Weekoverzicht

R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER
DEELGEMEENSCHAP  H.H. ANDREAS PETRUS EN PAULUS MAASSLUIS
Kerkgelegenheid: Petrus en Pauluskerk: Andreasplein 1 3144 PL Maassluis.

Parochiesecretariaat: Andreasplein 1, 3144 PL : tel. 5912080.
E-mail: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Giro kerkbestuur: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH dg HH Andreas Petrus en Paulus en NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-dg Andreas Petrus en Paulus.
——————————————————————————————————————————

Weekagenda en mededelingen week 47/2021

Secretariaat : 22 november 2021 10:39 : Weekoverzicht

Parochie de Goede Herder Deelgemeenschap Andreas Petrus en Paulus, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, Tel.: 010-5912080 Aktie kerkbalans: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH DG HH Andreas Petrus en Paulus Overige inkomsten: NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-DG HH Andreas Petrus en Paulus                                                                       E-mailadres: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

LITURGIE-AGENDA   WEEK 47   2021

Maandag 22 nov. 09.00 Lauden
Donderdag 25 nov. 09.00 H. Eucharistie, voorganger pastor A. Kunnekkadan
Zondag 28 nov. 09.30 Woord- en Communieviering, voorganger hr. K. Vaissier m.m.v. cantor. Deze viering kan door maximaal 50 personen worden bijgewoond. Lezingen: Jer. 33,14-16; Ps.25; 1 Tess. 3,12-4,2; Luc. 21,25-28.34-36
Maandag 29 nov. 09.00 Lauden
Donderdag 2 dec. 09.00 H. Eucharistie, voorganger pastor C. Duynstee
Zondag 5 dec. 09.30 H. Eucharistie, voorganger pastor H. Egging m.m.v. cantor. Deze viering kan door maximaal 50 personen worden bijgewoond. Lezingen: Bar. 5,1-9; Ps.126; Fil. 1,3-6.8-11; Luc. 3,1-6

 

Misintenties:

Zondag 28 november: Uit dankbaarheid; Ina v.d. Burg-Zwaard; Veronica Poppelier-Driessen; Ron Brouwer; Jo Kokx-van Ettinger; Bertus Alkemade; Koos van Mil; Magda Tanghe -Muyshondt

Zondag 5 december: Ina v.d. Burg-Zwaard; Veronica Poppelier-Driessen; Ron Brouwer;     Jo Kokx-van Ettinger; Lucia van Dongen; Plonie Zoet-van Vliet; Magda Tanghe – Muyshondt

 

DAG   DATUM UUR ACTIVITEIT
Maandag   22 nov. 09.00-11.30 19.00-20.00 Secretariaat open COD overleg
Dinsdag   23 nov. 13.30-14.30 20.00-22.00 Secretariaat gesloten Repetitie R&T koor Intermezzo
Woensdag   24 nov.   Secretariaat gesloten
Donderdag   25 nov. 09.00-11.30 11.00-12.30 Secretariaat open Pastoraatgroep
Vrijdag   26 nov. 09.00-11.30 19.00-20.00 20.15-21.15 Secretariaat open Cantor repetitie Werkgroep kerkmuziek
Zaterdag   27 nov. 10.00-12.00 Adventskrans workshop
Zondag   28 nov. 19.15-21.15 ToBeContinued
Maandag   29 nov. 09.00-11.30 Secretariaat open
Dinsdag   30 nov. 13.30-14.30 Secretariaat gesloten Repetitie R&T koor
Woensdag   1 dec. 08.00 14.00-15.30 19.30-21.30 Secretariaat gesloten Vouwen/bundelen Kerk a/d Waterweg Pastoraatgroep Beheercommissie
Donderdag   2 dec.  

09.00-11.30 14.30-16.00 20.00-21.30

Uiterste inleverdatum kopij Apropos  Secretariaat open  Levende Adventskalender Overleg verschillende kerken
Vrijdag   3 dec. 09.00-11.30 19.00-20.00 Secretariaat open Cantor repetitie
Zaterdag   4 dec.  
Zondag   5 dec.   Uiterste bezorgdatum Kerk a/d Waterweg

 

Mededelingen:

Overleden:                                                                                                                       Op 14 november 2021 is mevrouw Veronica Maria Poppelier -Driessen overleden. Zij werd 86 jaar. De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.                                  We wensen de familie veel sterkte toe.

