Kindernevendienst

Er worden momenteel geen kindernevendiensten gehouden omdat er te weinig menskracht is om de begeleiding te verzorgen.
Contactpersoon: vacature(s)
Informatie hierover te verkrijgen bij René Eysink Smeets