Rouw-en trouwkoor

In onze deelgemeenschap is er een Rouw- en Trouwkoor, dat aantreedt bij huwelijksinzegeningen en uitvaarten. Het koor is samengesteld uit leden van het Andreas, Petrus en Pauluskoor aangevuld met een klein aantal dames, die uitsluitend in het rouw- en trouwkoor zingen. Regelmatig is dit koor ook aanwezig bij vieringen, die georganiseerd worden door de Elisabethgroep. Bovendien wordt de speciale Allerzielen-viering van 2 november opgeluisterd door dit koor. Jaarlijks wordt er in de perioden januari-maart en september-december op 10 dinsdagmiddagen een uurtje gerepeteerd. Daarna is er gelegenheid om gezellig een kopje thee te drinken.

Dirigent Peter Bernardt
Pianist/organist: Jan Michel Koekebakker