Weekoverzicht

R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER
DEELGEMEENSCHAP  H.H. ANDREAS PETRUS EN PAULUS MAASSLUIS
Kerkgelegenheid: Petrus en Pauluskerk: Andreasplein 1 3144 PL Maassluis.

Parochiesecretariaat: Andreasplein 1, 3144 PL : tel. 5912080.
E-mail: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Giro kerkbestuur: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH dg HH Andreas Petrus en Paulus en NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-dg Andreas Petrus en Paulus.
——————————————————————————————————————————

Weekagenda en mededelingen week 21/2019

Secretariaat : 20 mei 2019 10:19 : Weekoverzicht

Parochie de Goede Herder Deelgemeenschap Andreas Petrus en Paulus, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, Tel.: 010-5912080 Aktie kerkbalans: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH DG HH Andreas Petrus en Paulus t.n.v. DGH Expl-dg Andreas Petrus en Paulus. Secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

LITURGIE-AGENDA 2019 

Maandag 20 mei 09.00 Lauden
Dinsdag 21 mei
Woensdag 22 mei 19.30 Rozenkrans bidden
Donderdag 23 mei 09.00 H. Eucharistie, voorganger pastor C. Duynstee
Vrijdag 24 mei  
Zaterdag 25 mei
Zondag 26 mei 09.30 H. Eucharistie, voorganger pastor C. Duynstee m.m.v. cantor. Lezingen: Hand. 15,1-2.22-29; Ps. 67; Apok. 21,10-14.22-23; Joh. 14,23-29
Maandag 27 mei 09.00 Lauden
Dinsdag 28 mei
Woensdag 29 mei 19.30 Rozenkrans bidden
Donderdag 30 mei 09.30 Hemelvaart van de Heer, H. Eucharistie, voorganger pastor C. Duynstee m.m.v. Andreas, Petrus en Pauluskoor. Lezingen: Hand. 1,1-11; Ps. 47; Heb. 9,24-28;10,19-23; Luc. 24,46-53
Vrijdag 31 mei    
Zaterdag 1 juni
Zondag 2 juni 09.30 Woord- en Communieviering, voorganger hr. K. Vaissier m.m.v. Andreas Zanggroep/kinderkoor. Lezingen: Hand. 7,55-60; Ps. 97; Apok. 22,12-14.16-17.20; Joh. 17,20-26
Maandag 3 juni
Dinsdag 4 juni
Woensdag 5 juni
Donderdag 6 juni 09.00 H. Eucharistie, voorganger pastor C. Duynstee
Vrijdag 7 juni
Zaterdag 8 juni
Zondag 9 juni 09.30

 

 

 

14.15

Pinksteren, H. Eucharistie, voorganger pastor C. Duynstee m.m.v. Intermezzo. Lezingen: Hand. 2,1-11; Ps. 104; Rom. 8,8-17; Joh. 14,15-16.23b-26 Viering van Woord en Gebed in DrieMaasHave, voorganger hr. K. Vaissier

 

Misintenties:                                                                                                                     Zondag 26 mei: Zsuzso Hoogenbosch-Darvas; Gerard Vaissier; Willem Otto en Johanna Carolina Spangenberg-Ziesel en overleden familieleden; Doddy Koppelaar-Spangenberg en overleden familieleden

Donderdag 30 mei: huwelijkse zegen Jacco Damen en Nelly van Hemert.

Zondag 2 juni: Jaap en Tine Luijendijk-van Schie; Ciry; Doddy Koppelaar-Spangenberg en overleden familieleden; Bertha Alkemade-v.d. Toorn;

Zondag 9 juni: Doddy Koppelaar-Spangenberg en overleden familieleden.

 

DAG DATUM UUR ACTIVITEIT
Maandag 20 mei 09.00-11.30 11.00-12.00 Secretariaat open   DocBase secretariaat
Dinsdag 21 mei 08.00-10.00 20.00-22.00 Secretariaat gesloten Kerkschoonmaak Repetitie Intermezzo
Woensdag 22 mei 19.00-21.00 Secretariaat gesloten Pastoraatgroep in vergaderkamer
Donderdag 23 mei 09.00-11.30 10.15-11.15 19.45-21.45 Secretariaat open Bijbellezen op donderdag Koorrepetitie APPK
Vrijdag 24 mei 09.00-11.30 19.00-20.00 Secretariaat open Repetitie Andreas Zanggroep
Zaterdag 25 mei
Zondag 26 mei 19.15-21.15 Repetitie Jongerenkoor
Maandag 27 mei   Secretariaat gesloten
Dinsdag 28 mei 19.30-22.00 20.00-22.00 Secretariaat gesloten Cursus pastorale school vergaderruimte Repetitie Intermezzo
Woensdag 29 mei  

