 4 varianten: Rood kruis met schaap, Blauw kruis met 5 kleuren,  Rood kruis met duif en Blauw kruis                                                                                                    Kosten 20 cm hoog € 28,00     30 cm hoog  € 35,0    40 cm hoog  € 45,00    60 cm hoog  € 75,00 Geef voor 15 maart kleur en maat door aan het secretariaat per e-mail (secretariaat@appp.nl) of telefoon (010 5912080) of aan Cock Paalvast (010 5914889) U kunt achteraf betalen.