Begraafplaats

Rooms Katholieke Begraafplaats Sint Barbara

Tot de parochie ‘De Goede Herder’ behoort de r.k. begraafplaats St. Barbara aan het Reviusplein. Openingstijden: elke eerste zondag van de maand van 10.00 – 17.00 uur. Voor een bezoek tussendoor is het is mogelijk om de sleutel van het toegangshek van de begraafplaats te halen bij de heer C. Paalvast. Alle vragen en correspondentie gaan via de begraafplaatscommissie. Bij vragen of opmerkingen stuur een e-mail naar: begraafplaats.stbarbara@goedeherderparochie.nl of naar: secretariaat@appp.nl.

begraafplaats maassluisr.k. begraafplaats St. Barbara

Tarievenlijst 2024 – afscheid nemen bij overlijden en begraafplaats

Kruisje
Parochianen die zijn overleden worden herdacht middels een houten kruisje, waarop hun naam en geboorte- en sterfdatum staat afgebeeld, dat in de kerk hangt.

 

De begraafplaats ingewijd in 1822 was van oorsprong gelegen naast de Schuurkerk aan de Zuidvliet. Deze Schuurkerk gebouwd in 1788 bestaat nog steeds. In 1960 is er een nieuwe begraafplaats aangelegd aan het Reviusplein 7 nabij de bekende Wippersmolen en het Wipperspark. Alle stoffelijke resten werden overgebracht naar de nieuwe begraafplaats. Naast het priestergraf vindt u op de begraafplaats familiegraven, algemene graven, een columbarium en een urnenveld. De begraafplaats is bestemd voor parochianen van de deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus.
In 1960 werd een Beheercommissie benoemd, die moest zorgen dat de begraafplaats van de Petrus en Paulus Parochie en later ook van de Andreas Parochie op een goede manier werd beheerd. De eerste beheerders waren de heren Gerard van Ettinger, Cees Hoogeman en Gerard van Ardenne met Jan Gordijn als gravenmaker en onderhoudsman. In 1975 werd aan Cock Paalvast gevraagd om samen met Cees Hoogeman het beheer op zich te nemen. Twee keer per jaar werd verantwoording afgelegd aan het kerkbestuur.
Rond 1980 stopte Cees Hoogeman met de Beheercommissie en regelde Cock Paalvast het beheer in overleg met een van de kerkbestuursleden. Na de vorming van Parochie de Goede Herder moest er een overeenkomst met het nieuwe Parochiebestuur worden opgesteld en het reglement van de begraafplaats opnieuw bisschoppelijk worden goedgekeurd. De begraafplaatscommissie kreeg meer leden. Paul Zondag is voorzitter van de begraafplaatscommissie. De secretarisfunctie is op dit moment vacant. Cock Paalvast verzorgt de administratie, de financiële zaken en de controle op de werkzaamheden, die op de begraafplaats plaats vinden.
Als men over de begraafplaats wandelt, herkent men veel namen van families, die een verleden hebben met de rooms-katholieke geloofsgemeenschap. Elke grafsteen geeft wat informatie en roept herinneringen op aan veel bekende Maassluizers. Daarom blijven op de begraafplaats het priestergraf en bijzondere stenen altijd bewaard. Na de eerste ontruiming in 2009 zijn alle stoffelijke resten naar een algemeen bottengraf overgebracht. Op dit graf, gelegen naast de kapel, is een speciale steen geplaatst.
Algemeen graf.

In een algemeen graf worden kisten in twee lagen met enige tussenruimte boven elkaar in het zand bijgezet. De Beheercommissie van de begraafplaats bepaalt de volgorde van begraven in een algemeen graf. De huurtermijn van een algemeen graf is 10 jaar en kan niet verlengd worden. In de praktijk is die termijn langer, omdat er niet snel ontruimd wordt. Op een algemeen graf mag men alleen een staande gedenksteen laten plaatsen.

Familiegraf.

Een familiegraf heeft een huurtermijn van 20 jaar, die op verzoek van de nabestaanden, steeds met 20 jaar wordt verlengd. Op een familiegraf kan een staand of een liggend gedenkteken worden geplaatst. De rechthebbende van het familiegraf bepaalt welke personen in het graf worden begraven. Een familiegraf wordt slechts dan geruimd als de eigenaar daarvoor toestemming geeft of de huurtermijn verstreken is en de nabestaanden het familiegraf niet langer in stand wensen te houden.

Urnenmuur.

Ook een Familiegraf in de urnenmuur is mogelijk voor 20 jaar. U koopt dit graf inclusief de 6-hoekige steen.

Urnentuin.

Ook is er een urnentuin waar de urnen voor 20 jaar in een familiegraf worden begraven.

Over uw eigen toekomstige uitvaart denkt u waarschijnlijk niet dagelijks na. Dat is ook niet nodig. Maar het kan wel een goed idee zijn om gewoon eens heel even de tijd te nemen om een aantal zaken voor uzelf en uw nabestaanden schriftelijk vast te leggen. Dat geeft u de zekerheid dat uw uitvaart in de toekomst geheel volgens uw eigen wensen, die moeten passen binnen de regels van een kerkelijke uitvaart, wordt uitgevoerd. In dit document geeft u alvast antwoord op een aantal belangrijke vragen en zorgt u ervoor dat uw nabestaanden de uitvaart op basis van uw eigen wensen vormgeven. Dat kan in zo’n verdrietige periode een hele geruststelling zijn. Het is raadzaam uw naasten op de hoogte te brengen dat u uw wensen heeft opgeschreven en waar zij het document met uw wensen kunnen vinden. U kunt bij het invullen uw wensen natuurlijk ook uw naaste familie betrekken. U moet deze informatie wel afsluiten met een naam en handtekening. Bij de Begraafplaatscommissie of het secretariaat van onze deelgemeenschap kunt u een lijst krijgen, waarop u uw persoonlijke wensen betreffende uw uitvaart kunt vastleggen.
Het kerkhof is elke eerste zondag van de maand geopend.
Bij vragen of opmerkingen stuur een e-mail naar: begraafplaats.stbarbara@goedeherderparochie.nl of naar: secretariaat@appp.nl
De Begraafplaatscommissie,
Paul Zondag en Cock Paalvast – Maassluis, mei 2017