Weekoverzicht

R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER
DEELGEMEENSCHAP  H.H. ANDREAS PETRUS EN PAULUS MAASSLUIS
Kerkgelegenheid: Petrus en Pauluskerk: Andreasplein 1 3144 PL Maassluis.

Parochiesecretariaat: Andreasplein 1, 3144 PL : tel. 5912080.
E-mail: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Giro kerkbestuur: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH dg HH Andreas Petrus en Paulus en NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-dg Andreas Petrus en Paulus.
——————————————————————————————————————————

Weekagenda en mededelingen week 42 2017

Secretariaat : 16 oktober 2017 11:55 : Weekoverzicht

Parochie de Goede Herder                                                                                      Deelgemeenschap Andreas Petrus en Paulus, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, Tel.: 010-5912080                                                                                                                                    Aktie kerkbalans: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH DG HH Andreas Petrus en Paulus t.n.v. DGH Expl-dg Andreas Petrus en Paulus.

Secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

LITURGIE-AGENDA 2017

Maandag 16 okt 09.00 Lauden
Dinsdag 17 okt
Woensdag 18 okt 19.45 Rozenkrans bidden
Donderdag 19 okt 09.00 H. Eucharistie voorganger pastor A. Kunnekkadan
Vrijdag 20 okt
Zaterdag 21 okt
Zondag 22 okt 09.30

 

 

 

14.15

H. Eucharistie voorganger pastor Duynstee m.m.v. cantor                        Jes.45,1+4-6; Ps.96; 1Tess.1,1-5b; Mt.22,15-21 Collecte voor Wereldmissiedag            Ouderenviering in DrieMaasHave voorganger de heer K. Vaissier
Maandag 23 okt 09.00 Lauden
Dinsdag 24 okt
Woensdag 25 okt 19.45 Rozenkrans bidden
Donderdag 26 okt 09.00 H. Eucharistie voorganger pastor C. Duynstee
Vrijdag 27 okt
Zaterdag 28okt
Zondag 29 okt 09.30

 

 

11.00

Woord- en Communieviering voorganger de heer K. Vaissier m.m.v. kinderkoor                   Ex. 22,20-26; Ps. 18; 1 Tess.1,5c-10; Mt.22,34-40

Doopviering voorganger pastor C. Duynstee m.m.v. kinderkoor

Misintenties:

Zondag 22 oktober: Gijs van Leeuwen, overleden familieleden Molenaar, Hilda Akkrum, Karel Cappendijk, Jan Vermin, Doddy Koppelaar Spangenberg en overleden familieleden.

Zondag 29 oktober: Gijs van Leeuwen, Toon Udo, Zsuzso Hoogenbosch-Darvas, Doddy Koppelaar Spangenberg en overleden familieleden

    

Mededelingen:

Overleden                                                                                                               Dinsdag 3 oktober 2017 is op 71-jarige leeftijd de heer Gijs van Leeuwen overleden. Zijn uitvaartviering was op 9 oktober in de Petrus en Pauluskerk, waarna hij is begraven op de Sint Barbarabegraafplaats  aan het Reviusplein te Maassluis.

Rozenkrans bidden                                                                                                     De oktobermaand is aangebroken en daarom wordt in deze kerk op woensdagavond 18 oktober om kwart voor acht de Rozenkrans gebeden.

GOD AANWEZIG IN ONS VIEREN

Op dinsdagavond 17 oktober wordt de 3de avond  van deze liturgiecursus gehouden.

Inhoud                                                                                                                             Als je met enige regelmaat naar de kerk gaat, wil je ook wel iets meer weten over wat we vieren. Het gaat daarbij niet op de eerste plaats om feitenkennis. Wij proberen op deze avonden de eigen ‘taal’ van symbolen en rituelen beter te leren verstaan. Daardoor kan onze eigen beleving van liturgie worden verdiept. Wij staan stil bij wat symbolen en rituelen ons te zeggen hebben, in ons dagelijks leven en in vieringen in de kerk. Hoe kunnen we Gods aanwezigheid ervaren in het Woord, in de sacramenten? Hoe ontmoeten wij God en elkaar bij ons zingen en ons bidden.

