Recent geplaatst

weekagenda en mededelingen voor de weken 22 en 23 2022

Secretariaat : 30 mei 2022 14:06 : Recent geplaatst, Voorpagina

Parochie de Goede Herder Deelgemeenschap Andreas Petrus en Paulus, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, Tel.: 010-5912080 Aktie Kerkbalans: NL18INGB0000114641 t.n.v. Par DGH-Kerkbalans Andreas Petrus en Paulus Overige inkomsten: NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-DG HH Andreas Petrus en Paulus                                                            E-mailadres: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

LITURGIE-AGENDA   WEEK 22 en 23  2022

Maandag 30 mei 09.00 Lauden
Donderdag 2 juni 09.00 H. Eucharistie, voorganger pastor A. Kunnekkadan
Zondag 5 juni 09.30 Pinksteren H. Eucharistie, voorganger pastor H. Egging m.m.v. cantor. Collecte voor de Nederlandse Missionarissen. Lezingen: Hand. 2,1-11; Ps. 104; Rom. 8,8-17; Joh. 14,15-16.23b-26
Maandag 6 juni Geen viering
Donderdag 9 juni 09.00 H. Eucharistie, voorganger pastor C. Duynstee
Zondag 12 juni 09.30

 

12.00

Woord- en Communieviering, voorganger de heer J. Cobben m.m.v. cantor. Lezingen: Spr. 8,22-31; Ps. 8; Rom. 5,1-5; Joh. 16,12-15             Doopviering Jess Donker
Maandag 13 juni 09.00 Lauden
Dinsdag 14 juni 14.30 H. Eucharistie, voorganger pastor C. Duynstee m.m.v. Rouw- en Trouwkoor
Donderdag 16 juni 09.00 H. Eucharistie, voorganger pastor A. Kunnekkadan
Zondag 19 juni 09.30 H. Eucharistie, voorganger pastor M. Tharsis m.m.v. cantor. Lezingen: Gen. 14,18-20; Ps. 110; 1 Kor. 11,23-26; Luc. 9,11b-17

 

Misintenties:

Zondag 5 juni: Sjaan van Ditshuizen-Haring; Plonie Zoet-van Vliet; Greet Bergenhenegouwen-Molleman; Rob van Soldt.                                                             Zondag 12 juni: dopeling Jess Donker; Cobie de Ridder-Driessen; Hendrik de Ridder                                                                                                                              Donderdag 16 juni: Plonie Zoet-van Vliet                                                           Zondag 19 juni: voor alle vaders; Thea van der Spek-de Graaff

 

DAG DATUM UUR ACTIVITEIT
Maandag 30 mei 09.00-11.30 14.00-16.00 16.00-17.00 Secretariaat open Interview                    Overleg 26-6
Dinsdag 31 mei 08.00-11.00 13.15-15.15 20.00-22.00 Secretariaat gesloten Kerkschoonmaak  Repetitie Rouw- en Trouwkoor               Repetitie Intermezzo
Woensdag 1 juni 20.00-22.00 Secretariaat gesloten Stuurgroep liturgie
Donderdag 2 juni 09.00-11.30 19.45-21.45 Secretariaat open   Repetitie APP koor
Vrijdag 3 juni 09.00-11.30 10.00-11.30 19.00-20.00 Secretariaat open          MOV                             Repetitie cantors
Zaterdag 4 juni
Zondag 5 juni
Maandag 6 juni Secretariaat gesloten
Dinsdag 7 juni 13.15-15.15

20.00-22.00

Secretariaat gesloten Repetitie Rouw- en Trouwkoor              Repetitie Intermezzo
Woensdag 8 juni 08.00-09.00 10.30-12.00 19.30-21.00 Secretariaat gesloten                Bundelen KadW Pastoraatgroep Elisabethgroep
Donderdag 9 juni 09.00-11.30 090.0-11.00 19.45-21.45 Secretariaat open                   BC overleg                   Repetitie APP koor
Vrijdag 10 juni 09.00-11.30 19.00-20.00 Uiterste bezorgdatum KadW                           Secretariaat open  Repetitie cantors
Zaterdag 11 juni
Zondag 12 juni 19.15-21.15 Repetitie ToBeContinued
Maandag 13 juni 09.00-11.30 Secretariaat open
Dinsdag 14 juni 13.15-15.15 20.00-22.00 Secretariaat gesloten Repetitie Rouw- en Trouwkoor                    Repetitie Intermezzo
Woensdag 15 juni Secretariaat gesloten
Donderdag 16 juni 09.00-11.30 19.45-21.45 Secretariaat open    Repetitie APP koor
Vrijdag 17 juni 09.00-11.30 19.00-20.00 Secretariaat open    Repetitie cantors
Zaterdag 18 juni
Zondag 19 juni 19.15-21.15 Repetitie ToBeContinued

