Weekoverzicht

R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER
DEELGEMEENSCHAP  H.H. ANDREAS PETRUS EN PAULUS MAASSLUIS
Kerkgelegenheid: Petrus en Pauluskerk: Andreasplein 1 3144 PL Maassluis.

Parochiesecretariaat: Andreasplein 1, 3144 PL : tel. 5912080.
E-mail: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Giro kerkbestuur: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH dg HH Andreas Petrus en Paulus en NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-dg Andreas Petrus en Paulus.
——————————————————————————————————————————

weekagenda en mededelingen week 12/2019

Secretariaat : 18 maart 2019 09:50 : Weekoverzicht

Parochie de Goede Herder Deelgemeenschap Andreas Petrus en Paulus, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, Tel.: 010-5912080 Aktie kerkbalans: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH DG HH Andreas Petrus en Paulus t.n.v. DGH Expl-dg Andreas Petrus en Paulus. Secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

LITURGIE-AGENDA 2019

Maandag 18 maart 09.00 Lauden
Dinsdag 19 maart
Woensdag 20 maart
Donderdag 21 maart 09.00 H. Eucharistie, voorganger, pastor A. Kunnekkadan
Vrijdag 22 maart    
Zaterdag 23 maart
Zondag 24 maart 09.30

 

 

H. Eucharistie, voorganger pastor H. Egging m.m.v. Andreas Zanggroep/kinderkoor. Lezingen: Ex. 3,1-8a.13-15; Ps. 103; 1 Kor. 10,1-6.10-12; Luc. 13,1-9
Maandag 25 maart 09.00 Lauden
Dinsdag 26 maart
Woensdag 27 maart
Donderdag 28 maart 09.00 H. Eucharistie, voorganger, pastor C. Duynstee
Vrijdag 29 maart  
Zaterdag 30 maart
Zondag 31 maart 09.30 H. Eucharistie, voorganger pastor C. Duynstee m.m.v. Andreas, Petrus en Pauluskoor. Lezingen: Joz. 5,9a.10-12; Ps. 34; 2 Kor. 5,17-21; Luc. 15,1-3.11-32

 

Misintenties:

Zondag 24 maart: Ad Micklinghoff-Dopheide; Dzidka Stepanicak; Joke van Elswijk; Wim Reichert; Jaap en Tine Luijendijk–van Schie; Ciry; Doddy Koppelaar-Spangenberg en overleden familieleden; Antoon Wendt.

Zondag 31 maart: uitdankbaarheid t.g.v. de 99ste verjaardag van Zr. Wilhelmina Ravenstein; Ad Micklinghoff-Dopheide; Dzidka Stepanicak; Doddy Koppelaar-Spangenberg en overleden familieleden; An en Wim Zonneveld; Johanna Carolina en Willem Otto Spangenberg-Ziesel en overleden familieleden; Ab van Wijk, Hanny Gaarman-Voss,

 

DAG DATUM UUR ACTIVITEIT
Maandag 18 maart 09.00-12.00 Secretariaat open
Dinsdag 19 maart 08.00-10.00 13.30-14.30 20.00-22.00 Secretariaat gesloten Kerkschoonmaak  Repetitie Rouw- & Trouwkoor              Repetitie Intermezzo
Woensdag 20 maart 19.00-21.00 19.30-21.30 Secretariaat gesloten Pastoraatgroep in vergaderkamer Doc Base overleg narthex
Donderdag 21 maart 09.00-12.00 09.45-10.00 10.15-11.15 19.45-21.45 Secretariaat open Spreekuur pastor A. Kunnekkadan Bijbellezen op donderdag Koorrepetitie APPK
Vrijdag 22 maart 09.00-12.00 19.00-20.00 20.00-21.30 Secretariaat open Repetitie Andreas Zanggroep Narthex gereed maken voor Pelgrimage
Zaterdag 23 maart 09.00-16.00 Pelgrimage Maassluis kerk en narthex
Zondag 24 maart 19.15-21.15 Repetitie Jongerenkoor
Maandag 25 maart 09.45-12.00 11.30-12.30 Secretariaat open Secretariaat bijeenkomst
Dinsdag 26 maart 13.30-14.30

