Recent geplaatst

weekagenda en mededelingen week 16/2024

Secretariaat : 15 april 2024 09:29 : Recent geplaatst, Weekoverzicht

Parochie de Goede Herder Deelgemeenschap Andreas Petrus en Paulus, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, Tel.: 010-5912080 Actie Kerkbalans: NL18INGB0000114641 t.n.v. Par DGH-Kerkbalans Andreas Petrus en Paulus Overige inkomsten: NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-DG HH Andreas Petrus en Paulus                                                                        E-mailadres: secretariaat@maassluis.goedeherderparochie.nl

LITURGIE-AGENDA   WEEK 16  2024

Maandag 15 april 09.00 Lauden
Dinsdag 16 april 11.15 Uitvaartviering van Joke Hublart-van Ettinger
Donderdag 18 april 09.00 Woord- en Communieviering, voorganger diaken S. Lokken
Zondag 21 april 09.30 H. Eucharistie, voorganger vicaris A. van Deelen m.m.v. cantor. Lezingen: Hand. 4,8-12; Ps. 118; 1 Joh. 3,1-2; Joh. 10,11-18
Maandag 22 april 09.00 Lauden
Donderdag 25 april 09.00 H. Eucharistie, voorganger pastor M. Tharsis
Zondag 28 april 09.30

 

14.30

Woord- en Communieviering, voorganger mevr. M. Paalvast m.m.v. cantor. Lezingen: Hand. 9,26-31; Ps. 22; 1 Joh. 3,18-24; Joh. 15,1-8                     Viering in DrieMaasHave, voorganger mevr. M. Paalvast

 

Misintenties:                                                                                                                 Zondag 21 april: Joke Hublart-van Etinger                                                                  Zondag 28 april: Uit dankbaarheid voor een 50 jarig huwelijk; Joke Hublart-van Ettinger

 

DAG DATUM UUR ACTIVITEIT
Maandag 15 april 09.00-11.30 14.00-15.30 Secretariaat open Evaluatie Goede Vrijdag en oecumenische avondgebeden
Dinsdag 16 april 08.00-10.00 20.00-22.00 Secretariaat gesloten Kerkschoonmaak  Repetitie Intermezzo
Woensdag 17 april   Secretariaat gesloten
Donderdag 18 april 09.00-11.30 19.45-21.45 Secretariaat open  Repetitie APP-koor
Vrijdag 19 april 09.00-11.30 Secretariaat open
Zaterdag 20 april    
Zondag 21 april    
Maandag 22 april 09.00-11.30 Secretariaat open
Dinsdag 23 april 20.00-22.00 Secretariaat gesloten Repetitie Intermezzo
Woensdag 24 april   Secretariaat gesloten
Donderdag 25 april 09.00-11.30 19.45-21.45 Secretariaat open   Repetitie APP-koor
Vrijdag 26 april 09.00-11.30 14.00-16.30 19.00-20.00 Secretariaat open Soosmiddag                Repetitie cantors
Zaterdag 27 april    
Zondag 28 april    

 

Mededelingen:

Overlijden Op maandag 8 april is mevrouw Joke Hublart-van Ettinger op 94 jarige leeftijd overleden. Zij woonde in De Vloot. Haar uitvaartviering is op dinsdag 16 april om 11.15 uur in de Petrus en Pauluskerk. Aansluitend vindt de crematie plaats.

 

Onze kerk in Coronatijd

Richard Prins : 5 juni 2020 15:48 : Nieuws, Recent geplaatst

Beste mede-parochianen.
Als ik dit artikel schrijf is het inmiddels 4 juni. De Coronaregels zijn sinds Pinksteren minder streng. Hoe gaat onze kerk met de nieuwe maatregelen om?
Met dit bericht wil ik u vertellen over de ontwikkelingen en de gevolgen voor onze kerk.

Kort gezegd gaat het om drie factoren:
– De bisschoppen hebben protocollen rondgestuurd waaraan we moeten voldoen. Dit is de basis, het zijn de minimale eisen om verder te mogen gaan.
Deze protocollen zijn openbaar, u kunt ze vinden op de websites van bisdomrotterdam.nl of van rkkerk.nl.
– Ons eigen pastoraal team heeft de protocollen bestudeerd en waar nodig aangepast aan de situatie van onze parochie.
– Iedere kerk is anders en eerlijk gezegd is onze eigen kerk vrij uniek. Dit betekent alle regels uitgewerkt moeten worden in een plan.

De beheercommissie en pastoraatgroep zijn direct na ontvangst van de nieuwe voorschriften aan de slag gegaan. Ik noem een paar onderwerpen:
– Per 1 juni maximaal 30 personen en per 1 juli maximaal 100 personen.
– Iedereen op 1½ meter van elkaar (blokkeren van plaatsen in de banken).
– Geen koor, maar slechts een cantor met organist/pianist.
– Kerkgangers zingen niet mee.
– Beperkingen bij het ter communie gaan.
– Zowel voor, tijdens als na de viering de handen desinfecteren.
– Van tevoren aanmelden dat u een viering bij wilt wonen.
– Er worden plaatsen aangewezen. U mag niet zelf een plek uitkiezen.
Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Als u de protocollen nog eens naleest zult u mogelijk schrikken van alle maatregelen. Onze mensen hebben hun handen er vol aan.

Een van de belangrijkste onderwerpen op dit moment is ventilatie in de kerk.
De protocollen schrijven voor dat we tijdens en na een viering ventileren.
Een probleem van onze kerk is dat de ramen niet open kunnen. Wel kunnen we deuren tegen elkaar openzetten, maar dan veroorzaken we een sterke tocht met alle nare gevolgen van dien. Voldoende ventilatie tijdens een viering lukt niet met als gevolg grote gezondheidsrisico’s.

De beheercommissie heeft overlegd met de veiligheidsregio, de Gemeente, het pastoraal team en het RIVM.
Besloten is dat tot 1 juli a.s. vieringen in onze kerk niet zijn toegestaan.
Eind juni wordt opnieuw bekeken of het besluit verlengd moet worden of kan worden aangepast.

Gelukkig wordt wel de mogelijkheid om een kaarsje op te steken wel wat uitgebreid.
Vanaf zondag 7 juni a.s. kunt u voortaan ook op zondag van 14.00 tot 16.00uur een kaarsje opsteken bij Maria. Natuurlijk gebeurt dit nog steeds onder strikte voorwaarden waar iedereen zich aan moet houden.

We kunnen met recht trots zijn op al diegenen die in de afgelopen weken hard gewerkt hebben aan het opknappen van het gebouw en het bedenken van oplossingen voor alle maatregelen. Ook de makers van de YouTube-vieringen verdienen alle lof.

Met hartelijke groet namens de beheercommissie en de pastoraatgroep,
Clemens Lammers

Eerste Heilige Communie 2017

Maduro : 16 juli 2017 13:36 : Recent geplaatst

Op 14 mei was mijn 1ste heilige communie. Ik vond dat heel spannend omdat ik moest voorlezen. We waren al vroeg in de kerk omdat we foto’s moesten maken. Iedereen was heel mooi aangekleed.
Toen het begon moesten we onze doopkaars aansteken. Daarna moesten we voorlezen. Iedereen deed dat heel goed.
En toen mochten we het lichaam van Jezus eten en het bloed van Jezus drinken dat was heel spannend.
Toen mocht ik met Kootje het slotgebed voorlezen het was een hele leuke dag.

Groetjes Kyara