Vorm                                                                                                                                 Op verschillende manieren wordt geoefend in symbolisch denken: door stil te staan bij symbolen in het dagelijks leven en in de liturgie. Er wordt gewerkt aan de hand van leesteksten en werkbladen. Er worden oefeningen gedaan. En er zijn momenten waarop in kleine kring gevierd wordt.

Begeleiding: pastor Henri Egging.

Plaats: Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144PL Maassluis.

Ook als u de vorige avonden gemist hebt, bent u hartelijk welkom.

‘Spiritualiteit in de Weerklank op dinsdag 17 oktober’                                 De inloophuizen van Schiedam organiseren op dinsdag 17 oktober  een bijeenkomst over Joodse spiritualiteit. Onder leiding van gespreksleider Joop van den Enden is er gelegenheid om aan de hand van dit thema van gedachten te wisselen. Joodse spiritualiteit kent een lange historie. Het is diep doorgedrongen in de Oosterse en de Westerse wereld. Zonder dat we ons dat realiseren, is er een  aanhoudende grote invloed van deze vorm van spiritualiteit op de cultuurvormen in Oost en West. Het raakt ons leven door de diepzinnige manier waarop er gesproken wordt over het ontstaan van de aarde, de spirituele ontwikkeling die we als mens kunnen doorlopen en het doel van het leven.
Kortom, veel mooie vragen waarvan we in een enkele bijeenkomst een tipje van de sluier gaan oplichten.

De avond wordt gehouden op  dinsdag 17 oktober in ontmoetingshuis de Weerklank, Cornelia van Zantenplein 51, 3122 CG Schiedam. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, einde 21.30 uur.

Deelname is gratis, wel graag vooraf even aanmelden via info@dewissel-schiedam.nl

Op de website van de wissel  www.dewissel-schiedam.nl kunt u achtergrondinformatie ophalen en printen, zodat u zich kunt inlezen op dit onderwerp.

Lezingen met betrekking tot de herdenking van het optreden van Maarten Luther,
vijfhonderd jaar geleden.                                                                                       
Het optreden van Maarten Luther in 1517 – als kloosterling en daarna – is van beslissende invloed geweest op het Godsdienstige landschap van West Europa en verder. Dit geldt niet alleen voor de vanaf dit moment beginnende protestantse kerken, maar ook voor de Rooms Katholieke kerk. In het kader van het Lutherjaar 2017 organiseert de Raad van Kerken van Schiedam in samenwerking met het Leerhuis Spiritualiteit een dubbellezing over deze voor de Christenen zo belangrijke persoon. Drs. Leo Raph. A. de Jong o.p. wil het leven van Luther schetsen als kloosterling, met als ondertitel ‘Het beslissende moment’.
Ds. Taco Smit wil aan zijn deel van de lezing de titel geven ‘De weg volledig afgelegd’. De lezingen zijn voor een groot deel eerder gehouden op zondag 26 februari 2017 in de Grote Kerk van Schiedam. Op 18 oktober zal er meer ruimte zijn voor het stellen van vragen.
Pater de Jong is rooms-katholiek theoloog en kloosterling zoals Luther was. Hij is verbonden aan het Leerhuis Spiritualiteit en voorganger in de St. Jan de Doper-Visitatiekerk aan de Mgr. Nolenslaan.
Ds. Smit is luthers dominee in Schiedam.

Plaats en tijd: Kerkgebouw St. Jan de Doper-Visitatie, Mgr. Nolenslaan 99, 3119EB, Schiedam.     Woensdag 18 oktober 2017, 14:00 uur. Inloop v.a. 13:45 uur.

