Weekoverzicht

R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER
DEELGEMEENSCHAP  H.H. ANDREAS PETRUS EN PAULUS MAASSLUIS
Kerkgelegenheid: Petrus en Pauluskerk: Andreasplein 1 3144 PL Maassluis.

Parochiesecretariaat: Andreasplein 1, 3144 PL : tel. 5912080.
E-mail: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Giro kerkbestuur: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH dg HH Andreas Petrus en Paulus en NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-dg Andreas Petrus en Paulus.
——————————————————————————————————————————

weekagenda en mededelingen week 46 2018

Secretariaat : 19 november 2018 09:21 : Weekoverzicht

Parochie de Goede Herder Deelgemeenschap Andreas Petrus en Paulus, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, Tel.: 010-5912080 Aktie kerkbalans: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH DG HH Andreas Petrus en Paulus t.n.v. DGH Expl-dg Andreas Petrus en Paulus. Secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

LITURGIE-AGENDA 2018

 

Maandag 19 nov. 09.00 Lauden
Dinsdag 20 nov.
Woensdag 21 nov.
Donderdag 22 nov. 09.00 H. Eucharistie, voorganger pastor A. Kunnekkadan
Vrijdag 23 nov.
Zaterdag 24 nov.
Zondag 25 nov. 09.30

 

 

11.00

 

14.15

H. Eucharistie, voorganger pastor C. Duynstee m.m.v. Andreas Zanggroep/Kinderkoor Lezingen: Dan. 7,13-14; Ps. 93; Apok. 1,5-8; Joh. 18,33b-37 Doopviering, voorganger pastor C. Duynstee m.m.v. Andreas Zanggroep/Kinderkoor Ouderenviering in de DrieMaasHave, voorganger hr. J.Cobben
Maandag 26 nov. 09.00 Lauden
Dinsdag 27 nov.
Woensdag 28 nov.
Donderdag 29 nov. 09.00 H. Eucharistie, voorganger pastor C. Duynstee
Vrijdag 30 nov.
Zaterdag 1 dec.
Zondag 2 dec. 09.30 Woord- en Communieviering, voorganger pastor K. Koeleman m.m.v. Intermezzo. Lezingen: Jer. 33,14-16; Ps. 25; 1 Tess. 3,12-4,2; Luc. 21,25-28.34-36

 

Misintenties:

Zondag 25 november: Hanny Gaarman-Voss; Cynthia van Vliet – van der Hoeven; Thijs Coenradie; Doddy Koppelaar- Spangenberg en alle overleden familieleden.

Zondag 2 december: Uit dankbaarheid; Hanny Gaarman-Voss; Cynthia van Vliet – van der Hoeven; Johannes Roosken; Arie Olsthoorn; Doddy Koppelaar- Spangenberg en alle overleden familieleden.

 

DAG DATUM UUR ACTIVITEIT
Maandag 19 nov. 09.00-12.00 Secretariaat open
Dinsdag 20 nov.  

08.00-10.00 13.30-14.30 20.00-22.00

Secretariaat gesloten Kerkschoonmaak Repetitie Rouw- en Trouwkoor Koorrepetitie Intermezzo
Woensdag 21 nov. 13.30-16.30

19.00-21.00

19.30-22.30

Secretariaat gesloten Digitaal Kerkcafé in narthex Pastoraatgroep in vergaderkamer                BHV training in Vlaardingen
Donderdag 22 nov. 09.00-12.00 09.45-10.00 10.15-11.15 14.30-15.30 19.45-21.45 Secretariaat open Spreekuur pastor A. Kunnekkadan Bijbellezen op donderdag Parochiebestuur in vergaderkamer         Repetitie APPK
Vrijdag 23 nov. 09.00-12.00 19.00-20.00 Secretariaat open     Repetitie Andreas Zanggroep
Zaterdag 24 nov.
Zondag 25 nov. 19.15-21.15 Repetitie Jongerenkoor
Maandag 26 nov. 09.00-12.00 20.00-22.00 Secretariaat open Stuurgroep liturgie in vergaderkamer
Dinsdag 27 nov.  

13.30-14.30 20.00-22.00 20.00-21.30

Secretariaat gesloten Repetitie Rouw- en Trouwkoor Koorrepetitie Intermezzo                Evaluatie Vastenactie 2018 in narthex
Woensdag 28 nov.   Secretariaat gesloten
Donderdag 29 nov. 09.00-12.00 10.15-11.15 11.15-12.15 19.45-21.45 Secretariaat open Bijbellezen op donderdag Werkgroep Lourdesreis in vergaderkamer         Repetitie APPK
Vrijdag 30 nov. 09.00-12.00

14.00-16.30 19.00-20.00 19.30-20.30

Secretariaat open Soos 55+ in narthex Repetitie Andreas Zanggroep Jongerengespreksgroep Vlaardingen
Zaterdag 1 dec. 13.00-17.00 Adventskrans maken
Zondag 2 dec.  

19.15-21.15

Uiterste bezorgdatum Kerk aan de Waterweg     Repetitie Jongerenkoor

 

Mededelingen:

Opbrengst PCI-collecte De collecte voor de PCI, de Parochiële Caritatieve Instelling van zondag 11 november heeft € 328,50 opgebracht. Een mooi resultaat!