 

Mededelingen:

 

Boekjes van Titus Brandsma zijn weer verkrijgbaar bij het secretariaat tegen betaling van € 1,00

 

Collecte voor de Nederlandse Missionarissen                                                                                                      

Deze collecte biedt een onmisbare ruggensteun aan de honderden missionarissen en missionair                                                                                                                                                                                                               werkers die zich wereldwijd belangeloos inzetten voor anderen. Met respect en bewondering                                                                                                                                                                                                                      voor hun werk dragen wij vanuit Nederland ons steentje bij aan hun belangrijke missie.                                                                                                                                                                                                                                  De collecte draagt bij in de kosten van hun welverdiend verlof en van hoge ziektekosten.                                                                                                                                                                                                                                     Ook wordt de uitzending van missionair werkers mogelijk gemaakt, die op eigentijdse wijze                                                                                                                                                                                                                         het pad van de missionarissen volgen. Zo helpt de collecte hen, hun missiewerk voort te zetten.                                                                                                                                                                                                                       De missionarissen en missionair werkers ervaren uw financiële steun als een uiting van solidariteit.                                                                                                                                                                                                    Verdere informatie kunt u vinden op www.weeknederlandsemissionaris.nl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Op

Op zondag 5 juni, 1ste Pinksterdag, wordt in onze kerk de collecte gehouden voor de Nederlandse missionarissen.                                                                                                                                                                                        De collecte voor onze deelgemeenschap vervalt op deze dag. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.                                                                                                                                                                                            Werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede)

Avond4daagse Maassluis (ma. 13 – do. 16 juni)

Beste mede-parochianen,

Nu de coronabeperkingen bijna geheel opgeheven zijn en onze kerk inmiddels over een goede ventilatie beschikt,                                                                                                                                                                              kunnen we weer volop vieren en mensen ontvangen. Ook een goed moment om ons als deelgemeenschap meer                                                                                                                                                                                      zichtbaar in Maassluis te presenteren. Binnenkort is daar een mooie gelegenheid voor: De Avond4daagse 2022.                                                                                                                                                                                         Meer info daarover, zie: De Schakel van 19 mei jl., pag. 10. of

https://www.avond4daagse.nl/agenda/avond4daagse-maassluis

Op dinsdagavond 14 juni voert de route o.a. langs ons kerkgebouw op weg naar nieuwbouwwijk Wilgenrijk.                                                                                                                                                                                             Het idee hierbij is tweeledig:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Kunnen we een groepje kinderen en ouders/begeleiders vormen, die mee willen doen aan de avond4daagse.                                                                                                                                                                                             Zo ja, dan zorgen we voor een t-shirt met opdruk van de kerk.                                                                                                                                                                                                                                                                   Belangstellende parochianen, die niet meelopen, kunnen die di.avond ‘onze’ deelnemertjes/-ers                                                                                                                                                                                                                  (en uiteraard de overige wandelaars) komen aanmoedigen vanaf het Andreasplein.                                                                                                                                                                                                                                         Wie dit een leuk en goed idee vindt, kan met mij contact opnemen, zodat we gezamenlijk het plan verder kunnen uitwerken.

Ik ben benieuwd en laat mij graag verrassen. In afwachting van de reacties, met vriendelijke groet,                                                                                                                                                                                                               René Eysink Smeets.eysinksmeets@hotmail.com Mob.:  06 – 2270 1716.

Bedrijfshulpverlening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  In de tweede helft van 2008 zijn we in onze kerk gestart met bedrijfshulpverlening.                                                                                                                                                                                                                                          De leden van de werkgroep zijn in het bezit van een diploma EHBO, AED en/of bedrijfshulpverlening.                                                                                                                                                                                                        Zij verlenen tijdens de zondagochtendvieringen, bij bijzondere vieringen door de week en de Soosmiddag                                                                                                                                                                                                  eerste opvang aan kerkbezoekers bij onwel worden en (kleine) ongevallen.                                                                                                                                                                                                                                                        Enkele BHV-ers van het eerste uur moesten in verband met hun gezondheidstoestand de werkgroep verlaten.

Het is erg fijn als de groep weer wat groter wordt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Bent u binnen uw bedrijf of organisatie als EHBO-er of als BHV-er actief betrokken bij de hulpverlening of                                                                                                                                                                                               heeft u recent een cursus EHBO en/of AED gevolgd, dan maak ik graag kennis met u.

