Weekoverzicht

R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER
DEELGEMEENSCHAP  H.H. ANDREAS PETRUS EN PAULUS MAASSLUIS
Kerkgelegenheid: Petrus en Pauluskerk: Andreasplein 1 3144 PL Maassluis.

Parochiesecretariaat: Andreasplein 1, 3144 PL : tel. 5912080.
E-mail: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Giro kerkbestuur: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH dg HH Andreas Petrus en Paulus en NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-dg Andreas Petrus en Paulus.
——————————————————————————————————————————

Weekagenda en mededelingen week 46/2019

Secretariaat : 11 november 2019 10:37 : Weekoverzicht

Parochie de Goede Herder Deelgemeenschap Andreas Petrus en Paulus, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, Tel.: 010-5912080 Aktie kerkbalans: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH DG HH Andreas Petrus en Paulus Overige inkomsten: NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-DG HH Andreas Petrus en Paulus.                                                                     Secretariaat: andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

 

LITURGIE-AGENDA 2019 

Maandag 11 nov. 09.00 Lauden
Dinsdag 12 nov.
Woensdag 13 nov. 10.00 H. Eucharistie, voorganger pastor C. Duynstee m.m.v. Rouw- en Trouwkoor, Elisabethdag
Donderdag 14 nov. 09.00 H. Eucharistie, voorganger pastor A. Kunnekkadan
  Vrijdag 15 nov.
Zaterdag 16 nov.
Zondag 17 nov. 09.30 Woord- en Communieviering, voorganger mevr. M. Paalvast m.m.v. jongerenkoor To Be Continued. Lezingen: Mal. 3,19-20a; Ps. 98; 2 Tess. 3,7-12; Luc. 21,5-19
Maandag 18 nov. 09.00 Lauden
Dinsdag 19 nov.
Woensdag 20 nov.
Donderdag 21 nov. 09.00 H. Eucharistie, voorganger pastor C. Duynstee
Vrijdag 22 nov.
Zaterdag 23 nov.
Zondag 24 nov. 09.30 H. Eucharistie, voorganger pastor C. Duynstee m.m.v. Andreas, Petrus en Pauluskoor. Lezingen: 2 Sam. 5,1-3; Ps. 122; Kol. 1,12-20; Luc. 23,35-43

 

Misintenties:

Zondag 17 november: Ton de Mooij; Nico Ammerlaan; Sjef Rademaker; Marja Rieken-Vermaas; Doddy Koppelaar-Spangenberg en overleden familieleden

Zondag 24 november: Nico Ammerlaan; Ton de Mooij; Sjef Rademaker; Doddy Koppelaar-Spangenberg en overleden familieleden; Ab van Wijk; Dzidka Stepaniak

 

DAG DATUM UUR ACTIVITEIT
Maandag 11 nov. 09.00-11.30 19.00 Secretariaat open Klaarzetten Elisabethdag
Dinsdag 12 nov. 20.00-22.00 Secretariaat gesloten Repetitie Intermezzo
Woensdag 13 nov. 10.00-17.00 19.30-22.00 Secretariaat gesloten Elisabeth dag      EHBO/BHV narthex en kerkruimte
Donderdag 14 nov. 09.00-11.30 09.45-10.00 10.15-11.15 19.45-21.45 Secretariaat open Spreekuur pastor A. Kunnekkadan       Bijbellezen op donderdag Repetitie APPK
Vrijdag 15 nov. 09.00-11.30 19.00-20.00 Secretariaat open     Repetitie Andreas Cantores
Zaterdag 16 nov.
Zondag 17 nov.
Maandag 18 nov. 09.00-11.30 Secretariaat open
Dinsdag 19 nov. 08.00-10.00 20.00-22.00 Secretariaat gesloten kerkschoonmaak Repetitie Intermezzo
Woensdag 20 nov. 19.00-21.30 Secretariaat gesloten pastoraatgroep
Donderdag 21 nov. 09.00-11.30 10.15-11.15 13.30-16.00 19.45-21.45 Secretariaat open Bijbellezen op donderdag Dammen narthex   Repetitie APPK
Vrijdag 22 nov. 09.00-11.30 19.00-20.00 20.00-21.30 Secretariaat open     Repetitie Andreas Cantores Jongerengespreksgroep Lucaskerk VL.
Zaterdag 23 nov.  
Zondag 24 nov. 19.15-21.15 Repetitie Jongerenkoor

 

Mededelingen:

Opbrengst collecte PCI

De tweede collecte voor het werk van de Parochiële Caritas Instelling van parochie De Goede Herder, die gehouden werd op zondag 10 november heeft het mooie bedrag van € 275,35 opgebracht.                                                                             Hartelijk dank namens de PCI.

Maassluis zong Sela in de Petrus en Pauluskerk  Vrijdag 8 november 2019: 4 koren, 7 solisten en 4 muzikale begeleiders verzorgden de 1ste editie van het allerzielenconcert ‘Maassluis zingt Sela’. Een indrukwekkende avond gepresenteerd door stadsdichter Jelle Ravestein ter nagedachtenis aan Kinga Bán.                           Kinga Bán was de zangeres van de muziekgroep Sela en de Opwekking Band. Zij is in mei van dit jaar aan borstkanker overleden. De belangstelling voor dit concert was bijzonder groot. De netto-opbrengst van de deurcollecte, die na afloop van het concert gehouden werd ook. Er wordt €860,85 overgemaakt aan de KWF kankerbestrijding!

Toerustingsavond Kindermishandeling en misbruik Ook in het jeugdwerk binnen onze deelgemeenschap kun je kinderen en jongeren tegenkomen, die te maken hebben (gehad) met kindermishandeling of seksueel misbruik. Wil je hier meer over weten, wat de signalen zijn, je verdiepen in de impact ervan en wil je handvatten over hoe adequaat om te gaan met dit thema binnen het jeugdwerk en het jeugdpastoraat? Kom dan naar de toerustingsavond op maandag 18 november.Meer informatie kun je lezen in de bijlage.

Adventskrans maken                                                                                          INHOUD:  Waarom maken mensen al eeuwen een adventskrans? Hoe is dat gebruik ontstaan, wat zijn de symbolen/materialen en wat zeggen die ons? In aanloop naar de Advent willen we er bij stilstaan, er uitleg over geven en er ééntje maken voor thuis.

VORM EN BEGELEIDING: Onder begeleiding maken van een eigen adventskrans, terwijl mondeling uitleg gegeven wordt, die ook op schrift mee naar huis genomen kan worden.

Begeleider Marjoes van Lier

PLAATS: Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis. Bij geringe deelname vanuit Maassluis of Vlaardingen bestaat de kans dat er voor gekozen wordt om aan te sluiten bij Vlaardingen of andersom.                                           DATUM EN TIJD: Zaterdag 30 november van 13.00 – ca. 15.00 uur.          AANMELDEN: Vóór 18 november via e-mailadres: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl Er ligt er ook een aanmeldlijst in de narthex.                                                                                            KOSTEN: Om deel te kunnen nemen wordt een bijdrage van € 10,00 gevraagd i.v.m. de aanschaf van materialen.