Kindernevendienst

De leidsters van de werkgroep voor de kindernevendiensten bespreken tijdens de viering de zondagslezingen met de kinderen op een op hun leeftijd afgestemd niveau. Er is een kindernevendienst op elke zondag dat het kinderkoor zingt, op alle feestdagen (Kerst, Pasen etc.), tijdens enkele zondagen van de Advent en van de Vastentijd en op de zondag van St. Maarten. Aankondiging vindt u in de AProPos, de weekberichten, op het mededelingenbord in de narthex en op de website. Meer informatie vindt u in de brochure over de kindernevendienst in de folderbakjes in de narthex.

Contactpersoon: Saskia Manga Owona-Wortelboer, a.i.