20.00-22.00

Secretariaat gesloten Repetitie Rouw- & Trouwkoor              Repetitie Intermezzo
Woensdag 27 maart  

11.00-12.30 13.30-16.00

Secretariaat gesloten Ledenvergadering narthex Digitaal kerkcafé
Donderdag 28 maart 09.00-12.00 10.15-11.15 19.45-21.45 Secretariaat open    Uiterste inleverdatum kopij Apropos      Bijbellezen op donderdag Koorrepetitie APPK
Vrijdag 29 maart 09.00-12.00 11.00-12.00 14.00-16.30 19.00-20.00 Secretariaat open     Overleg gastvrouwen      55+ Soos                   Repetitie Andreas Zanggroep
Zaterdag 30 maart  
Zondag 31 maart 09.00-10.30 19.15-21.15 Voorbereiding 1ste H. Communie vergaderkamer Repetitie Jongerenkoor

 

Mededelingen:

Overleden: op 13 maart is mevrouw Ad Micklinghoff-Dopheide overleden, zij is 91 jaar geworden. Zij woonde in de Tweemaster. Haar uitvaart is maandag 18 maart 2019 om 14.30 uur in Crematorium De Dijk, Hooge Zeedijk 100 Maassluis.            We wensen de familie veel sterkte toe.

Maandag 25 maart is het secretariaat geopend vanaf 09.45 uur.

Uitnodiging voor de Soosmiddag in de Petrus en Pauluskerk                  Op vrijdagmiddag 29 maart 2019 bent u van harte welkom op de Soosmiddag in de narthex van de Petrus en Pauluskerk.

Deze middag is vooral bedoeld voor ontmoeting en een gezellig samenzijn, waarbij er ook diverse spelletjes gespeeld kunnen worden. Bijvoorbeeld: Scrabble, Rummikub, Mens erger je niet, kaarten etc. Dit alles onder het genot van een kopje koffie en/of thee.

Plaats: Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis
Datum:
29 maart 2019 Tijd: 14.00-16.30 uur.
Kosten: vrijwillige bijdrage                                                                                              
Vervoer: Indien u geen vervoer heeft en niet met iemand mee kunt rijden, dan kunt u contact opnemen met een van ons. Wij halen u dan op en brengen u weer thuis. Wij hopen u op vrijdagmiddag 29 maart 2019 te mogen ontmoeten!

Corrie v. d. Laar(tel.nr. 010-5919627) en Yvonne Buys(tel.nr. 010-5920121), Pastoraatsgroep van de rk Andreas, Petrus en Paulus deelgemeenschap in Maassluis.
Rosiet v.d. Akker(tel.nr. 010-5917788), Mini v.d. Ven
(tel.nr. 010-5911657, KBO Maassluis.

De volgende Soosmiddag is op vrijdag 26 april 2019

 Viering van Woord en Gebed in de Sint-Jacobuskerk op Maria Boodschap  Op maandag 25 maart 2019, Maria Boodschap, wordt om 19.30 uur een dienst van Woord en Gebed gehouden in de Sint-Jacobuskerk, Kerkweg 51, 3124KD Schiedam. De kerk is open vanaf 19.00 uur.                                                       Deze dienst wordt georganiseerd door de Lourdeswerkgroep.                                       Alle parochianen zijn van harte welkom. Na de viering is er een ontmoeting voor de Lourdesgangers.

 Oecumenische Pelgrimage op zaterdag 23 maart 2019 Op 23 maart wordt de jaarlijkse pelgrimstocht gehouden. Alle informatie vindt u op de bijgesloten poster. Werkgroep Vastenactie

 Kerkeveiling Op zaterdagavond 11 mei wordt om 19.30 uur de kerkeveiling gehouden in de narthex van de Petrus en Pauluskerk. Veel parochianen hebben al een object voor de veiling geschonken.

