Recent geplaatst

Dankbrief van Pater Avin Kunnekkadan SVD n.a.v. 25 jarig missionaris-jubileum

Quiriën Maduro : 19 juni 2017 08:50 : Recent geplaatst

Schiedam

30-05-2017

Beste leden van Pastorale team, leden van de pastoraatsgroepen, het feestcoördinatieteam, vrienden en parochianen,

Een mooie viering was het op 27 mei j.l., de dag waarop mijn 25 jarig missionaris-jubileum werd gevierd. U bent als een familie voor mij. Graag wil ik u allemaal hartelijk danken voor uw aandacht, uw liefde en uw bijdrage aan dit onvergetelijke feest.

Het feest ter gelegenheid van mijn priesterjubileum is voor mij een moment om God en u te danken voor Zijn genade en zegen. De samenvatting van mijn 25 jaar leven als missionair priester is het volgende: moeilijke wegen leiden tot mooie bestemmingen!

Wanneer ik terugkijk op mijn jubileumfeest van 27 mei, denk ik aan veel enthousiaste en hartelijke mensen die met mij deze dag beleefd hebben. Daarom wil ik met deze brief iedereen die daar direct of indirect deel van heeft uitgemaakt heel hartelijk danken!  Veel  mensen behoren tot de mooie gemeenschap, Parochie De Goede Herder in Maasluis, Vlaardingen en Schiedam. Ik bid dat mijn priesterjubileum een nieuwe impuls mag geven aan mijn pogingen het Woord van God te brengen naar alle mensen van verschillende godsdiensten en culturen. Daar draagt de warmte die ik van jullie voel zeker aan bij. Dank voor uw aanwezigheid, uw actieve participatie, uw hartelijkheid en uw bijdrage aan mijn 25 jarig jubileumfeest.

Ik vraag Gods zegen voor u allen.

Pater Avin Kunnekkadan SVD
Singel 104
3112 GS Schiedam
Tel. 0031612555768

NEB brief dank voor het mooie feest

Koninklijk Onderscheiden

Quiriën Maduro : 17 mei 2017 17:55 : Recent geplaatst

Op 26 april 2017 hebben 3 parochianen uit onze deelgemeenschap een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen, omdat zij zich als vrijwilliger langdurig hebben ingezet voor de samenleving (wat zij hebben gedaan kunt u lezen op www.maassluis.nl). Peter Bernardt, Mia van Haaren-Boin en Cecilia Wubbels-Polman zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Wij feliciteren hen van harte met deze onderscheiding.
De foto’s vindt u in het fotoboek