Weekoverzicht

R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER
DEELGEMEENSCHAP  H.H. ANDREAS PETRUS EN PAULUS MAASSLUIS
Kerkgelegenheid: Petrus en Pauluskerk: Andreasplein 1 3144 PL Maassluis.

Parochiesecretariaat: Andreasplein 1, 3144 PL : tel. 5912080.
E-mail: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Giro kerkbestuur: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH dg HH Andreas Petrus en Paulus en NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-dg Andreas Petrus en Paulus.
——————————————————————————————————————————

weekagenda en mededelingen week 16/2024

Secretariaat : 15 april 2024 09:29 : Recent geplaatst, Weekoverzicht

Parochie de Goede Herder Deelgemeenschap Andreas Petrus en Paulus, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, Tel.: 010-5912080 Actie Kerkbalans: NL18INGB0000114641 t.n.v. Par DGH-Kerkbalans Andreas Petrus en Paulus Overige inkomsten: NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-DG HH Andreas Petrus en Paulus                                                                        E-mailadres: secretariaat@maassluis.goedeherderparochie.nl

LITURGIE-AGENDA   WEEK 16  2024

Maandag 15 april 09.00 Lauden
Dinsdag 16 april 11.15 Uitvaartviering van Joke Hublart-van Ettinger
Donderdag 18 april 09.00 Woord- en Communieviering, voorganger diaken S. Lokken
Zondag 21 april 09.30 H. Eucharistie, voorganger vicaris A. van Deelen m.m.v. cantor. Lezingen: Hand. 4,8-12; Ps. 118; 1 Joh. 3,1-2; Joh. 10,11-18
Maandag 22 april 09.00 Lauden
Donderdag 25 april 09.00 H. Eucharistie, voorganger pastor M. Tharsis
Zondag 28 april 09.30

 

14.30

Woord- en Communieviering, voorganger mevr. M. Paalvast m.m.v. cantor. Lezingen: Hand. 9,26-31; Ps. 22; 1 Joh. 3,18-24; Joh. 15,1-8                     Viering in DrieMaasHave, voorganger mevr. M. Paalvast

 

Misintenties:                                                                                                                 Zondag 21 april: Joke Hublart-van Etinger                                                                  Zondag 28 april: Uit dankbaarheid voor een 50 jarig huwelijk; Joke Hublart-van Ettinger

 

DAG DATUM UUR ACTIVITEIT
Maandag 15 april 09.00-11.30 14.00-15.30 Secretariaat open Evaluatie Goede Vrijdag en oecumenische avondgebeden
Dinsdag 16 april 08.00-10.00 20.00-22.00 Secretariaat gesloten Kerkschoonmaak  Repetitie Intermezzo
Woensdag 17 april   Secretariaat gesloten
Donderdag 18 april 09.00-11.30 19.45-21.45 Secretariaat open  Repetitie APP-koor
Vrijdag 19 april 09.00-11.30 Secretariaat open
Zaterdag 20 april    
Zondag 21 april    
Maandag 22 april 09.00-11.30 Secretariaat open
Dinsdag 23 april 20.00-22.00 Secretariaat gesloten Repetitie Intermezzo
Woensdag 24 april   Secretariaat gesloten
Donderdag 25 april 09.00-11.30 19.45-21.45 Secretariaat open   Repetitie APP-koor
Vrijdag 26 april 09.00-11.30 14.00-16.30 19.00-20.00 Secretariaat open Soosmiddag                Repetitie cantors
Zaterdag 27 april    
Zondag 28 april    

 

Mededelingen:

Overlijden Op maandag 8 april is mevrouw Joke Hublart-van Ettinger op 94 jarige leeftijd overleden. Zij woonde in De Vloot. Haar uitvaartviering is op dinsdag 16 april om 11.15 uur in de Petrus en Pauluskerk. Aansluitend vindt de crematie plaats.