14.00-16.00

Secretariaat gesloten Digitaal Kerkcafé
Donderdag 30 mei Secretariaat gesloten
Vrijdag 31 mei 14.00-16.30 Secretariaat gesloten      55+ Soos narthex
Zaterdag 1 juni  
Zondag 2 juni 19.15-21.15 Repetitie Jongerenkoor
Maandag 3 juni 09.00-11.30 Secretariaat open
Dinsdag 4 juni  

19.30-22.00 20.00-22.00

Secretariaat gesloten Cursus pastorale school vergaderruimte      Repetitie Intermezzo
Woensdag 5 juni Secretariaat gesloten
Donderdag 6 juni 09.00-11.30 10.15-11.15 19.45-21.45 Secretariaat open Bijbellezen op donderdag Koorrepetitie APPK
Vrijdag 7 juni 09.00-11.30 19.00-20.00 Secretariaat open   Repetitie Andreas Zanggroep
Zaterdag 8 juni
Zondag 9 juni  

 

Mededelingen:

 Collecte Stichting Present De tweede collecte voor de Stichting Present op zondag 19 mei 2019 heeft het mooie bedrag van € 168,40 opgebracht.                                                                                                                                                      Namens de Stichting Present hartelijk dank.

 Digitaal Kerk Café Iedere laatste woensdagmiddag van de maand, vanaf 14.00 uur, kunt u bij ons terecht, in de Petrus en Paulus Kerk, met al uw vragen omtrent uw smartphone, tablet, computer, internet enz. Wij hopen u op woensdagmiddag te mogen ontmoeten!                                                                                                                                      Coos Versteege, Guus Noordzij, Mini v.d Ven, Buck Buys                                                                                                         Noteert u vast:                                                                                                                                                                                      29 mei. Deze middag besteden wij ook extra aandacht aan de instellingen van uw smartphone en tablet.                   26 juni organiseren wij met medewerking van een medewerker van de ING-Bank een workshop Internet Bankieren.

Voor deze workshop kunt u zich aanmelden via email: kbodkc@outlook.com of telefonisch: Buck Buys (06 12 72 82 62)   Mini van de Ven (06 12 78 24 55)                                                                                                                                      Gedurende de maanden juli en augustus zijn er vanwege de vakantie geen activiteiten.

Dammen U bent van harte welkom op Iedere eerste en derde donderdagmiddag van de maand. Vanaf 13.45 uur kunt u onder deskundige leiding gezellig leren dammen en natuurlijk ook gewoon met elkaar een spelletje spelen. Noteert u vast: 6 juni en 20 juni. Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1 Maassluis.

Pinkstergroet De Pinkstergroet was in de vorige jaren een succes. Verschillende deelgemeenschappen van onze parochie hebben voor Pinksteren een kaart gestuurd naar de gedetineerden van penitentiaire inrichting De Schie. Deze groet van buiten de muren werd in de bajes zeer gewaardeerd. Via de geestelijk verzorger van De Schie kregen wij positieve reacties van de gedetineerden. Onze Pinkstergroet geeft hen de hoop dat er, nadat zij hun straf hebben uitgezeten, mensen zullen zijn die hen de kans geven een nieuwe weg in te slaan. Teken daarom de kaart met de Pinkstergroet die op zondag 26 mei en op zondag 2 juni in de narthex ligt.Onze Pinkstergroet zal, samen met de kaarten uit de andere deelgemeenschappen van onze parochie, tijdens de viering op zaterdag vóór Pinksteren in De Schie aan de gedetineerden worden overhandigd.

Lauden op maandagmorgen In verband met vakanties en 2de Pinksterdag is er op maandag 3 en 10 juni GEEN lauden.

Week Nederlandse Missionaris                                                                                                                                        De Week Nederlandse Missionaris (WNM) biedt een onmisbare ruggensteun aan de honderden missionarissen en missionair werkers die zich wereldwijd belangeloos inzetten voor anderen. Met respect en bewondering voor hun werk dragen wij vanuit Nederland ons steentje bij aan hun belangrijke missie.                                                                De WNM draagt bij in de kosten van hun welverdiende verlof en van hoge ziektekosten. Ook wordt de uitzending van missionair werkers mogelijk gemaakt, die op eigentijdse wijze het pad van de missionarissen volgen. Zo helpt de WNM het missiewerk voort te zetten.                                                                                                                                             De missionarissen en missionair werkers ervaren uw financiële steun als een uiting van solidariteit. Verdere informatie kunt u vinden in de AProPos van april 2019 en op www.weeknederlandsemissionaris.nl                                                                                                                                                  Op zondag 2 juni wordt in onze kerk de collecte gehouden voor de WNM. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.                                                                                                                                                                                                  Werkgroep MOV (missie, Ontwikkeling en Vrede).

