Recent geplaatst

weekagenda en mededelingen week 23 2023

Secretariaat : 5 juni 2023 10:51 : Recent geplaatst

Parochie de Goede Herder

Deelgemeenschap Andreas Petrus en Paulus, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, Tel.: 010-5912080

Actie Kerkbalans: NL18INGB0000114641 t.n.v. Par DGH-Kerkbalans Andreas Petrus en Paulus

Overige inkomsten: NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-DG HH Andreas Petrus en Paulus

E-mailadres: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

 

LITURGIE-AGENDA   WEEK 23  2023

 

Maandag 5 juni 09.00 Lauden
Dinsdag 6 juni 12.00 Uitvaartviering van de heer Jan Veldman, voorganger pastor Dick van Klaveren
Donderdag 8 juni 09.00 H. Eucharistie, voorganger pastor A. Kunnekkadan
Zondag 11 juni 09.30 H. Eucharistie, voorganger pastor M. Tharsis m.m.v. Andreas, Petrus en Pauluskoor.

Lezingen: Deut. 8,2-3.14b-16a; Ps. 147 B; 1 Kor. 10,16-17; Joh. 6,51-58

Maandag 12 juni 09.00 Lauden
Donderdag 15 juni 09.00 H. Eucharistie, voorganger pastor C. Duynstee
Zondag 18 juni 09.30 Woord- en Communieviering, voorganger hr. J. Cobben m.m.v. cantor.

Lezingen: Ex. 19,2-6a; Ps. 100; Rom. 5,6-11; Mat. 9,36-10,8

 

Misintenties:

Zondag 11 juni: Jan Veldman; Olga Janssen-Goolaerts

Zondag 18 juni: voor alle vaders; Jan Veldman; Dik Klein; Francyna Bergmans-Smit; Bert Menting; Ronald Brouwer; Olga Janssen- Goolaerts

  

  

DAG DATUM UUR ACTIVITEIT
Maandag 5 juni 09.00-11.30

19.30-21.00

Secretariaat open

Beheercommissie in narthex

Dinsdag 6 juni  

20.00-22.00

Secretariaat gesloten

Repetitie Intermezzo

Woensdag 7 juni   Secretariaat gesloten
Donderdag 8 juni 09.00-11.30

19.45-21.45

Secretariaat open

Repetitie APP-koor

Vrijdag 9 juni 09.00-11.30

19.00-20.00

Secretariaat open

Repetitie cantors

Zaterdag 10 juni    
Zondag 11 juni    
Maandag 12 juni 09.00-11.30

19.30-22.00

Secretariaat open

Pastoraatgroep + Beheercommissie narthex

Dinsdag 13 juni  

20.00-22.00

Secretariaat gesloten

Repetitie Intermezzo

Woensdag 14 juni  

14.00-16.00

Secretariaat gesloten

Pastoraatgroep in narthex

Donderdag 15 juni 09.00-11.30

10.00-11.00

19.45-21.45

Secretariaat open

Bijeenkomst Lourdesgroep vergaderkamer

Repetitie APP-koor

Vrijdag 16 juni 09.00-11.30

19.00-20.00

Secretariaat open

Repetitie cantors

Zaterdag 17 juni    
Zondag 18 juni    

 

Mededelingen: 

Overleden

Op woensdag 31 mei is de heer Jan Veldman op 86 jarige leeftijd overleden. Hij woonde de laatste jaren in een zorgcentrum in Zwolle. Zijn uitvaart is dinsdag 6 juni om 12.00 uur in onze kerk, waarna hij begraven zal worden op de Sint Barbara begraafplaats.

Op maandag 29 mei is mevrouw Olga Paula Maria Janssen – Goolaerts overleden.  Ze was 79 jaar. Haar afscheidsdienst is op maandag 5 juni om 15.45 uur in de aula van crematorium De Dijk.

We wensen beide families veel sterkte. 

Opbrengst Collecte Week Nederlandse Missionaris (WNM)

Op zondag 28 mei 2023 heeft de collecte voor de WNM het mooie bedrag van € 411,= opgebracht.

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

Werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede}

 

Gespreksavond ‘Vele Kamers’

Graag uw aandacht voor de gespreksavond op 21 juni over een hoofdstuk uit het boek ‘Vele Kamers’ geschreven door Jacobine Geel. Zie de bijlage

 

Liduinafeest en haar ‘eigenlijke’ feestdag

Jaarlijks vieren wij het Liduinafeest op de zondag voor Hemelvaartsdag. Maar er is nog een feestdag van Liduina, namelijk de ‘eigenlijke’ feestdag volgens de liturgische kalender: 14 juni. Ook op deze dag zullen wij stilstaan bij de bijzondere betekenis van Liduina.

Op woensdag 14 juni om 19.00 uur organiseert de broederschap van Sint Liduina een bezinnende avond, met de vespers in de Liduinabasiliek en om 19:30 uur een

lezing over ‘Sint Liduina en de goede dood’ door dr. Huub Flohr in De Wilgenburg (de parochiezaal achter de kerk).

 

Augustusbedevaart naar Kevelaer 10 tot en met 12 augustus 2023

Onze Lieve Vrouw van Kevelaer, troosteres der bedroefden, biedt een ieder vertroosting, kracht en energie. We komen bij “Moeder Thuis”, een plek die heel bijzonder is voor velen.

Het samen op bedevaart gaan naar deze bijzondere plaats is een mooie manier om samen het geloof te beleven en er voor elkaar te zijn.

Eén of drie dagen pelgrimeren bij de Troosteres der Bedroefden is een bron van troost en geloof. Tevens biedt het Genadeoord ook vele mogelijkheden voor contact met medegeloofsgenoten en ontspanning.

