Weekoverzicht

R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER
DEELGEMEENSCHAP  H.H. ANDREAS PETRUS EN PAULUS MAASSLUIS
Kerkgelegenheid: Petrus en Pauluskerk: Andreasplein 1 3144 PL Maassluis.

Parochiesecretariaat: Andreasplein 1, 3144 PL : tel. 5912080.
E-mail: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Giro kerkbestuur: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH dg HH Andreas Petrus en Paulus en NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-dg Andreas Petrus en Paulus.
——————————————————————————————————————————

weekagenda en mededelingen week 34/2019

Secretariaat : 19 augustus 2019 11:12 : Weekoverzicht

Parochie de Goede Herder Deelgemeenschap Andreas Petrus en Paulus, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, Tel.: 010-5912080  Aktie Kerkbalans: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH DG HH Andreas Petrus en Paulus Overige inkomsten: NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-DG HH Andreas Petrus en Paulus. Secretariaat: andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

LITURGIE-AGENDA 2019

Maandag 19 aug. 09.00 Lauden
Dinsdag 20 aug.
Woensdag 21 aug.
Donderdag 22 aug. 09.00 H. Eucharistie, voorganger pastor A. Kunnekkadan
Vrijdag 23 aug.  
Zaterdag 24 aug.
Zondag 25 aug. 09.30 H. Eucharistie, voorganger pastor C. Duynstee m.m.v. cantor. 2e schaalcollecte MIVA Lezingen: Jes. 66,18-21; Ps. 117; Heb. 12,5-7.11-13; Luc. 13,22-30
Maandag 26 aug. 09.00 Lauden
Dinsdag 27 aug.
Woensdag 28 aug.
Donderdag 29 aug. 09.00 H. Eucharistie, voorganger pastor C. Duynstee
Vrijdag 30 aug.    
Zaterdag 31 aug.
Zondag 1 sept. 09.30 Woord- en Communieviering, voorganger hr. K. Vaissier m.m.v. cantor. Lezingen: Sir. 3,17-18.20.28-29; Ps. 68; Heb. 12,18-19.22-24a; Luc. 14,1.7-14

 

Misintenties:

Zondag 25 augustus: Jan Poldervaart; Jos Klein; Bertha Alkemade-v.d. Toorn; Dzidka Stepaniak; Ger Dijkhuizen; Doddy Koppelaar-Spangenberg en overleden familieleden

Zondag 1 september: Jan Poldervaart; Jos Klein; Doddy Koppelaar-Spangenberg en overleden familieleden; An en Wim Zonneveld

  

DAG DATUM UUR ACTIVITEIT
Maandag 19 aug. 09.00-11.30 Secretariaat open
Dinsdag 20 aug. Secretariaat gesloten
Woensdag 21 aug. 19.00 – 21.00 Secretariaat gesloten Pastoraatgroep vergaderkamer
Donderdag 22 aug. 09.00-11.30 09.45-10.00 Secretariaat open Spreekuur pastor A. Kunnekkadan
Vrijdag 23 aug. Secretariaat gesloten
Zaterdag 24 aug.
Zondag 25 aug.
Maandag 26 aug. 09.00-11.30 Secretariaat open
Dinsdag 27 aug. Secretariaat gesloten
Woensdag 28 aug.  

19.30-21.00

19.30-21.00

 

Secretariaat gesloten Beheercommissie vergaderkamer Elisabethgroep  narthex
Donderdag 29 aug. 09.00-11.30 10.30-11.30 Secretariaat open Evaluatie Bijbellezen
Vrijdag 30 aug. 14.00-16.30 Secretariaat gesloten Soosmiddag narthex
Zaterdag 31 aug. 14.00-16.00 Workshop armbandjes maken narthex
Zondag 1 sept.

 

Mededelingen:

 Inleiding Gregoriaans zingen of: ad Festis Sancti Gregorii Magni.

Voor ongelovigen en alle gezindten. Voor ieder die graag eens in het Gregoriaans wil verdiepen, ook als dat voor één keer is. Wie het eerder gezongen heeft en wil opfrissen: net zo welkom.

Dinsdagavond 3 september as, de Cordesstraat 29, Hoek van Holland.

Inloop in het Schip en Egbertuskerk vanaf 19.30 u.

Vanaf 20.00u inleiding Gregoriaans zingen door de studiegroep Gregoriaans.

De gezangen van die avond komen grotendeels uit de zogenaamde volkszang van het Gregoriaans. De bedoeling is dat die door de gewone bezoekers samen met de voorganger of voorzanger gezongen kunnen worden. Zangervaring is geen vereiste. U hoeft het notenschrif evenmin te kunnen lezen. Latijn begrijpen is niet nodig; er komt uitleg en vertaling bij.