 Uitnodiging voor de Soosmiddag in de Petrus en Pauluskerk Op vrijdagmiddag 31 mei 2019 bent u van harte welkom op de Soosmiddag in de narthex van de Petrus en Pauluskerk.

Deze middag is vooral bedoeld voor ontmoeting en een gezellig samenzijn, waarbij er ook diverse spelletjes gespeeld kunnen worden. Bijvoorbeeld: Scrabble, Rummikub, Mens erger je niet, kaarten etc. Dit alles onder het genot van een kopje koffie en/of thee.                                                                                                                                                              Plaats: Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis
Datum: 31 mei 2019 Tijd: 14.00-16.30 uur.
Kosten: vrijwillige bijdrage                                                                                                                                                             Vervoer: Indien u geen vervoer heeft en niet met iemand mee kunt rijden, dan kunt u contact opnemen met een van ons. Wij halen u dan op en brengen u weer thuis.

Wij hopen u op vrijdagmiddag 31 mei 2019 te mogen ontmoeten!

Corrie v. d. Laar(tel.nr. 010-5919627) en Yvonne Buys(tel.nr. 06- 18258978), Pastoraatsgroep van de rk Andreas, Petrus en Paulus deelgemeenschap in Maassluis.
Rosiet v.d. Akker(tel.nr. 010-5917788), Mini v.d. Ven(tel.nr. 010-5911657, KBO Maassluis.
De volgende Soosmiddag is op vrijdag 28 juni 2019

Liduinafeest Op zondag 26 mei wordt in Schiedam het Liduinafeest gevierd. De details vindt u in de poster.             U bent van harte welkom.

Met de herder op stap Op zaterdag 25 mei staat de activiteit ‘Met de herder op stap’ op het programma van de Geloofsverdieping. U kunt zich nog bij het secretariaat aanmelden tot vrijdag 24 mei a.s. Tel: 5912080 e-mail: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

Met de herder op stap Een inspirerende voorjaarswandeling met herder Lex en zijn kudde. In gesprek raken over ‘herderen’ en de Goede Herder.                                                    Herder Lex, René Eysink Smeets en Jetske Burggraaf nodigen u uit mee te wandelen op Zaterdag 25 mei 2019 van 10.00 tot 13.00 uur (graag om  9.45 uur aanwezig zijn)                 Plaats: Midden-Delfland (u krijgt bericht over de exacte locatie)  Voor de lunch wordt gezorgd Aanmelden voor 10 mei a.s. bij

 

 

 

secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

De kosten bedragen € 15,– per persoon

    Pater Leo Raph. A. de Jong o.p. overleden                                                                   Ons bereikte het bericht dat op maandag 13 mei, onverwacht Pater Leo Raph. A. de Jong o.p. is overleden.

Pater Leo de Jong o.p. was geruime tijd pastor van parochie Sint Jan de Doper-Visitatie. Na de fusie van de zes parochies in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis is Pater Leo de Jong o.p. met de kerkelijke zending van de Bisschop van Rotterdam aan deelgemeenschap Sint Jan de Doper-Visitatie  verbonden gebleven als pastor en Dominicaans inspirator.

Leo is overleden daags na zijn 87ste verjaardag.                                                                          Op zijn geliefde eiland Rhodos begeleidde hij voor de laatste keer een reis, in gezamenlijkheid georganiseerd door de Stichting Oecumenische Ontmoetingen en “zijn” Leerhuis Spiritualiteit. Tijdens het bezoek aan een kerk daar is hij plotseling onwel geworden en overleden.

Leo is om zo te zeggen “in het harnas gestorven”. Dat na enkele drukke maanden waarin hij genoot van het jubileum van Stichting Leerhuis Spiritualiteit, van het interview wat Annemiek Schrijver met hem maakte in “De Verwondering”, en zijn verschijnen als “Pater Tycho” in het boek “De sjamaan en ik” van Willemijn Dicke, een verhaal van een atheïste die haar weg naar de mystiek vond.

Het lichaam van Leo moet gerepatrieerd worden van het eiland Rhodos naar Nederland. Informatie over zijn afscheid en uitvaart volgen daarom nog. Zie daarvoor onder meer www.sintjan-visitatie.nl.

Dat Leo thuis mag komen bij de Eeuwige, bij zijn Eeuwige.

Voor verdere informatie:                                                                                                                      * gedachten rond zijn overlijden op de website van de  Dominicanen Nederland,                 * de website van het Leerhuis Spiritualiteit,                                                                                    *  de uitzending van het programma De Verwondering met daarin het interview met Leo de Jong