U kunt contact opnemen met Marianne Soors, BHV-coördinator, Bloemhof 7, 3141VT Maassluis                                                                                                                                                                                                                  e-mail: m.j.p.soors@planet.nl tel. 06-54797022

 

 

Onze kerk in Coronatijd

Richard Prins : 5 juni 2020 15:48 : Nieuws, Recent geplaatst

Beste mede-parochianen.
Als ik dit artikel schrijf is het inmiddels 4 juni. De Coronaregels zijn sinds Pinksteren minder streng. Hoe gaat onze kerk met de nieuwe maatregelen om?
Met dit bericht wil ik u vertellen over de ontwikkelingen en de gevolgen voor onze kerk.

Kort gezegd gaat het om drie factoren:
– De bisschoppen hebben protocollen rondgestuurd waaraan we moeten voldoen. Dit is de basis, het zijn de minimale eisen om verder te mogen gaan.
Deze protocollen zijn openbaar, u kunt ze vinden op de websites van bisdomrotterdam.nl of van rkkerk.nl.
– Ons eigen pastoraal team heeft de protocollen bestudeerd en waar nodig aangepast aan de situatie van onze parochie.
– Iedere kerk is anders en eerlijk gezegd is onze eigen kerk vrij uniek. Dit betekent alle regels uitgewerkt moeten worden in een plan.

De beheercommissie en pastoraatgroep zijn direct na ontvangst van de nieuwe voorschriften aan de slag gegaan. Ik noem een paar onderwerpen:
– Per 1 juni maximaal 30 personen en per 1 juli maximaal 100 personen.
– Iedereen op 1½ meter van elkaar (blokkeren van plaatsen in de banken).
– Geen koor, maar slechts een cantor met organist/pianist.
– Kerkgangers zingen niet mee.
– Beperkingen bij het ter communie gaan.
– Zowel voor, tijdens als na de viering de handen desinfecteren.
– Van tevoren aanmelden dat u een viering bij wilt wonen.
– Er worden plaatsen aangewezen. U mag niet zelf een plek uitkiezen.
Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Als u de protocollen nog eens naleest zult u mogelijk schrikken van alle maatregelen. Onze mensen hebben hun handen er vol aan.

Een van de belangrijkste onderwerpen op dit moment is ventilatie in de kerk.
De protocollen schrijven voor dat we tijdens en na een viering ventileren.
Een probleem van onze kerk is dat de ramen niet open kunnen. Wel kunnen we deuren tegen elkaar openzetten, maar dan veroorzaken we een sterke tocht met alle nare gevolgen van dien. Voldoende ventilatie tijdens een viering lukt niet met als gevolg grote gezondheidsrisico’s.

De beheercommissie heeft overlegd met de veiligheidsregio, de Gemeente, het pastoraal team en het RIVM.
Besloten is dat tot 1 juli a.s. vieringen in onze kerk niet zijn toegestaan.
Eind juni wordt opnieuw bekeken of het besluit verlengd moet worden of kan worden aangepast.

Gelukkig wordt wel de mogelijkheid om een kaarsje op te steken wel wat uitgebreid.
Vanaf zondag 7 juni a.s. kunt u voortaan ook op zondag van 14.00 tot 16.00uur een kaarsje opsteken bij Maria. Natuurlijk gebeurt dit nog steeds onder strikte voorwaarden waar iedereen zich aan moet houden.

We kunnen met recht trots zijn op al diegenen die in de afgelopen weken hard gewerkt hebben aan het opknappen van het gebouw en het bedenken van oplossingen voor alle maatregelen. Ook de makers van de YouTube-vieringen verdienen alle lof.

Met hartelijke groet namens de beheercommissie en de pastoraatgroep,
Clemens Lammers

Eerste Heilige Communie 2017

Maduro : 16 juli 2017 13:36 : Recent geplaatst

Op 14 mei was mijn 1ste heilige communie. Ik vond dat heel spannend omdat ik moest voorlezen. We waren al vroeg in de kerk omdat we foto’s moesten maken. Iedereen was heel mooi aangekleed.
Toen het begon moesten we onze doopkaars aansteken. Daarna moesten we voorlezen. Iedereen deed dat heel goed.
En toen mochten we het lichaam van Jezus eten en het bloed van Jezus drinken dat was heel spannend.
Toen mocht ik met Kootje het slotgebed voorlezen het was een hele leuke dag.

Groetjes Kyara