Namens de PCI hartelijk dank voor uw bijdrage.

Geloofsverdieping, activiteiten van de Basiliek

Woensdag 28 november: Zicht op Lucas In het komend kerkelijk jaar, dat met de Advents tijd begint, lezen we in de liturgie voornamelijk uit het evangelie van Lucas. De verhalen van Lucas scoren hoog op de lijst van meest bekende Bijbelverhalen. Het Lucasevangelie is echter méér dan een verzameling losse verhalen. Het is een zorgvuldig gecomponeerd geheel, waarin ieder verhaal zijn eigen plaats inneemt. Aan de hand van sleutelpassages willen we dat samen onderzoeken. Meer weten over de achtergronden van dit evangelie kan verdiepend werken in het komende kerkelijk jaar… luisteren met gespitste oren.                        Advies: neem een Bijbel mee. Begeleiding: pastor Charles Duynstee                      Plaats: pastorie van de Liduinabasiliek, Singel 104, Schiedam. Tijd: van 20.00 – 22.00 uur Kosten: een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld

filmmiddag ‘Life Animated’.   inhoud : wie beslist wat een zinvol leven is ?

Documentaire over een jongen die, wanneer hij 3 jr. is, ineens een zware vorm van autisme blijkt te hebben. Alleen disney-films en animaties kunnen hem bereiken; daarom gaan de ouders contact maken via disneydialogen.                                        Met eindeloos geduld van de ouders groeit de jongen uit tot een evenwichtig mens, met een indrukwekkende levensweg.                                                                               nagesprek :  Kees Koeleman.
waar : pastorie Liduinabasiliek, Singel 104.
op : zondag 9 december na de H. Mis van 9.30 uur is er koffie met een broodje; de film start dan rond 12 uur.
. op zondag is het gratis parkeren
. een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld
. aanmelden is wenselijk ; op nr. 010 426 82 28

VoedselbankDe Voedselbank is u erg dankbaar voor uw gaven. Echter één opmerking: bij de Voedselbank mogen geen alcoholhoudende dranken worden ingeleverd.

Theatervoorstelling ‘Ma”
Vrijdag 30 november 20.15 uur 
Locatie: Stadsgehoorzaal

Voor deze avond zijn de Stadsgehoorzaal en De Windwijzer een samenwerking aangegaan. Marjan van Dorp, coördinator-dementiedeskundige van Odensehuis De Bovenkamer (onderdeel van De Windwijzer) zal na afloop van de voorstelling met u in gesprek gaan over wat u raakt. Het nagesprek vindt plaats in de Glazen Foyer van het theater, dat omgetoverd wordt tot Bovenkamer.
De tragikomische solovoorstelling Ma is gebaseerd op het boek dat Hugo Borst schreef over de aftakelende geest van zijn moeder en haar onvermijdelijke verhuizing naar een verpleeghuis.

Kosten   € 22,50 incl. pauzedrankje
Kaartverkoop alleen bij de Stadsgehoorzaal
Nagesprek (gratis) door Marjan van Dorp

Rozenhoedje

Zaterdag 1 december van 14.30 uur – 16.30 uur

Het was de lekenbroeder Geertgen tot Sint Jan die van zijn Prior in het Dominicanen klooster van Haarlem de opdracht kreeg Maria met het Rozenhoedje te schilderen.

Wist Geertgen veel, hij schilderde Maria met een spelend Kind en een kroontje op haar hoofd met vlak daaronder afwisselend tien witten en een rood rozenblaadje*). Geloof je het niet? Ga kijken  in het Museum Boijmans te Rotterdam.

Het was Dominicus die vlak voor zijn dood Venetië bezocht en daar moslims een gebedssnoer zagen gebruiken. Op zijn sterfbed kreeg Dominicus een visioen van Maria die hem de rozenkrans overhandigde. Zo is het gebruik van de rozenkrans bij de Dominicaanse familie gekomen. Dominicanen zijn altijd propagandisten van het rozenkransgebed geweest.

Tijdens het bidden van het rozenkransgebed wordt het leven van Jezus en Maria overwogen. Het worden de geheimen van de rozenkrans genoemd. Afbeeldingen van die geheimen staan op de rozenkransicoon. Deze Vita-icoon uit de Byzantijns- en Westerse traditie laat de geheimen in haar volgorde zien.

Over geschiedenis en het ontstaan en gebruik van iconen wordt op 1 december over verteld door: Thomas Breukel van Iconenatelier “In een zachte bries” Handboogstraat 4, 1012 XM Amsterdam                                                                   Locatie: Citykerk Het Steiger, 1e Nieuwstraathof 2, 3011 GN Rotterdam

Donatie: €5,00  Aanmelden via: tel: 0180-859955 of e-mail info@leerhuisspiritualiteit.nl

 

 

Een dagje naar de Gentse Winterfeesten, De kerstmarkt van Gent

Gaat u mee naar de mooie stad Gent in België waar ook dit jaar weer de gezellige winterfeesten met een van de mooiste Kerstmarkten worden gehouden? Wij gaan op vrijdag 7 december. De bus vertrekt om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de Petrus en Pauluskerk. De kerk is open voor een laatste sanitaire stop.

