Welkom bij r.k. -parochie De Goede Herder.
Deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus

Hier vindt u informatie over de activiteiten van de r.k. -geloofsgemeenschap in Maassluis. Een vitale geloofsgemeenschap met een eigen plek in de stad. Een parochie die initiatieven ontplooit voor zowel gezamenlijke als persoonlijke geloofsontwikkeling.
Door gebed en viering.
In stilte en gezang.
Met woord en daad.
Dag in dag uit.

Petrus en Pauluskerk gesloten tot en met 23 mei 2021

Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen is besloten dat alle activiteiten, zowel vieringen als koffieochtenden en groepsbijeenkomsten, in onze kerk voorlopig tot en met 23 mei 2021 worden opgeschort.
De overheid heeft aangegeven dat er bij uitvaarten maximaal 100 mensen aanwezig mogen zijn.
In onze kerk kunnen echter maximaal 50 mensen coronaveilig aanwezig zijn.

Ook willen wij solidair zijn met de Maassluise kerkgenootschappen, die besloten hebben hun kerkgebouwen te sluiten.
Wij hopen op uw aller begrip,

Beheercommissie en Pastoraatgroep

 
Adres: Petrus en Pauluskerk: Andreasplein 1 3144 PL Maassluis.
Telefoonnummer: 010 5912080. Buiten openingstijden van het secretariaat wordt u via dit telefoonnummer verwezen naar een 06-nummer. In dringende gevallen kunt u daarop inspreken.
E-mail: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Actie Kerkbalans: bankrekening NL18 INGB 0000 1146 41
t.n.v. DGH-DG HH Andreas, Petrus en Paulus-Maassluis
Overige inkomsten: bankrekening NL78 INGB 0000 6971 13
t.n.v. DGH EXPL DG HH Andreas, Petrus en Paulus-Maassluis

Openingstijden Secretariaat:
Maandag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur.

Bij calamiteiten betreffende het gebouw kunt u bellen naar:
010 5914889 of 06 37 46 61 49 (Cock Paalvast)
010 5922242 of 06 50 86 39 09 (Paul Zondag)

Heeft u vragen over-, of wilt u iets plaatsen m.b.t. onze deelgemeenschap op de website kan dat via emailadres webredactie@appp.nl

RK Kerk – Privacy verklaring

De website wordt verzorgd door Richard Prins en Quiriën Maduro.