Recent geplaatst

weekagenda en mededelingen week 49/2021

Secretariaat : 6 december 2021 10:57 : Recent geplaatst

Parochie de Goede Herder

Deelgemeenschap Andreas Petrus en Paulus, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis , Tel.: 010-5912080

Aktie kerkbalans: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH DG HH Andreas Petrus en Paulus

Overige inkomsten: NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-DG HH Andreas Petrus en Paulus

E-mailadres: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

 

LITURGIE-AGENDA   WEEK 49   2021

 

Maandag 6 dec. 09.00 Lauden
Donderdag 9 dec. 09.00 H. Eucharistie, voorganger pastor A. Kunnekkadan
Zondag 12 dec. 09.30 H. Eucharistie, voorganger pastor M. Tharsis m.m.v. cantor.

Deze viering kan door maximaal 50 personen worden bijgewoond.

Lezingen: Sef. 3,14-18a; Jes.12; Fil. 4,4-7; Luc. 3,10-18

Maandag 13 dec. 09.00 Lauden
Dinsdag 14 dec. 14.30 H. Eucharistie, ouderenviering, voorganger pastor A. Kunnekkadan
Donderdag 16 dec. 09.00 H. Eucharistie, voorganger pastor C. Duynstee
Zondag 19 dec. 09.30 Woord en Communieviering, voorganger hr. J. Cobben m.m.v. cantor.

Deze viering kan door maximaal 50 personen worden bijgewoond.

Lezingen: Mi. 5,1-4a; Ps. 80; Heb. 10,5-10; Luc. 1,39-45

 

Misintenties:

Zondag 12 december: Ina van der Burg-Zwaard; Veronica Poppelier-Driessen; Jo Kokx-van Ettinger; Harrie van Straelen; Cobie de Ridder-Driessen; Hendrik de Ridder; Magda Tanghe-Muyshondt; Cok Jansen; Kees van den Akker; Louise Meinders-Schumacher; Overleden familie Meinders-Schumacher

Zondag 19 december: Ina van der Burg-Zwaard; Veronica Poppelier-Driessen; Bertus Alkemade; Magda Tanghe-Muyshondt; Louise Meinders-Schumacher; Overleden familie Meinders-Schumacher

  

DAG DATUM UUR ACTIVITEIT
Maandag 6 dec. 09.00-11.30 Secretariaat open
Dinsdag 7 dec.  

13.30-14.30

Secretariaat gesloten

Repetitie Rouw- en Trouwkoor

Woensdag 8 dec.   Secretariaat gesloten
Donderdag 9 dec. 09.00-11.30 Secretariaat open
Vrijdag 10 dec. 09.00-11.30 Secretariaat open
Zaterdag 11 dec.
Zondag 12 dec. 11.00-13.00

14.00-16.00

Repetitie Jongerenkoor

Repetitie Intermezzo

Maandag 13 dec. 09.00-11.30

08.00-11.00

Secretariaat open

Afdrukken AProPos

Dinsdag 14 dec.   Secretariaat gesloten
Woensdag 15 dec.  

08.00-10.00

Secretariaat gesloten

Vouwen en bundelen AProPos

Donderdag 16 dec. 09.00-11.30

10.00-11.30

Secretariaat open

Pianostemmer kerk

Vrijdag 17 dec. 09.00-11.30

10.30-11.30

Secretariaat open

Vergadering gastvrouwen

Zaterdag 18 dec.  
Zondag 19 dec.  

11.00-13.00

14.00-16.00

Uiterste bezorgdatum AProPos

Repetitie Jongerenkoor

Repetitie Intermezzo

 

Mededelingen:

Adventsactie                                                                                                                                 De tweede schaalcollecte voor de Adventsactie op zondag 5 december heeft het mooie bedrag van € 160,= opgebracht.                                                                                           Hartelijk dank voor uw gave.                                                                                               Werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling, Vrede).