Voor meer informatie kunt contact op nemen met de secretaris van de RvK Schiedam.  E-mail: secretariskerkenschiedam@gmail.com.  Tel.: 010-4263497

MISSIO Wereldmissiemaand 2017: BURKINA FASO                                     In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in Burkina Faso. Het West-Afrikaanse land is relatief vreedzaam, maar zeer arm.  Het voormalige Opper-Volta veranderde zijn naam in 1984 in Burkina Faso. De naam betekent: land van de oprechte mensen. Het is een van de armste landen ter wereld. Een groot deel van de bevolking leeft van de landbouw. Met name de regio’s die in de Sahelzone liggen, worden hard getroffen door klimaatveranderingen en droogteperiodes.

Hulp voor meisjes en vrouwen                                                                                             De helft van de meisjes in Burkina Faso wordt voor haar 18e uitgehuwelijkt. Steeds vaker verzetten meisjes zich tegen dit lot van een gedwongen huwelijk. Ze vluchten en vinden bescherming bij zusters of in gezinnen van catechisten.  Het geloof in hekserij is in Burkina Faso wijd verbreid. De slachtoffers zijn meestal oudere vrouwen. In het opvangcentrum Delwendé in Ouagadougou wonen 245 vrouwen die uit hun dorpsgemeenschap zijn verstoten omdat ze heks zouden zijn.

Missio helpt                                                                                                                              De katholieke Kerk blijft niet aan de zijlijn staan. Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. Daarom steunt Missio de zusters en de catechistenfamilies die de meisjes opvangen en de van hekserij beschuldigde vrouwen. Een derde project betreft de kinderen en jongeren die werken in de illegale goudmijnbouw. Help onze medegelovigen in Burkina Faso; geef aan de collecte op Missiezondag 22 oktober.

Meer informatie: www.missio.nl

Zangworkshop met Vesperviering

INHOUD                                                                                                                            In vorige seizoenen was er in deelgemeenschap Sint Jan de Doper-Visitatie drie maal een zangworkshop. Steeds werd een aantal nieuwe liederen aangeleerd – telkens rond een thema. De workshops werden steeds goed bezocht. Deze keer is er geen thema. We oefenen liederen die door het jaar te gebruiken zijn. We geven aanvullend informatie over de tekstdichters en componisten. We sluiten de workshop af met een Vesperviering, waarin enkele ingestudeerde liederen gezongen worden. Iedereen- koorzanger of niet – is van harte welkom.

BEGELEIDING Lidwien Meijer en Wim van der Steen.

PLAATS St. Jan de Doper-Visitatiekerk, Mgr. Nolenslaan 99, Schiedam (hoek Lieftinckplein), makkelijk te bereiken met bus, tram en metro.

DATUM                                                                                                                  Zondagmiddag 22 oktober 2017. Start: 13.00 uur. Pauze (met koffie/thee): 14.30 uur. Vesperviering: 15.00 – 15.30 uur.

OPGAVE                                                                                                                         Niet noodzakelijk, maar wordt wel op prijs gesteld: zangworkshop@sintjan-visitatie.nl

KOSTEN                                                                                                                          Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Banneux dag november 2017                                                                                    Al vele jaren organiseert het Banneux comite elk jaar, naast de vertrouwde bedevaarten een afsluitende reünie-dag in november. Voorheen vond deze dag plaats in Ipse afd. Crayenburg in Nootdorp. Maar helaas kunnen hier niet meer terecht. Maar wij hebben een andere locatie gevonden. Het was niet makkelijk om de Banneux dag doorgang te laten vinden, omdat op zondag deze locatie een eigen dienst heeft. Het bestuur heeft besloten om voortaan met de Banneuxdag naar de zaterdag uit te wijken. De nieuwe locatie is: Ontmoetingscentrum “de Acker”, Park Berkenoord 2, 2641 CX Pijnacker

Het programma voor die dag                                                                                        aankomst tussen 9.00 en 10.00 uur.                                                                                    10.00 uur Eucharistie, daarna lunch en middag programma                                            15.00 uur Lof en Ziekenzegening                                                                                     16.15 uur afscheid en vertrek.

Wij als bestuur zijn heel enthousiast over deze nieuwe locatie en nodigen u hierbij van harte uit op zaterdag 11 november 2017.

