Welkom bij r.k. -parochie De Goede Herder.
Deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus

Hier vindt u informatie over de activiteiten van de r.k. -geloofsgemeenschap in Maassluis. Een vitale geloofsgemeenschap met een eigen plek in de stad. Een parochie die initiatieven ontplooit voor zowel gezamenlijke als persoonlijke geloofsontwikkeling. Door gebed en viering. In stilte en gezang. Met woord en daad. Dag in dag uit.

Adres: Petrus en Pauluskerk: Andreasplein 1 3144 PL Maassluis.
Telefoonnummer: 010 5912080.
E-mail: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Banknummer: NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-dg Andreas Petrus en Paulus.

Openingstijden Secretariaat:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Heeft u vragen over-, of wilt u iets plaatsen m.b.t. onze deelgemeenschap op de website kan dat via emailadres webredactie@appp.nl