Weekoverzicht

R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER
DEELGEMEENSCHAP  H.H. ANDREAS PETRUS EN PAULUS MAASSLUIS
Kerkgelegenheid: Petrus en Pauluskerk: Andreasplein 1 3144 PL Maassluis.

Parochiesecretariaat: Andreasplein 1, 3144 PL : tel. 5912080.
E-mail: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Giro kerkbestuur: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH dg HH Andreas Petrus en Paulus en NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-dg Andreas Petrus en Paulus.
——————————————————————————————————————————

weekagenda en mededelingen week 42 2019

Secretariaat : 14 oktober 2019 11:22 : Weekoverzicht

Parochie de Goede Herder

Deelgemeenschap Andreas Petrus en Paulus, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, Tel.: 010-5912080

Aktie kerkbalans: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH DG HH Andreas Petrus en Paulus

Overige inkomsten: NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-DG HH Andreas Petrus en Paulus.

Secretariaat: andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

 

LITURGIE-AGENDA 2019

 

Maandag 14 okt. 09.00 Lauden
Dinsdag 15 okt.
Woensdag 16 okt. 19.30 Rozenkrans bidden
Donderdag 17 okt. 09.00 H. Eucharistie, voorganger pastor A. Kunnekkadan
Vrijdag 18 okt.  
Zaterdag 19 okt.
Zondag 20 okt. 09.30 Wereldmissiedag

H. Eucharistie, voorganger pastor M. Tharsis m.m.v. cantor.
Lezingen: Ex. 17,8-13; Ps. 121; 2 Tim. 3,14-4,2; Luc. 18,1-8

Collecte voor Wereldmissiedag

Maandag 21 okt. 09.00 Lauden
Dinsdag 22 okt.
Woensdag 23 okt. 19.30 Rozenkrans bidden
Donderdag 24 okt. 09.00 H. Eucharistie, voorganger pastor C. Duynstee
Vrijdag 25 okt.    
Zaterdag 26 okt.
Zondag 27 okt. 09.30 H. Eucharistie, voorganger pastor A. Kunnekkadan m.m.v. jongerenkoor To Be Continued.
Lezingen: Sir. 35,12-14,16-18; Ps. 34; 2 Tim. 4,6-8.16-18; Luc. 18,9-14

 

Misintenties:

Zondag 20 oktober: Emilie Mulder-Jansen; Lia Langeveld-Essenberg; Netty Rek- van den Bosch; Marja Rieken- Vermaas; Bertha Alkemade-v.d. Toorn; Dzidka Stepaniak; overleden familieleden Luijendijk-van Schie; Doddy Koppelaar-Spangenberg en overleden familieleden.

Zondag 27 oktober: Emilie Mulder-Jansen; Lia Langeveld-Essenberg; Netty Rek- van den Bosch; Doddy Koppelaar-Spangenberg en overleden familieleden.

 

DAG DATUM UUR ACTIVITEIT
Maandag 14 okt. 09.00-11.30 Secretariaat open
Dinsdag 15 okt.  

08.00-10.00

10.30-12.00

13.30-14.30

15.00-16.30

20.00-22.00

Secretariaat gesloten

Kerkschoonmaak

Stuurgroep diaconie  vergaderkamer

Repetitie Rouw- en Trouwkoor

Overleg Vredesweek  narthex

Repetitie Intermezzo

Woensdag 16 okt.  

19.30-21.30

Secretariaat gesloten

Bestuur KBO  vergaderkamer

Donderdag 17 okt. 09.00-11.30

09.45-10.00

10.15-11.15

13.30-16.00

19.45-21.45

Secretariaat open

Spreekuur pastor A. Kunnekkadan

Bijbellezen op donderdag

Dammen  narthex

Repetitie APPK

Vrijdag 18 okt. 09.00-11.30

19.00-20.00

Secretariaat open

Repetitie Andreas Cantores

Zaterdag 19 okt.
Zondag 20 okt.  

19.15-21.15

Uiterste bezorgdatum AProPos

Repetitie Jongerenkoor

Maandag 21 okt. 09.00-11.30 Secretariaat open
Dinsdag 22 okt.  

13.30-14.30

20.00-22.00

Secretariaat gesloten

Repetitie Rouw- en Trouwkoor

Repetitie Intermezzo

Woensdag 23 okt.  

19.00-21.00

Secretariaat gesloten

Pastoraatgroep  vergaderkamer

Donderdag 24 okt. 09.00-11.30

10.15-11.15

19.45-21.45

Secretariaat open

Bijbellezen op donderdag

Repetitie APPK

Vrijdag 25 okt. 09.00-11.30

19.00-20.00

20.00-21.30

Secretariaat open

Repetitie Andreas Cantores

Jongerengespreksgroep in Lucaskerk Vlaardingen

Zaterdag 26 okt.  
Zondag 27 okt.

 

Mededelingen:

            Workshop Dansen met Aanbiddingsvlaggen

Inhoud

Op zondag 24 november wordt het kerkelijk jaar afgesloten met het feest van Christus Koning.Mooi moment om Hem met dans te aanbidden.