Overleden:                                                                                                                       Op 18 november is mevrouw Clazina Maria van der Burg-Zwaard overleden in de leeftijd van 83 jaar. De Eucharistieviering en crematie zullen in besloten kring plaatsvinden.                                                                                                                           We wensen de familie veel sterkte toe.

Levende Adventskalender                                                                                     Gezien het beperkte aantal aanmeldingen wordt er slechts één bijeenkomst gehouden. Deze zal plaatsvinden op donderdagmiddag 2 december a.s.               Heeft u vragen of wilt u toch nog willen deelnemen, neem dan contact op met    René Eysink Smeets: e-mail: eysinksmeets@hotmail.com of tel. 06 22 70 17 16

Preek  of overweging voor 13-14 november 2021 Mc. 13,24-32               Beste Parochianen,

Graag wandel ik  in deze tijd van het jaar, de herfst, met zijn mooie, verschillende kleuren. Het einde van een  seizoen. Als  u dat ziet, dan weet u dat de winter komt.  Wat brengt ons  de winter?                                                                                                Hetzelfde gevoel had ik,  toen ik het evangelie van Marcus las.                                                                                                                                              Marcus spreekt over het einde van de tijden. Waarom zegt Marcus dat? In zijn tijd was het voor Joden, zowel als voor Christenen een vreselijke tijd. De christenen werden vervolgd; zij waren bang en leefden  onder-gronds, in de catacomben.

Zij waren  angstig. Bang voor de toekomst; het was voor hen niet veilig.   Als u in Rome bent kunt u deze catacomben nog terugzien!

Het evangelie verwijst naar de vijgenboom, symbool van  voor-spoed, vreugde en vrede. . Alle vreselijke dingen die Marcus beschrijft,  zijn het begin Van een nieuwe lente. Hemel en aarde zullen vergaan, maar de woorden die Jezus sprak zullen niet vergaan.

Hier, bij ons, horen we zeggen dat we de aarde vernietigen. Ook de coronapandemie baart ons grote zorgen. Steeds meer besmettingen. De ziekenhuizen zijn bijn  vol. De mensen zitten vast.

We zijn bang voor de toekomst; ook als we kijken naar de houding van  verschillende Leiders, culturen en godsdiensten. Ook in ons eigen land is er toenemend geweld  en verharding.

Wij begrijpen nu ook de situatie van Marcus, met zoveel  ellende en tegenspoed.En toch is er hoop voor ons. Wij zijn gevaccineerd, krijgen een griepprik en  nog een booster.

De eerste christenen kwamen samen in de catacomben; zij hielden elkaars hand vast. Zij waren er voor elkaar.

Kunnen wij ook in deze tijd elkaar ondersteunen, hoop geven, bemoedigen, een telefoontje plegen, vertrouwen naar  elkaar  uitspreken?. In deze geest van het evangelie zien we dan weer hoop. Dan is er weer toekomst. We zijn er voor elkaar!Wij hebben elkaar noding.

Daartoe zegenen ons de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen

Orange the World                                                                                                        Van 25 november tot en met 10 december zal de Petrus en Pauluskerk met oranje lampen verlicht worden in het kader van de campagne Orange the World.

Dit is een campagne van de Verenigde Naties, die aandacht vraagt voor geweld tegen vrouwen.

Tijdens de coronacrisis is geweld tegen vrouwen en meisjes zodanig toegenomen dat gesproken wordt over de ‘schaduwpandemie’. In sommige landen is het aantal meldingen verdrievoudigd en het aantal moorden op vrouwen schrikbarend toegenomen. Ook in Nederland zijn er signalen, van onder andere hulporganisaties en politie, dat geweld is toegenomen in coronaquarantaine. De nadruk bij de aanpak van geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Dit is van cruciaal belang, maar tegelijk moeten we meer inzetten op het voorkómen van geweld door het bij de wortels aan te pakken. Daar kan iedereen aan bijdragen; individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden. Het is belangrijk is om niet alleen vrouwen en meisjes, maar ook mannen en jongens als medestanders te betrekken.

De deelgemeenschap vindt het belangrijk te laten zien dat wij deze campagne steunen.