Coronamaatregelen

Hierbij een samenvatting van de coronamaatregelen gepubliceerd door het Pastoraal team op 1 december:

De volgende preventiemaatregelen waren reeds van kracht: 1 ½ meter afstand houden, een mondkapje dragen, geen samenzang, geen koffiedrinken en goed ventileren. Vanaf 1 december tot en met Kerstmis zullen er geen fysieke vieringen en activiteiten plaatsvinden tussen 17.00 uur en 5.00 uur. Dit geldt voor alle vieringen en alle activiteiten: voor de liturgie en ook voor de koorrepetities, vergaderingen en catechesebijeenkomsten.

Eventueel kunnen vergaderingen en bijeenkomsten in de avond wel digitaal plaatsvinden. Bij vergaderingen vóór 17.00 uur moet de vraag gesteld worden of het nodig is fysiek bij elkaar te komen. Aangezien dringend wordt geadviseerd  thuis niet meer dan 4 gasten te ontvangen (zo mogelijk na een zelf-test), moeten bijeenkomsten met meer dan 4 personen (ook voor 17.00 uur) dringend worden ontraden.

Koorrepetities kunnen overdag voor 17.00 uur doorgaan, mits alle voorzorgsmaatregelen (met name 1 ½ meter afstand in zigzag-opstelling en goede ventilatie) in acht worden genomen.

Vanaf 1 december tot en met Kerstmis zullen er in onze parochie geen vieringen zijn na 17.00 uur. Er zijn dus ook geen vieringen op Kerstavond.                                                        Het aantal besmettingen en de dreiging met een nieuwe virusvariant leggen een zware last op ieders schouders. Toch is het belangrijk om alle preventiemaatregelen zorgvuldig na  te volgen. En als u nog twijfelt over vaccinatie: denk daar nogmaals over na, omwille van uzelf en van kwetsbare mensen in uw omgeving.

Graag willen wij alle vrijwilligers bedanken die het in deze tijd mogelijk maken dat, ondanks alle beperkingen, het kerkelijk leven zoveel mogelijk doorgaat. Laten wij hopen en bidden dat een gezamenlijke inspanning er toe zal leiden dat het aantal besmettingen wordt teruggedrongen.
In deze tijd wordt veel gevraagd van ieders uithoudingsvermogen. Toch kan deze Adventstijd, waarin wij uitzien naar de komst van de Heer, ons hoop geven die verder gaat dan alles wat ons in deze tijd beklemt en beperkt.

 

Inzameling Voedselbank

Op 18 december aanstaande organiseert Buurtpreventie Maassluis een inzamelactie voor de Voedselbank. U kunt uw gaven bij de Petrus en Pauluskerk inleveren op zaterdagmorgen tussen 10.00 uur en 13.00 uur én op zondagmorgen 19 december direct na de viering van 09.30 uur.

 

 

Levende Adventskalender

Afgelopen donderdag 2 december hebben een 6-tal enthousiaste dames deelgenomen aan de eerste bijeenkomst van de Levende Adventskalender van dit jaar.

In een vorig bericht is bekend gemaakt, dat -vanwege te weinig aanmeldingen- er geen volgende bijeenkomsten zijn.

In tegenstelling tot dat bericht geven we hierbij toch de kans u alsnog aan te melden voor:

–       Donderdagmiddag    9 dec.  14.30 – 16.00 uur,

–       Donderdagmiddag  16 dec.  14.30 – 16.00 uur,

–       Woensdagochtend  22 dec.  10.00 – 11.30 uur .

Uiteraard met in achtneming van alle coronavoorschriften en onder voorbehoud van eventuele nieuwe beperkingen en ook nu

weer voldoende deelname.

U kunt zich per email of telefoon aanmelden tot donderdagmorgen 09 december via ons secretariaat:

secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl of 010-5912080.

