Weekoverzicht

R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER
DEELGEMEENSCHAP  H.H. ANDREAS PETRUS EN PAULUS MAASSLUIS
Kerkgelegenheid: Petrus en Pauluskerk: Andreasplein 1 3144 PL Maassluis.

Parochiesecretariaat: Andreasplein 1, 3144 PL : tel. 5912080.
E-mail: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Giro kerkbestuur: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH dg HH Andreas Petrus en Paulus en NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-dg Andreas Petrus en Paulus.
——————————————————————————————————————————

weekagenda en mededelingen week 29

Secretariaat : 15 juli 2019 10:47 : Weekoverzicht

Parochie de Goede Herder

Deelgemeenschap Andreas Petrus en Paulus, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, Tel.: 010-5912080
Aktie Kerkbalans: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH DG HH Andreas Petrus en Paulus
Overige inkomsten: NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-DG HH Andreas Petrus en Paulus.
Secretariaat: andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
LITURGIE-AGENDA 2019

Maandag 15 juli 09.00 Lauden
Dinsdag 16 juli
Woensdag 17 juli
Donderdag 18 juli 09.00 Woord- en Communieviering, voorganger pastor K. Koeleman
Vrijdag 19 juli
Zaterdag 20 juli
Zondag 21 juli 09.30 Woord- en Communieviering, voorganger pastor K. Koeleman m.m.v. cantor.
Lezingen: Gen. 18,1-10a; Ps. 15; Kol. 1,24-28; Luc. 10,38-42
Maandag 22 juli 09.00 Lauden
Dinsdag 23 juli
Woensdag 24 juli
Donderdag 25 juli 09.00 Woord- en Communieviering, voorganger pastor K. Koeleman
Vrijdag 26 juli
Zaterdag 27 juli
Zondag 28 juli 09.30 H. Eucharistie, voorganger pastor H. Egging m.m.v. cantor.

Lezingen: Gen. 18,20-32; Ps. 138; Kol. 2,12-14; Luc. 11,1-13Misintenties:
Zondag 21 juli: Ger Dijkhuizen; Jan van Ettinger; Bep Bosgieter-van Oudgaarden;
Bertha Alkemade-v.d. Toorn; Doddy Koppelaar-Spangenberg en overleden familieleden
Zondag 28 juli: ter gelegenheid van het 55 jarig huwelijk van Simon en Corrie Boeters; Ger Dijkhuizen; Bep Bosgieter-van Oudgaarden; Jan van Ettinger; An en Wim Zonneveld; Doddy Koppelaar-Spangenberg en overleden familieleden

DAG DATUM UUR ACTIVITEIT
Maandag
15 juli 09.00-11.30 Secretariaat open
Dinsdag 16 juli
08.00-10.00 Secretariaat gesloten
Kerkschoonmaak
Woensdag
17 juli Secretariaat gesloten
Donderdag 18 juli 09.00-11.30 Secretariaat open
Vrijdag 19 juli Secretariaat gesloten

Zaterdag 20 juli
Zondag 21 juli
Maandag 22 juli 09.00-11.30 Secretariaat open
Dinsdag 23 juli Secretariaat gesloten
Woensdag
24 juli Secretariaat gesloten
Donderdag
25 juli 09.00-11.30 Secretariaat open
Vrijdag 26 juli Secretariaat gesloten

Zaterdag 27 juli
Zondag 28 juli

Mededelingen:

Stand van zaken Aktie Kerkbalans
Het motto van de Aktie Kerkbalans 2019 is “Geef voor je kerk”. De kerk is meer dan een gebouw, het is een gemeenschap van mensen rond die ene mens: Jezus. Het is een gemeenschap die Zijn boodschap van liefde wil uitstralen aan iedereen van goede wil. Het is een gemeenschap die activiteiten organiseert.
In januari 2019 hebben 522 (2018: 544) mensen van onze deelgemeenschap een toezegging gedaan voor de Aktie Kerkbalans. Het toegezegde bedrag was € 68.779 (2018: 68.452).
Inmiddels is tot en met juni € 45.826 (2018: € 46.834) ontvangen. Dat is 66,6 % van het toegezegde bedrag. Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Als u uw kerkbijdrage nog niet hebt betaald dan kunt u die overmaken op bankrekening NL18 INGB 0000 1146 41 ten name van DGH DG HH Andreas Petrus en Paulus. Ook een extra bijdrage is natuurlijk van harte welkom.
Op het mededelingenbord in de narthex vindt u maandelijks een thermometer met de stand van de Aktie Kerkbalans op dat moment. U kunt de voortgang nu zelf volgen.
Namens de Commissie Fondsenwerving,
Gerard van Leeuwen, administrateur Kerkbalans

Het bestuur van St Present Maassluis zoekt een nieuwe secretaris.
Stichting Present Maassluis zoekt voor haar bestuur ter vervanging van de aftredende secretaris een

secretaris M/V

Stichting Present koppelt (éénmalige) groepen vrijwilligers aan iemand die hulp nodig heeft in nauwe samenwerking met hulpverleners. De groepen zetten zich praktisch of sociaal in om in tijden van armoede, gebrek aan netwerk en/of ziekte een tijdelijk netwerk te kunnen zijn.

Als secretaris van Stichting Present Maassluis vorm je samen met de andere vier bestuursleden het bestuur van de Stichting. In principe zit je drie jaar in functie waarna je nogmaals een periode van drie jaar kunt vervullen.

Het bestuur vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Als secretaris ben je meer specifiek verantwoordelijk voor de administratie van de stichting. Taken die daarbij horen zijn: verslaglegging van de vergaderingen, behandeling van post en het beheer van de bestuursadministratie in de gedeelde Dropbox.

Het bestuur draagt zorg voor het uitvoeren van de doelstellingen van stichting Present Maassluis. Het bestuur maakt een visie voor de komende jaren en stelt jaarlijks het jaarplan en de begroting vast. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting, de financiën, interne organisatie en het werkgeverschap. Ook fungeert het bestuur als klankbord en ondersteuning voor de coördinatoren bij acties, representatie, fondsenwerving en vrijwilligers bijeenkomsten.

Stichting Present Maassluis heeft twee parttime coördinatoren in dienst die samen het werk van Present Maassluis uitvoeren en mede vormgeven. Deze coordinatoren werken samen met vaste en eenmalige vrijwilligers.

Kernpunten die bij jou functie passen:

Je bent maatschappelijk betrokken
Je deelt de visie van Present en bent gemotiveerd om Present in Maassluis te helpen te ontwikkelen
Je vindt het inspirerend om op beleids-en visieniveau bezig te zijn voor de samenleving
Je houdt van secuur en zorgvuldig werken
Je hebt affiniteit met schriftelijke communicatie
Je bent woonachtig in Maassluis (of directe omgeving)

Wij bieden een veelzijdige en uitdagende functie in een dynamische, maatschappelijk betrokken organisatie die midden in de Maassluise samenleving staat. Er is ondersteuning en trainingen voor bestuursleden vanuit Stichting Present Nederland en andere stichtingen Present in de regio.

Neem een kijkje op onze website voor meer informatie over Stichting Present: www.presentmaassluis.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de voorzitter: Kees de Jong, kp.dejong@caiway.net