De kosten blijven de gebruikelijke € 15,00 p.p. voor deze dag. Banknr. NL25INGB0009307593.                                                                                                         U kunt zich opgeven bij Mevr. A Opstal, Westlaan 62, 2641 DN Pijnacker tel. 105-3693148 of bij Dhr.G.J.de Bruijn, Polderweg 12a, 2493 ZA Den Haag.

Uitnodiging voor de startdag Vastenactie 2018″                                           Een goede start heeft een goede voorbereiding nodig. Het duurt nog wel een paar maanden voordat de Vastenactie 2018 van start gaat, maar op zaterdag 25 november beginnen we met de voorbereidingen. Met de Vastenactie 2018 brengen we het land Zambia onder de aandacht waar de zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria mensen die geïnfecteerd zijn met HIV/Aids helpen weer een rol te spelen in de maatschappij. De startdag vindt plaats in Congres- en vergadercentrum Driestar Educatief, Burgemeester Jamessingel 2 in Gouda. Deze locatie bevindt zich dichtbij het station. Voor mensen die met de auto komen is er gratis parkeergelegenheid. U vindt alle informatie over deze dag op www.vastenactie.nl .                                                                                                             Om de startdag te bezoeken hoef je niet per se lid te zijn van de werkgroep. Ook als geïnteresseerde bent u van harte welkom. Wilt u mee naar de startdag in Gouda, neem dan contact op met Yvonne Buys, Marianne Soors of Clemens en Trudy Lammers.

Op pad met de herder en zijn schaapskudde                                                     Na de koffie en thee met iets lekkers en de uitleg van de herder, gaan we op pad met de kudde. We zullen zien hoe de herder de kudde leidt en zullen dit zelf ook gaan proberen. Hoe reageert de kudde op jou en op jullie als groep? Na deze bijzondere ervaring zullen we op de boerderij genieten van een lunch. Tijdens de lunch is er gelegenheid om na te praten en gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van vragenkaartjes.

Tips:

-Trek waterdichte schoenen of laarzen aan

-er is een beperkt aantal parkeerplaatsen aanwezig, maar de locatie is met de fiets goed te bereiken.

Doet u mee?

De dag  is op zaterdag 28 oktober. Om 9.40 verzamelen op boerderij Adrianushoeve, Woudweg 26 ( naast de A4). Het programma duurt tot ca. 14.00 uur. Voor koffie/thee en de lunch wordt gezorgd.

Kosten € 15,00 voor de koffie/thee en de lunch.

Aanmelden In verband met de organisatie is vooraf aanmelden noodzakelijk, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of via het intekenformulier in de hal van de Pax Christi- of H. Lucaskerk.

 

Najaarsconcert Cantorij

Concert
In de Kathedrale kerk HH. Laurentius en Elisabeth wordt van tijd tot tijd een concert gegeven door de Laurentius&Elisabeth Cantorij van het Bisdom Rotterdam. Een mooie gelegenheid om weer eens een concert bij te wonen is er op zaterdagavond 28 oktober.

Laurentius&Elisabeth Cantorij
De L&E Cantorij onder leiding van Marc Schaap is in 1989 speciaal opgericht voor het vervullen van de kathedrale taken vanuit de hoofdkerk van het Bisdom Rotterdam en voor het uitdragen van de liturgisch muziek in diverse stijlen. Voor meer informatie zie website: http://www.cantorijrotterdam.nl

Programma
Op het afwisselende programma staan werken van onder meer
Gabriël Fauré, W. Andriessen, Henry Purcell, Ch.V. Stanford en John Rutter.
Kortom een reis door enkele eeuwen kerkelijke koormuziek.

Aanvang
Het concert begint om 20.00 uur en duurt met pauze tot ca. 21.30 uur.
De kerk is open vanaf 19.00 uur. Entree is gratis. Na afloop is er een deurcollecte.