Waar is nog behoefte aan? De Commissie Fondsenwerving zou graag nog diensten ontvangen. U kunt dan denken aan iemand meenemen voor een dagje uit, het verzorgen van een etentje, het bakken van iets lekkers, etc. Wilt u een dienst om te veilen aanbieden of heeft u toch nog een bijzonder object? Neem dan contact op met Clemens Lammers: tel. 06 28 88 55 27  of Ad Sosef: tel  06 54 30 56 63

 Uitnodiging Jubileumdag

Oecumenische ontmoetingen en het Leerhuis Spiritualiteit bestaan beide 25 jaar. Door de jaren heen hebben wij vaak samengewerkt om u een scala aan activiteiten, zoals lezingen en reizen, aan te kunnen bieden. Dit is de aanleiding geweest om ook bij deze heugelijke bijeenkomst onze krachten te bundelen.
Graag bieden wij u deze dag aan om samen terug te blikken op de hoogtepunten van de afgelopen jaren, om ons te laten inspireren door de lezing van Père Cyrille Vael, monnik van de Abdij van Chevetogne en een boek te presenteren, geschreven en uitgegeven door het Leerhuis Spiritualiteit.
Na de lunch is er een presentatie van de oecumenische ontwikkelingen, contacten en ontmoetingen in en vanuit Rotterdam met door de jaren heen een boeiende samenwerking met vele activiteiten, waaronder vieringen, leerhuis en lezingen maar ook reizen. We sluiten het middagprogramma af met een Byzantijnse Vesperviering voor de Palmzondag met medewerking van het koor van de Byzantijnse Gemeenschap Wladimirskaja.

Datum en plaats:
Zaterdag 13 april 2019 in de St. Dominicuskerk (citykerk ‘Het Steiger’),
ingang (achterzijde) 1e Nieuwstraathof 2, 3011 GN Rotterdam.

Programma:
10.00     inloop met koffie en thee
10.30     verwelkoming
10.45     Lezing in het Nederlands/Vlaams door Père Cyrille Vael: “Het verloren paradijs van het

niet weten”
12.00     gelegenheid voor vragen
12.45     presentatie jubileumboek Leerhuis Spiritualiteit
13.00     lunch
14.15     presentatie “Oecumene in en vanuit Rotterdam”
15.00     pauze
15.30     Byzantijnse Vesperviering voor de Palmzondag m.m.v. het Byzantijnskoor

Wladimirskaja
16.30     feestelijke afsluiting met hapjes en drankjes

U zult begrijpen dat wij het zeer op prijs stellen als u kunt laten weten of u geheel of gedeeltelijk aanwezig bent, graag horen wij dat uiterlijk 31 maart a.s.

Wij vragen u zich aan te melden via: https://goo.gl/forms/IhfllqMGAphnQz0f2
Lukt dit niet of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via glbruinaars@hetnet.nl
Onder vermelding van onderstaande gegevens:
Naam, adres of e-mail, telefoonnr. (deze gebruiken wij alleen in noodgevallen)
En wilt u aangeven bij welke onderdelen u aanwezig bent: ochtendprogramma / lunch /middagprogramma
Vriendelijke groet, namens beide organisaties,  José van der Torre en Co Elshout

Bloemschiksuggesties in de Vastentijd 2019

Geloven is een werkwoord. Geloven drukt zich uit in DOEN.

De zes zondagen van de Vasten vormen als het ware de etappes van onze voorbereiding op het Paasfeest: de beleving van Christus’ overgang van de dood naar het leven. Voor het maken van de symbolische schikkingen in deze vastentijd kan men gebruik maken van de evangelielezingen, maar ook aandacht geven aan het thema en de projecten van de Vastenactie. Dat thema is ‘Water verandert alles’. Vastenactie steunt een vijftal projecten om de watervoorziening voor mensen te verbeteren.

Water als bron van aards leven. Water met zijn unieke eigenschappen. Zonder water zouden zelfs deze schikkingen niet mogelijk zijn.

Waarom kunnen bloemen je zomaar aanspreken? Waarom ben je verwonderd over hun vorm en de kleurenpracht? Je staat een moment stil in verwondering. Want je weet: je bent beide verbonden met de aarde, met de lucht en bovenal met het water dat dit leven mogelijk maakt.

Je kunt met bloemen iets tot uitdrukking brengen zoals vriendschap, troost, waardering. Bloemen door hun symbolische betekenis een rol laten spelen in de schikkingen die je maakt. Symbolisch geschikte bloemen kunnen de diepere zin van deze vastentijd tot uitdrukking brengen.

In de bijlage vind u de uitleg over alle weken in de vastenperiode.                 De Bloemengroep APP.