Gregoriaans wordt sterk in verband gebracht met de RK-kerk, maar hoort ook thuis in de liturgie van de Oosterse, de Anglicaanse, Lutherse en zelfs Gereformeerde kerken. Ook de nodige ongelovigen beoefenen het eenvoudig uit waardering voor de muziek. Wie geen kennis heeft genomen van het Gregoriaans mist een bouwsteen van heel veel latere muziek en laat zodoende een “laag” daarvan langs zich heen gaan.

De Gregoriaanse volkszang zingen is eigenlijk niet moeilijk. Het verloopt alleen via andere technieken dan het tegenwoordig gebruikelijke zingen. Heb je die beginselen eenmaal voor ogen dan is het eigenlijk heel vanzelfsprekend. Juist dat gaan we doen: onder ogen zien wat de beginselen van Gregoriaans zingen zijn en die telkens even ondervinden.

We zijn dan op de dag van het feest van de Gregorius de Grote, die eind 6e eeuw een enorme kerkhervormer was. Hij heeft ook de centrale vastlegging van de naar hem genoemde gezangen verordonneerd. Het verhaal wil dat de Heilige Geest, als een duif gezeten op zijn schouder, hem een aantal gezangen in het oor blies. De oosterse en orthodoxe kerken vieren overigens zijn feest op 12 maart.

 

Historische avond op 12 september over ‘Begraven in Maassluis door de jaren heen

Begraafplaatsen zijn er in Maassluis op verschillende locaties. De algemene begraafplaats aan de Willem de Zwijgerstraat. De nieuwe gemeentelijke begraafplaats is aan de Hooge Zeedijk gevestigd, hier vindt u ook crematorium ‘De Dijk’. De Rooms katholieke begraafplaats bevindt zich aan het Reviusplein.

De algemene begraafplaats kent bijzondere graven. Niet alleen van bekende Maassluizers maar ook zijn er de eregraven. Grafmonumenten en gebouwen (zoals ooi de kapel/aula) hebben zo hun eigen verhaal. De joodse graven zijn met speciale toestemming verhuisd van ’t Stort naar deze begraafplaats. Arno de Winter vertelt hierover maar ook over de bijzondere indeling van deze locaties.

Na de pauze komt de Rooms Katholieke begraafplaats aan bod. Cock Paalvast is in 1975 gevraagd om namens het parochiebestuur de begraafplaats mede te beheren en de financiën te regelen. Dit doet hij nog steeds. Veel kan hij ons vertellen over het nu en het verleden. Sjaak Boezeman is een van de bekende Maassluisers die hier begraven is.  Het verhaal van Paalvast gaat van 1788 tot aan nu.

Begraafplaatsen hebben hun eigen karakteristieke uitstraling, verschillen maar ook overeenkomsten. Het belooft een boeiende informatieavond te worden.

Deze gratis toegankelijke Historische Avond wordt georganiseerd voor leden van de Historische Vereniging Maassluis, maar ook geïnteresseerden die (nog) geen lid zijn van de HVM worden hierbij uitgenodigd. Behalve voor uw eigen consumpties zijn er geen kosten aan verbonden. De Historische Avond wordt gehouden in de zaal ‘Lepelaar’ van het Theater Koningshof aan de Uiverlaan in Maassluis. Donderdag 12 september vanaf 19.30 uur is de zaal open en om 20.00 uur starten de presentaties. U bent van harte welkom!

Scratchkoor Startzondag; wie zingt er mee?                                               Tijdens de Startzondag op 15 september willen we ook de muzikale ondersteuning fris beginnen door het vormen van een Scratchkoor, onder leiding van Christel van Berkel – Verlaan. Iedereen is welkom, en van harte uitgenodigd zich aan te melden!

Er zal eenmalig gerepeteerd worden op zondag 1 september, aansluitend aan de kerkdienst (10.30), zodat we als koor goed beslagen ten ijs komen!

Het repertoire zal dusdanig zijn dat het voor iedereen in te studeren is in 1 repetitie.

U kunt zich opgeven door Uw naam, telefoonnummer en emailadres door te geven aan Saskia Manga Owona – Wortelboer (tel / whatsapp / sms 06-30350964 / email sasowona@gmail.com), of door U te registreren op de intekenlijsten die in de Narthex hangen.

Afscheid  Kees Koeleman                                                                                           In september gaat Kees Koeleman met pensioen.

Mocht u van plan zijn naar de afscheidsbijeenkomst op vrijdag 6 september in de Windwijzer of naar de afscheidsviering op zondag 8 september in de Pax Christikerk te gaan dan zou het fijn zijn wanneer u dat voor 1 september doorgeeft aan het secretariaat.

Op die manier kan er een globale inschatting gemaakt worden van het aantal mensen dat er in Vlaardingen mag worden verwacht.

De startzondagviering in onze deelgemeenschap van 8 september is in verband met de afscheidsviering in de Pax Christikerk verplaatst naar 15 september.

Afscheid                                                                                                                           Op zondag 1 september om 9.30 uur in de Immanuëlkerk nemen we afscheid van ds. Gerrit van Dijk. Hij is beroepen in Driebergen.  U bent van harte welkom bij de afscheidsdienst.