Adres
Kathedrale kerk HH. Laurentius en Elisabeth, Mathenesserlaan 305, Rotterdam.
Voldoende parkeer gelegenheid
Openbaar vervoer, tram lijn 4, bus 32 en 44 stoppen vlak bij de kerk of met de metro halte Coolhaven.

Leven van wat komt                                                                                                ‘Leven van wat komt’ lijkt het motto van iemand die ontspannen achterover leunt. Toch is het de titel van een boek dat pleit voor een radicale betrokkenheid op de samenleving. Het geloof in de maakbaarheid van onze wereld heeft forse deuken opgelopen. De grote ideologieën vinden nauwelijks nog weerklank. Hoe zouden we ons toch nog als gelovige mensen in de samenleving kunnen engageren? De theoloog Erik Borgman vond in de katholieke traditie een antwoord: laat je gezeggen door wat zich aan verbondenheid in goedheid en liefde aandient. Dat betekent ook dat wij een al te resultaat-gerichte benadering moeten loslaten. Als gelovige in de samenleving staan is vooral een andere manier van kijken, vanuit betrokkenheid. Met Erik Borgman’s jongste boek als gids kijken wij naar enkele maatschappelijke vragen in onze wereld – en in ons eigen leven. Het gedachtengoed van Erik Borgman wordt in woord en beeld naast enkele actuele maatschappelijke kwesties gelegd. Op verschillende manieren wordt geoefend in een andere manier van kijken naar de samenleving. Het is niet noodzakelijk het boek ‘Leven van wat komt’ gelezen te hebben. Het wordt wel aanbevolen dit boek aan te schaffen. Deze avonden worden gegeven naar aanleiding van Erik Borgman, Leven van wat komt. Een katholiek uitzicht op de samenleving, Utrecht (Meinema), 2017, ISBN 978 90 211 4396 5.

Doet u mee?                                                                                                                    De avonden zijn op : Woensdagavond 8 en 22 november en 6 december Tijd: van 19.30-22.00 uur, inloop vanaf 19.15                                               Locatie: H. Lucaskerk, Hoogstraat26.                                                                                                                 Kosten: Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.                                      Aanmelden Vooraf aanmelden gewenst, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of via het intekenformulier in de hal van de Pax Christi- of H. Lucaskerk.

 

DAG DATUM UUR ACTIVITEIT
Maandag 16 okt 09.00-12.00 Secretariaat open
Dinsdag 17 okt 09.00-12.00

08.00-09.00

13.30-14.30

19.30-22.00

Secretariaat open

Kerkschoonmaak

Repetitie Rouw- & Trouwkoor

Bijeenkomst ‘God aanwezig in ons vieren’

Woensdag 18 okt  

18.30-19.30

19.00-21.30

Secretariaat gesloten

Repetitie kinderkoor

Pastoraatgroep vergaderkamer

Donderdag 19 okt 09.00-12.00

09.45-10.00

10.15-11.15

19.45-21.45

Secretariaat open

Spreekuur pastor A. Kunnekkadan

Bijbellezen op donderdag

Koorrepetitie APP

Vrijdag 20 okt 09.00-12.00 Secretariaat open

 

Zaterdag 21 okt  
Zondag 22 okt 19.15-21.15 Repetitie Jongerenkoor
Maandag 23 okt 09.00-12.00 Secretariaat open
Dinsdag 24 okt 09.00-12.00

13.30-14.30

13.30-16.00

20.00-22.00

Secretariaat open

Repetitie Rouw- & Trouwkoor

Meeleven met verlies

Repetitie Intermezzo

Woensdag 25 okt  

18.30-19.30

Secretariaat gesloten

Repetitie kinderkoor

Donderdag 26 okt 09.00-12.00

10.15-11.15

19.45-21.45

Secretariaat open

Bijbellezen op donderdag

Koorrepetitie APP

Vrijdag 27 okt 09.00-12.00

14.00-16.30

Secretariaat open

55+ Soos

Zaterdag 28 okt  
Zondag 29 okt 19.15-21.15 Repetitie Jongerenkoor