 

 

 

 

Onze kerk in Coronatijd

Richard Prins : 5 juni 2020 15:48 : Nieuws, Recent geplaatst

Beste mede-parochianen.
Als ik dit artikel schrijf is het inmiddels 4 juni. De Coronaregels zijn sinds Pinksteren minder streng. Hoe gaat onze kerk met de nieuwe maatregelen om?
Met dit bericht wil ik u vertellen over de ontwikkelingen en de gevolgen voor onze kerk.

Kort gezegd gaat het om drie factoren:
– De bisschoppen hebben protocollen rondgestuurd waaraan we moeten voldoen. Dit is de basis, het zijn de minimale eisen om verder te mogen gaan.
Deze protocollen zijn openbaar, u kunt ze vinden op de websites van bisdomrotterdam.nl of van rkkerk.nl.
– Ons eigen pastoraal team heeft de protocollen bestudeerd en waar nodig aangepast aan de situatie van onze parochie.
– Iedere kerk is anders en eerlijk gezegd is onze eigen kerk vrij uniek. Dit betekent alle regels uitgewerkt moeten worden in een plan.

De beheercommissie en pastoraatgroep zijn direct na ontvangst van de nieuwe voorschriften aan de slag gegaan. Ik noem een paar onderwerpen:
– Per 1 juni maximaal 30 personen en per 1 juli maximaal 100 personen.
– Iedereen op 1½ meter van elkaar (blokkeren van plaatsen in de banken).
– Geen koor, maar slechts een cantor met organist/pianist.
– Kerkgangers zingen niet mee.
– Beperkingen bij het ter communie gaan.
– Zowel voor, tijdens als na de viering de handen desinfecteren.
– Van tevoren aanmelden dat u een viering bij wilt wonen.
– Er worden plaatsen aangewezen. U mag niet zelf een plek uitkiezen.
Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Als u de protocollen nog eens naleest zult u mogelijk schrikken van alle maatregelen. Onze mensen hebben hun handen er vol aan.

Een van de belangrijkste onderwerpen op dit moment is ventilatie in de kerk.
De protocollen schrijven voor dat we tijdens en na een viering ventileren.
Een probleem van onze kerk is dat de ramen niet open kunnen. Wel kunnen we deuren tegen elkaar openzetten, maar dan veroorzaken we een sterke tocht met alle nare gevolgen van dien. Voldoende ventilatie tijdens een viering lukt niet met als gevolg grote gezondheidsrisico’s.

De beheercommissie heeft overlegd met de veiligheidsregio, de Gemeente, het pastoraal team en het RIVM.
Besloten is dat tot 1 juli a.s. vieringen in onze kerk niet zijn toegestaan.
Eind juni wordt opnieuw bekeken of het besluit verlengd moet worden of kan worden aangepast.

Gelukkig wordt wel de mogelijkheid om een kaarsje op te steken wel wat uitgebreid.
Vanaf zondag 7 juni a.s. kunt u voortaan ook op zondag van 14.00 tot 16.00uur een kaarsje opsteken bij Maria. Natuurlijk gebeurt dit nog steeds onder strikte voorwaarden waar iedereen zich aan moet houden.

We kunnen met recht trots zijn op al diegenen die in de afgelopen weken hard gewerkt hebben aan het opknappen van het gebouw en het bedenken van oplossingen voor alle maatregelen. Ook de makers van de YouTube-vieringen verdienen alle lof.

Met hartelijke groet namens de beheercommissie en de pastoraatgroep,
Clemens Lammers

Eerste Heilige Communie 2017

Maduro : 16 juli 2017 13:36 : Recent geplaatst

Op 14 mei was mijn 1ste heilige communie. Ik vond dat heel spannend omdat ik moest voorlezen. We waren al vroeg in de kerk omdat we foto’s moesten maken. Iedereen was heel mooi aangekleed.
Toen het begon moesten we onze doopkaars aansteken. Daarna moesten we voorlezen. Iedereen deed dat heel goed.
En toen mochten we het lichaam van Jezus eten en het bloed van Jezus drinken dat was heel spannend.
Toen mocht ik met Kootje het slotgebed voorlezen het was een hele leuke dag.

Groetjes Kyara