Weekoverzicht

R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER
DEELGEMEENSCHAP  H.H. ANDREAS PETRUS EN PAULUS MAASSLUIS
Kerkgelegenheid: Petrus en Pauluskerk: Andreasplein 1 3144 PL Maassluis.

Parochiesecretariaat: Andreasplein 1, 3144 PL : tel. 5912080.
E-mail: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Giro kerkbestuur: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH dg HH Andreas Petrus en Paulus en NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-dg Andreas Petrus en Paulus.
——————————————————————————————————————————

Weekagenda en mededelingen week 4/2020

Secretariaat : 20 januari 2020 09:35 : Weekoverzicht

Parochie de Goede Herder Deelgemeenschap Andreas Petrus en Paulus, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, Tel.: 010-5912080 Aktie kerkbalans: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH DG HH Andreas Petrus en Paulus Overige inkomsten: NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-DG HH Andreas Petrus en Paulus.                                                                     Secretariaat: andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

LITURGIE-AGENDA 2020

Maandag 20 jan 09.00 Lauden
Dinsdag 21 jan
Woensdag 22 jan    
Donderdag 23 jan 09.00 H. Eucharistie, voorganger pastor C. Duynstee
Vrijdag 24 jan    
Zaterdag 25 jan 19.30 Gebedsviering in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid, voorganger dhr. J. Cobben m.m.v. cantor
Zondag 26 jan 09.30 H. Eucharistie, voorganger pastor M. Tharsis m.m.v. jongerenkoor To Be Continued. Lezingen: Jes. 8,23b-9,3; Ps. 27; 1 Kor. 1,10-13.17; Mt. 4,12-23
Maandag 27 jan 09.00 Lauden
Dinsdag 28 jan    
Woensdag 29 jan    
Donderdag 30 jan 09.00 H. Eucharistie voorganger, pastor A. Kunnekkadan
Vrijdag 31 jan    
Zaterdag 1 feb
Zondag 2 feb 09.30

 

14.15

H. Eucharistie , voorganger pastor C. Duynstee m.m.v. Andreas, Petrus en Pauluskoor. Lezingen: Mal. 3,1-4; Ps. 24; Hebr. 2,14-18; Luc. 2,22-40                     Viering van Woord en Gebed in de DrieMaasHave, voorganger dhr. K. Vaissier

 

Misintenties:

Zondag 26 januari: Kees van der Velden; Bert van Strien; Bertha Alkemade-v.d. Toorn; Doddy Koppelaar-Spangenberg en overleden familieleden;

Zondag 2 februari: Kees van der Velden; Doddy Koppelaar-Spangenberg en overleden familieleden

 

DAG DATUM UUR ACTIVITEIT
Maandag 20 jan 09.00-11.30

19.30-22.00

Secretariaat open           Uiterste inleverdatum kopy Kerk a/d Waterweg Dialoogavond narthex en kerkruimte
Dinsdag 21 jan 08.00-11.30 20.00-22.00 Secretariaat gesloten Kerkschoonmaak Repetitie Intermezzo
Woensdag 22 jan   Secretariaat gesloten
Donderdag 23 jan 09.00-11.30 10.15-11.15 19.45-21.45 Secretariaat open Bijbellezen op donderdag Koorrepetitie APPK
Vrijdag 24 jan 09.00-11.30 19.00-20.00 Secretariaat open Repetitie Andreas Zanggroep
Zaterdag 25 jan
Zondag 26 jan
Maandag 27 jan 09.00-11.30 Secretariaat open
Dinsdag 28 jan 20.00-22.00 Secretariaat gesloten Repetitie Intermezzo
Woensdag 29 jan 14.00 1600 18.00-20.00 Secretariaat gesloten Digitaal kerkcafe Bijeenkomst ouders 1ste H.Communie
Donderdag 30 jan 09.00-11.30 09.45-10.00 10.15-11.15 19.45-21.45 Secretariaat open Spreekuur pastor A. Kunnekkadan      Bijbellezen op donderdag Koorrepetitie APPK
Vrijdag 31 jan 09.00-11.30 14.00-16.30 19.00-20.00 Secretariaat open Soosmiddag Repetitie Andreas Zanggroep
Zaterdag 1 feb  
Zondag 2 feb 19.15-21.15 Repetitie Jongerenkoor

 

Mededelingen:

“Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons”

Tijdens de Week van Gebed 2020 voor de eenheid van de christenen, staat het buitengewone centraal. In het Bijbelboek Handelingen 28 wordt over deze buitengewone vriendelijkheid geschreven. Een groep oecumenische christenen in Malta reikte dit thema aan. Vanaf vandaag kunt u de volgende bijeenkomsten bezoeken:                                                                                                                          Maandag 20 januari:  19.30 uur – Leger des Heils                                                              Dinsdag 21 januari:     19.30 uur – EGMA Maranathakerk                                                 Woensdag 22 januari: 07.00 uur – Bidden voor de stad, NGK de Ark                              14.00 uur – KIDS-MIDDAG EGMA Maranathakerk                                                    19.30 uur – PRAYER NIGHT door de jeugd van NGK de Ark                                   Donderdag 23 januari:19.30 uur – Hervormde Gemeente GrooteKerk                            Vrijdag 24 januari:  09.00 uur – Gebedswandeling door de stad, startpunt De Ark  19.30 uur – CGK Bethelkerk                                                                                        Zaterdag 25 januari:   19.30 uur – Petrus en Pauluskerk                                            Zondag 26 januari:      19.30 uur – GKV Het Kompas

 Denkt u erover om katholiek te worden?  In onze parochie worden weer mensen voorbereid die de wens hebben om katholiek te worden. Een aantal avonden komen zij bij elkaar om over alle facetten van het geloof te spreken.    Denkt u er ook over om katholiek te worden? U kunt zich nog aanmelden.

