Heilig Vormsel

Het Heilig Vormsel wordt eens per 2 jaar in de Pinkstertijd toegediend door de bisschop of zijn vervanger. De feestelijke viering vindt plaats in een van de kerken van onze parochie.   Inschrijven
In september ontvangt uw kind, dat in de eerste of tweede klas van het voortgezet onderwijs zit, een uitnodiging voor de voorbereiding van het Heilig Vormsel. Bent u niet ingeschreven in onze parochie of hebt u geen brief ontvangen dan kunt u uw zoon/dochter inschrijven via het secretariaat.

Voorbereiding
Als uw kind gedoopt is en de Eerste Heilige Communie heeft ontvangen, dan kan hij/zij aan de voorbereiding meedoen. Is dit niet het geval dan kunt u dit bij het secretariaat melden. Het secretariaat helpt u dan verder.
De voorbereiding wordt parochiebreed georganiseerd en wordt verzorgd door de vormselwerkgroep die bestaat uit “gastouders” uit de 6 deelgemeenschappen.

De voorbereiding bestaat voor de jongeren uit 6 avonden waarop zij zich met behulp van gastouders gaan voorbereiden op het Vormsel. Verder zijn zij rond Pasen behulpzaam bij diverse diensten in de kerk. Ook bezoeken zij de Zusters van Moeder Teresa en werken zij mee aan maatschappelijk georiënteerde projecten. Op de dag voor Pinksteren nemen zij deel aan ‘de Vuurdoop’ in de Kathedrale kerk te Rotterdam. De Vormselperiode wordt afgesloten met een terugkomavond. Als vervolg op het Vormsel worden de jongeren uitgenodigd om deel te nemen aan de jongerenbijeenkomsten, waarbij elkaar ontmoeten een belangrijk aspect is.

Informatie voor ouders
Er zijn drie ouderavonden. Op de eerste avond wordt informatie gegeven over de voorbereiding van de vormelingen. Op de tweede avond wordt informatie gegeven over o.a. de Vormselviering. Op de derde avond wordt geëvalueerd en een vervolgtraject voor de jongeren toegelicht. Contactpersoon: Paula Tavares Fernandes-van der Lubbe