De bedevaart bestaat uit meerdere traditionele liturgische plechtigheden: een plechtig Lof, een Kruisweg in het Kruiswegpark, een H. mis, een Lichtprocessie op de 1e avond en een Hoogmis in de Basiliek op vrijdag 12 augustus.

Voor de 129e  keer sinds de oprichting in 1894  wordt de jaarlijkse zomerbedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer georganiseerd door de Haagse Bedevaarten.

Gezinnen worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het speciale programma voor ouders en kinderen, zie de speciale pagina hiervoor op onze website.

De geestelijke leiding heeft onze moderator pastoor J.H. Smith uit Leiden.

Er zijn diverse opstapplaatsen, waaronder Leiden, Leidschendam-Voorburg, Den Haag en Rotterdam.

De deelnamekosten per persoon voor zowel de een- als de driedaagse bedevaart kunt u terugvinden op onze website via www.bedevaart.nl. Er zijn verschillende opties en prijzen.

U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier online in te vullen op onze website of via het inschrijfformulier bij de folder achterin de diverse kerken.

Nadere informatie via dehaagsebedevaarten@gmail.com of via telefoon 06-49890002.

Ineke Huitema-Versteeg

Secretaris Haagse Bedevaarten

 

Voortgang Actie Kerkbalans 2023

In januari 2023 heeft U toegezegd € 61.370 (vorig jaar € 63.334). U heeft betaald tot met 31 mei 2023 € 39.950 (vorig jaar € 39.417), dit is 65,1 % van het toegezegde bedrag.

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Gerard van Leeuwen (administrateur kerkbalans).

 

 

 

Onze kerk in Coronatijd

Richard Prins : 5 juni 2020 15:48 : Nieuws, Recent geplaatst

Beste mede-parochianen.
Als ik dit artikel schrijf is het inmiddels 4 juni. De Coronaregels zijn sinds Pinksteren minder streng. Hoe gaat onze kerk met de nieuwe maatregelen om?
Met dit bericht wil ik u vertellen over de ontwikkelingen en de gevolgen voor onze kerk.

Kort gezegd gaat het om drie factoren:
– De bisschoppen hebben protocollen rondgestuurd waaraan we moeten voldoen. Dit is de basis, het zijn de minimale eisen om verder te mogen gaan.
Deze protocollen zijn openbaar, u kunt ze vinden op de websites van bisdomrotterdam.nl of van rkkerk.nl.
– Ons eigen pastoraal team heeft de protocollen bestudeerd en waar nodig aangepast aan de situatie van onze parochie.
– Iedere kerk is anders en eerlijk gezegd is onze eigen kerk vrij uniek. Dit betekent alle regels uitgewerkt moeten worden in een plan.

De beheercommissie en pastoraatgroep zijn direct na ontvangst van de nieuwe voorschriften aan de slag gegaan. Ik noem een paar onderwerpen:
– Per 1 juni maximaal 30 personen en per 1 juli maximaal 100 personen.
– Iedereen op 1½ meter van elkaar (blokkeren van plaatsen in de banken).
– Geen koor, maar slechts een cantor met organist/pianist.
– Kerkgangers zingen niet mee.
– Beperkingen bij het ter communie gaan.
– Zowel voor, tijdens als na de viering de handen desinfecteren.
– Van tevoren aanmelden dat u een viering bij wilt wonen.
– Er worden plaatsen aangewezen. U mag niet zelf een plek uitkiezen.
Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Als u de protocollen nog eens naleest zult u mogelijk schrikken van alle maatregelen. Onze mensen hebben hun handen er vol aan.

Een van de belangrijkste onderwerpen op dit moment is ventilatie in de kerk.
De protocollen schrijven voor dat we tijdens en na een viering ventileren.
Een probleem van onze kerk is dat de ramen niet open kunnen. Wel kunnen we deuren tegen elkaar openzetten, maar dan veroorzaken we een sterke tocht met alle nare gevolgen van dien. Voldoende ventilatie tijdens een viering lukt niet met als gevolg grote gezondheidsrisico’s.

De beheercommissie heeft overlegd met de veiligheidsregio, de Gemeente, het pastoraal team en het RIVM.
Besloten is dat tot 1 juli a.s. vieringen in onze kerk niet zijn toegestaan.
Eind juni wordt opnieuw bekeken of het besluit verlengd moet worden of kan worden aangepast.

Gelukkig wordt wel de mogelijkheid om een kaarsje op te steken wel wat uitgebreid.
Vanaf zondag 7 juni a.s. kunt u voortaan ook op zondag van 14.00 tot 16.00uur een kaarsje opsteken bij Maria. Natuurlijk gebeurt dit nog steeds onder strikte voorwaarden waar iedereen zich aan moet houden.

We kunnen met recht trots zijn op al diegenen die in de afgelopen weken hard gewerkt hebben aan het opknappen van het gebouw en het bedenken van oplossingen voor alle maatregelen. Ook de makers van de YouTube-vieringen verdienen alle lof.

Met hartelijke groet namens de beheercommissie en de pastoraatgroep,
Clemens Lammers

Eerste Heilige Communie 2017

Maduro : 16 juli 2017 13:36 : Recent geplaatst

Op 14 mei was mijn 1ste heilige communie. Ik vond dat heel spannend omdat ik moest voorlezen. We waren al vroeg in de kerk omdat we foto’s moesten maken. Iedereen was heel mooi aangekleed.
Toen het begon moesten we onze doopkaars aansteken. Daarna moesten we voorlezen. Iedereen deed dat heel goed.
En toen mochten we het lichaam van Jezus eten en het bloed van Jezus drinken dat was heel spannend.
Toen mocht ik met Kootje het slotgebed voorlezen het was een hele leuke dag.

Groetjes Kyara