Wij zorgen voor een lunchpakket en in de bus wordt op de heen- en terugreis gezorgd voor koffie en thee.

Om ongeveer 12.30 bent u op de Kerstmarkt in Gent. U krijgt van ons een wandelroute zodat u niets van alle winkeltjes en stalletjes en niet te vergeten het mooie Raadhuis zult missen.

Op uw gemak kunt u alles bekijken, genieten van lekkere hapjes en drankjes en wellicht ziet u ook nog iets leuks om te kopen. Spreek gezellig af met vrienden en vriendinnen om met elkaar een leuke dag te hebben want iedereen mag mee.

Om 18.00 uur beginnen wij weer aan de terugreis naar Maassluis. Omdat wij om ongeveer 20.30 uur weer in Maassluis willen zijn is het verstandig als u ervoor zorgt dat u voor de terugreis in Gent voldoende hebt gegeten.

De kosten bedragen € 30,- per persoon. Wanneer uw betaling is ontvangen bent u ingeschreven voor deelname.

Betalen vóór 1 december 2018 op bankrekening NL 66 INGB 000 43 16 884 t.n.v. KBO Maassluis. O.v.v. kerstmarkt Gent.

Bij onvoldoende deelname gaat dit uitstapje niet door en wordt uw betaling geretourneerd.

De vijver is weer schoon! Heeft u het ook gezien? De vijver is schoongemaakt en Andreas kan weer vissen in helder water.  Ruim 3000 grote en kleine kiezelstenen werden gereinigd.Complimenten aan Leo Fransen en Cock Paalvast.

Uitnodiging voor een 55+ Soosmiddag in de Petrus en Pauluskerk Op vrijdagmiddag 30 november 2018 bent u van harte welkom op de 55+ Soosmiddag in de narthex van de Petrus en Pauluskerk.

Deze middag is vooral bedoeld voor ontmoeting en een gezellig samenzijn, waarbij er ook diverse spelletjes gespeeld kunnen worden. Bijvoorbeeld: Scrabble, Rummikub, Mens erger je niet, kaarten etc. Dit alles onder het genot van een kopje koffie en/of thee.                                                 Plaats: Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis
Datum: 30 november 2018
Tijd: 14.00-16.30 uur.
Kosten: vrijwillige bijdrage                                                                                                                             Vervoer: Indien u geen vervoer heeft en niet met iemand mee kunt rijden, dan kunt u contact opnemen met een van ons. Wij halen u dan op en brengen u weer thuis.                                            Wij hopen u op vrijdagmiddag 30 november 2018 2018 te mogen ontmoeten!

Corrie v. d. Laar(tel.nr. 010-5919627) en Yvonne Buys(tel.nr. 010-5920121), Pastoraatsgroep van de rk Andreas, Petrus en Paulus deelgemeenschap in Maassluis.
Mia van Haaren(tel.nr. 010-5920212), Mini v.d. Ven(tel.nr. 010-5911657, KBO Maassluis.
De volgende 55+ Soosmiddag is op vrijdag 28 december 2018

 De Wereldwinkel staat 25 november in de Petrus en Pauluskerk met een aantal artikelen in de narthex. U kunt dan fairtrade producten als koffie, thee en chocolade kopen, maar ook (kerst)kaarten en mooie, netjes afgewerkte en vooral exclusieve cadeautjes, zoals sieraden, servies en woningdecoraties uit niet-westerse culturen. Misschien vindt u na de viering op een van de tafels een aardig presentje voor de feestdagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede)

Een mooi cadeau voor Sinterklaas of Kerstmis. In het voortraject van de kerkeveiling 2019 verkoopt Janny Bergmans op zondag 2 december aanstaande na afloop van de zondagsviering een echt wintercadeau.

U kunt bij haar echte handgemaakte shawls kopen. Er kan alleen contant betaald worden. De opbrengst komt ten goede aan de kerkeveiling 2019.

Amnesty International strijdt voor mensenrechten overal en voor iedereen. Amnesty International staat met een stand op 2 december in de narthex.  U kunt petities tekenen voor mensenrechtenactivisten, die gevangen zitten en artikelen kopen, waarmee u de nu alweer 50-jarige organisatie steunt.

Oproep Ben je een beetje creatief en vind je het leuk om inkopen te doen voor adventskransen te versieren, spullen klaar te zetten en dan de deelnemers lekker hun eigen gang te laten gaan met het creëren van hun persoonlijke adventskrans? Dan zoeken we jou!

Ik zoek een opvolger en ga dit jaar voor het laatst met de deelnemers aan de gang. Kom erbij en zie hoe leuk en gezellig het is om adventskransen te maken. De rest vertel ik je nog wel.

Mijn naam:  Karin Tanesha,  mob.:  06 – 20370388,  email:  tanesha@caiway.nl

Kijk eens op de website

Op de website www.appp.nl staan bij de rubriek ‘fotoboek’ de foto’s van de BBQ/Mosselavond.