De pastor zal dan een afspraak met u maken  voor een kennismakingsgesprek.  Daarna kunt u besluiten om al dan niet aan de voorbereidingsavonden deel te nemen.                                                                                                                                       De avonden zijn op: 28 januari, 11 en 25 februari, 10 maart, 17 of 24 maart en 2 april.                                                                                                                                        Woensdag 26 februari gaat u met elkaar naar de Aswoensdagviering in de basiliek. Er is dan ook een nagesprek                                                                                                  Op woensdag 8 april gaat u met elkaar naar de Chrismamis in de kathedraal van Rotterdam. Na afloop van de viering ontvangt u een zegening van de bisschop.         Bent u geïnteresseerd, of heeft u misschien nog vragen? Neem gerust contact op met mw. E. Barendregt, medewerkster van het pastoraal team.                                   Mw. Barendregt is als volgt te bereiken. Per email:e.barendregt@goedeherderparochie.nl. Per telefoon via nummer 06-31990959.

Paraplu Op donderdag 9 januari j.l. is er na de ochtendviering per ongeluk een paraplu door iemand meegenomen. Het is een grote paars/groene paraplu van de firma Croon en Lia Jansen zou blij zijn deze terug te krijgen. Afgeven kan op het secretariaat.

EXODUS HUIZEN, WAT ZIJN DAT ? Stichting Exodus richt zich al ruim 35 jaar op het bieden van perspectief aan mensen tijdens en na detentie. Ze doen dit door middel van een integraal begeleidingsprogramma genaamd ‘Jouw Kracht’ in een van de 10 Exodushuizen verspreid over het land, in de gevangenissen, of bij mensen thuis.

De naam Exodus verwijst natuurlijk naar het gelijknamige Bijbelboek dat vertelt over de veertigjarige zwerftocht van het Hebreeuwse volk. Tijdens deze tocht moeten zij veel tegenslagen overwinnen, net als de ex-gedetineerde deelnemers van Exodus die ook  een moeizame tocht afleggen om uit een ongewilde situatie te komen. Een tocht van vallen en opstaan, die soms een eeuwigheid lijkt te duren. Een tocht waarin ze regelmatig toch weer in oude fouten vervallen, omdat het zo vertrouwd is. Tegelijkertijd is het een tocht die, net als in het Bijbelboek, succesvol kan eindigen. En dat is precies waar de Exodus organisatie voor gaat.

Met aandacht en ondersteuning wil Exodus de kansen van gemotiveerde (ex-) gedetineerden vergroten zodat zij criminaliteit de rug toe keren. Op deze manier draagt Exodus op haar eigen manier bij aan een veiliger samenleving. Tot op de dag van vandaag inspireert het oeroude Bijbelverhaal de Exodus vrijwilligers en medewerkers in hun werk.

Medewerkers van Stichting Exodus vertellen over het brede werk van de stichting en gaan in op vragen. De avond wordt gehouden in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen, op maandag 27 januari 2020, van 20.00 – 22.00 uur. Aanmelden is gewenst, dat kan via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl  Een vrijwillige bijdrage voor de kosten wordt op prijs gesteld.

Naar de Stille Omgang in de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 maart 2020 Het Gezelschap van de Stille Omgang Rotterdam organiseert ook in 2020 de mogelijkheid om deel te nemen aan de Stille Omgang in Amsterdam. Gezamenlijk, met andere groepen pelgrims, gaan we naar de mis in de ‘Papagaai’ in de Kalverstraat. Daarna wordt de tocht gelopen. Deze route is gelijk aan de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Amsterdam. De tocht duurt ongeveer een uur.

Thema 2020 Het thema voor 2020 luidt:   “De luisterende mens is AANWEZIG bij de Ander….”. De bussen vertrekken in de vroege avond uit Dordrecht en Rotterdam en doen de volgende opstapplaatsen aan (tijden zijn indicatief):

Dordrecht, Burg. de Raadsingel                                             18:45 uur                      Rotterdam-Charlois, Dorpsweg                                              19:15 uur                      Rotterdam-IJsselmonde, Reyerdijk                                        19:15 uur                     Rotterdam-Kralingen, Hoflaan 21                                          19:45 uur                     Rotterdam-Centrum, Mathenesserlaan 07                          19:45 uur                     Rotterdam-Hillegersberg, Le Fèvre de Montignylaan 17   20:00 uur                          Omstreeks 1:00 uur zijn we weer terug in Rotterdam Hillegersberg,                    waarna de mensen weer worden teruggebracht naar de opstapplaatsen.                Kosten: € 16,50 per deelnemer Aanmelden tot 17 maart:  via één van de contactpersonen of via de website: www.destilleomgang.nl <  aanmelden > of via de e-mail:   info@destilleomgang.nl