Er zijn zoveel vormen om ons geloof te uiten en God te aanbidden. De sacrale dans is daar één van. Dat kan je alleen doen of met een groep; met bloemen, vuur, licht, maar dat ook met aanbiddingsvlaggen. Deze vorm is in onze kerk niet/weinig bekend, maar in andere streken (bv. Limburg, Noord-Brabant) en Europese en Zuid- Amerikaanse landen veel bekender. Een unieke gelegenheid daar kennis mee te maken en -als u/jij dat wilt- te ervaren door mee te doen.

Vorm en begeleiding

Zosia Valstar is een gelovige jonge vrouw en parochiaan. Vanuit haar katholieke geloof is zij bekend met aanbiddingsvlaggen en zij begeleidt ons tijdens deze workshop. Zij nodigt iedereen uit -jong, vanaf 5 jaar en oud-, die interesse heeft in het gebruik van vlaggen als vorm van aanbidding, deel te nemen aan haar workshop.

Zij zal eerst e.e.a. uitleggen, zoals Wat zegt de Bijbel over vlaggen en Zijn de kleuren van de vlaggen belangrijk en Is vlaggen (zwaaien) ook iets voor mannen? En misschien zijn er nog wel meer vragen waar we het over kunnen hebben.

Daarna zal zij een of meer dansen voordoen met mooie aanbiddingsmuziek en is er vervolgens gelegenheid om mee te doen en het zelf te ervaren.

Tip 1trek gemakkelijke kleding aan.

Tip 2:  op zondag 03 november vertoont Zosia ter kennismaking een video, waarin het dansen met aanbiddingsvlaggen te zien is.

Plaats

Petrus & Paulus-kerk, Andreaplein 1, 3144 PL  Maassluis

Datum en tijd

Zaterdag 23 november, Aanvang 16.00 uur; einde ca. 17.45 uur

Opgave

Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan t/m. 09 november, bij voorkeur via het

e-mailadres:  secretariaat.andreaspetruspaulus@degoedeherderparochie.nl

Het maximum aantal deelnemers is 20.

Kosten

Een vrijwillige bijdrage (ter bestrijding van de onkosten) wordt zeer op prijs gesteld. 

MISSIO Wereldmissiemaand 2019: NOORDOOST-INDIA

Het noordoosten van India is slechts via een smalle doorgang verbonden met het centrale gedeelte van India. Er leven veel verschillende etnische bevolkingsgroepen, die zich vaak tweederangsburgers voelen. Ze worden uitgebuit en bedreigd in hun culturele identiteit. Talrijke religieuze gemeenschappen zijn in de regio werkzaam. Steeds meer priesters en religieuzen komen uit de regio zelf. Dat is een positieve ontwikkeling. Zij zijn vanwege hun afkomst vertrouwd met de cultuur. De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om zich in te zetten voor de bescherming van de waardigheid en de rechten van de mensen en voor de bescherming van de schepping en de inheemse bevolking te begeleiden in een samenleving die verandert.

Twee aan twee gaan zgn. ‘Touring Sisters’ (zusters Salesianen) naar de dorpen in de Himalaya. De rondtrekkende zusters verlenen medische zorg, geven onderwijs en delen gedurende enkele weken het eenvoudige leven met de inwoners van het dorp. Door hun leven zijn de zusters een voorbeeld en een symbool van christelijke naastenliefde. Op de theeplantages in de deelstaat Assam worden de theepluksters uitgebuit en vaak slachtoffer van mensenhandel. De zusters van de Salesianen maken de vrouwen en meisjes met behulp van straattheater bewust van de gevaren.

Met de campagneslogan ‘Wat is jouw missie?’ sluit Missio aan bij het thema van de Buitengewone Missiemaand. Iedere gedoopte heeft een missie. Iedereen heeft de opdracht de Blijde Boodschap te verkondigen.

MISSIO ondersteunt de opbouw van de kerk en het pastorale werk in Noordoost-India. Help mee! Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 20 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer informatie: www.missio.nl

 Feestelijke presentatieviering pater Melvin Tharsis svd

Vanaf 1 september jl. is pater Melvin Tharsis door de bisschop benoemd als lid van het pastoraal team van parochie de Goede Herder.

Het pastoraal team is verheugd hem als collega in hun midden te hebben.

Zaterdag 19 oktober is er in de St. Liduina en  OLV Rozenkrans basiliek in Schiedam een feestelijke presentatie viering.

De viering begint om 18.00 uur. Hoofdcelebrant is mgr. T. Visser, vicaris-generaal van ons bisdom.

Muzikale medewerking wordt verleend door leden van de koren van de parochie o.l.v. Bas van Houte.

Aansluitend aan de viering is er tijdens een gezellig samenzijn in centrum De Wilgenburg gelegenheid om persoonlijk kennis te maken met pater Melvin Tharsis.

Centrum De Wilgenburg ligt achter de kerk.

Het pastoraal team nodigt u van harte uit om op zaterdag 19 oktober aanwezig te zijn om pater Tharsis in de parochie te verwelkomen.