Weekoverzicht

R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER
DEELGEMEENSCHAP  H.H. ANDREAS PETRUS EN PAULUS MAASSLUIS
Kerkgelegenheid: Petrus en Pauluskerk: Andreasplein 1 3144 PL Maassluis.

Parochiesecretariaat: Andreasplein 1, 3144 PL : tel. 5912080.
E-mail: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Giro kerkbestuur: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH dg HH Andreas Petrus en Paulus en NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-dg Andreas Petrus en Paulus.
——————————————————————————————————————————

Weekagenda en mededelingen week 40 2020

Secretariaat : 28 september 2020 11:09 : Weekoverzicht
 

Parochie de Goede Herder

Deelgemeenschap Andreas Petrus en Paulus, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis,                       Tel.: 010-5912080

E-mailadres: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

Aktie kerkbalans: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH DG HH Andreas Petrus en Paulus.

Overige inkomsten: NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-DG HH Andreas Petrus en Paulus.

 

Openingstijden secretariaat: maandag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 11.30uur

Mededelingen week 40

28 september tot en met 11 oktober 2020

 

Overleden: op woensdag 23 september is op 81 jarige leeftijd de heer Rob van Soldt overleden. Hij woonde in De Vloot. Zijn crematieplechtigheid vindt plaats in besloten kring.

 

 

Vieringen:

Zondag 4 oktober: geen viering in de Petrus en Pauluskerk; geen YouTube viering

Zondag 11 oktober:

Vanaf  11 oktober worden de vieringen in onze kerk weer voorzichtig opgestart. Binnenkort ontvangt u een extra editie van AProPos over Coronatijd. In deze AProPos krijgt u verdere informatie over de gang van zaken bij de vieringen.

 

Misintenties:

Zondag 4 oktober: geen

Zondag 11 oktober: Rob van Soldt

 

 

Bericht voor de bezorgers van AProPos

Waarschijnlijk komt er op 7 oktober een extra AProPos uit, die op 7 of 8 oktober bezorgd moet worden.

Dit in verband met het weer opstarten van vieringen in onze kerk.

Beheercommissie en Pastoraatgroep

 

 

Collecte

Mist u de collecte? U mag uw bijdrage over maken op:

IBAN NL78 INGB 0000 6971 13 t.n.v. DGH DG HH Andreas Petrus en Paulus onder vermelding van collecte.

Alvast hartelijk dank.

           

 

 

Meedoen aan de collecte vanuit huis.

Inmiddels hebben al 20 parochianen in Maassluis de Givt-app laten installeren op hun mobiele telefoon. Het systeem werkt zonder problemen. Er is een begin gemaakt met het meedoen aan de collecte gewoon vanuit huis.

Wilt u ook meedoen, dan hebben we een folder waar alles precies in staat.

Stuur een berichtje naar Ad Sosef adsosef@outlook.com of naar Clemens Lammers clammers@kabelfoon.nl dan krijgt u de folder toegestuurd. Heeft u hulp nodig dan helpen wij u graag zodat ook u mee kunt doen aan de nieuwe elektronische collecte voor onze eigen kerk.

Commissie Fondsenwerving

 

Samen zijn we sterk

Het team van het secretariaat steekt als zij in de kerk zijn een kaarsje op voor alle mensen.

Laten we blijven omzien naar elkaar, een klein gebaar kan zoveel goeds doen.

Denk aan een kaarsje branden, kaartje sturen, even bellen, een bloemetje afgeven of een boodschap voor iemand doen. Maar blijf wel op de 1,5 meter afstand.

Tijdens de openingstijden van het secretariaat en op zondag tussen 14.00 en 16.00 uur is de kerk geopend om een kaarsje aan te steken en een stil gebed.

 

Week van de Ontmoeting

Van 1 tot en met 6 oktober wordt in Maassluis de week van de Ontmoeting gehouden. Tijdens deze week zijn er diverse activiteiten en voorstellingen, waar mensen van alle leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Verbinding en elkaar ontmoeten staan gedurende deze week centraal. De Week van de Ontmoeting is onderdeel van de landelijke campagne ‘Week tegen Eenzaamheid’, waarbij gemeenten en organisaties extra aandacht vragen voor mensen die zich eenzaam voelen.

De volledige agenda van de Week van de Ontmoeting kunt u vinden op  www.ervaarmaassluis.nl/weekvandeontmoeting

U kunt zich via deze agenda ook voor een aantal activiteiten opgeven.

 

 

Vergaderingen voor de komende twee weken:

Maandag 28 september 20.00-21.30 uur Bijeenkomst Pastoraatgroep en Beheercommissie in narthex

Dinsdag 6 oktober 9.00-12.00 uur Handwerkgroep van Elisabethgroep in narthex