Recent geplaatst

Weekagenda en mededelingen week 8/2020

Secretariaat : 17 februari 2020 10:27 : Recent geplaatst

Parochie de Goede Herder Deelgemeenschap Andreas Petrus en Paulus, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, Tel.: 010-5912080 Aktie kerkbalans: NL18INGB0000114641 t.n.v. DGH DG HH Andreas Petrus en Paulus. Overige inkomsten: NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-DG HH Andreas Petrus en Paulus.E-mailadres: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

LITURGIE-AGENDA 2020

Maandag 17 feb 09.00  11.30 Lauden                              Gebedsdienst dhr. M. Videira voorgangers mevr. M. Paalvast en dhr. K. Vaissier
Dinsdag 18 feb
Woensdag 19 feb
Donderdag 20 feb 09.00 H. Eucharistie, voorganger, pastor A. Kunnekkadan
Vrijdag 21 feb    
Zaterdag 22 feb
Zondag 23 feb 09.30 H. Eucharistie, voorganger pastor C. Duynstee m.m.v. cantor. Lezingen: Lev. 19,1-2.17-18; Ps. 103; 1 Kor. 3,16-23; Mt. 5,38-48
Maandag 24 feb 09.00 Lauden
Dinsdag 25 feb
Woensdag 26 feb 19.30 Aswoensdag Viering van Woord en Gebed, voorganger pastor A. Kunnekkadan m.m.v. Andreas, Petrus en Pauluskoor. Lezingen: Joël 2,12-18; Ps. 51; 2 Kor. 5,20-6,2; Mt. 6,1-6.16-18
Donderdag 27 feb 09.00 H. Eucharistie, voorganger, pastor C. Duynstee
Vrijdag 28 feb    
Zaterdag 29 feb
Zondag 1 maart 09.30 H. Eucharistie, voorganger pastor H.Egging m.m.v. cantor. Lezingen: Gen. 2,7-9;3,1-7; Ps. 51; Rom. 5,12-19; Mt. 4,1-11

 

Misintenties:

Zondag 23 februari: Manuel C.P. Videira; Doddy Koppelaar-Spangenberg en overleden familieleden; Bertha Alkemade-v.d. Toorn; overleden familie Reichert-Martens

Woensdag 26 februari: Manuel C.P. Videira; Doddy Koppelaar-Spangenberg en overleden familieleden

Zondag 1 maart: Doddy Koppelaar-Spangenberg en overleden familieleden

 

DAG DATUM UUR ACTIVITEIT
Maandag 17 feb 09.00-11.30 Secretariaat open
Dinsdag 18 feb 08.00-10.00 10.30-12.00 13.30-14.30 20.00-22.00 Secretariaat gesloten Kerkschoonmaak stuurgroep diaconie, vergaderkamer koorrepetitie R&T koor Repetitie Intermezzo
Woensdag 19 feb   Secretariaat gesloten
Donderdag 20 feb 09.00-11.30 09.45-10.00 10.15-11.15 19.45-21.45 Secretariaat open Spreekuur pastor A. Kunnekkadan Bijbellezen op donderdag Koorrepetitie APPK
Vrijdag 21 feb 09.00-11.30 19.00-20.00 Secretariaat open Repetitie Andreas Zanggroep
Zaterdag 22 feb
Zondag 23 feb  

19.15-21.15

Uiterste bezorgdatum Kerk a/d Waterweg Repetitie Jongerenkoor
Maandag 24 feb 09.00-11.30 20.00-22.00 Secretariaat open Bijeenkomst vrijwilligers patroonsfeest
Dinsdag 25 feb 13.30-14.30 20.00-22.00 Secretariaat gesloten koorrepetitie R&T koor Repetitie Intermezzo
Woensdag 26 feb   Secretariaat gesloten
Donderdag 27 feb 09.00-11.30 10.15-11.15 19.45-21.45 Secretariaat open Bijbellezen op donderdag Koorrepetitie APPK
Vrijdag 28 feb 09.00-11.30 14.00-16.30 19.00-20.00 Secretariaat open Soosmiddag Repetitie Andreas Zanggroep
Zaterdag 29 feb  
Zondag 1 maart 19.15-21.15 Repetitie Jongerenkoor

 

Mededelingen:

 Overleden: Op 12 februari is de heer Manuel C.P. Videira overleden in de leeftijd van 77 jaar. Op maandag 17 februari om 11.00 uur is er gelegenheid om afscheid van hem te nemen in de Narthex van de kerk. Om 11.30 uur is er een gebedsdienst waarna om 13.00 uur de begrafenis zal plaats vinden aan de Willem de zwijgerstraat 36 Maassluis. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn in het uitvaartcentrum.

 Buurtgezinnen In de bijlage de digitale folder van buurtgezinnen. Als er vragen zijn of iemand meer informatie wil, dan kunt je contact Lonneke van der Wildt telefoonnummer 06 416 915 26 of mailen met lonneke@buurtgezinnen.nl

 Wishful Singing brengt Vespers in Mysterium door het hele land    Luister en zing mee met dit eeuwenoude ritueel binnen de muren van de kerk.        In navolging op het grote succes van de Missa in Mysterium, de Gregoriaanse meezingmis naar idee van Herman Finkers, komt a cappella kwintet Wishful Singing nu met de Vespers in Mysterium. Een samenzijn in de kerk waarbij muziek van hoge kwaliteit wordt uitgevoerd als onderdeel van een eeuwenoud ritueel dat mensen verbindt. Net als bij de Missa in Mysterium zal de vesperdienst bestaan uit gregoriaanse gezangen en nodigt het ensemble het publiek uit om enkele delen mee te zingen. De eerste vier Vespers in Mysterium vinden plaats in maart in Lierop, Schiedam, Ootmarsum en Amsterdam.

 Gregoriaanse vesperdienst
Een vesper, of avondgebed, is een korte dienst waarin de psalmen centraal staan. De muziek die klinkt zijn eenstemmige gregoriaans gezangen afkomstig van oude bronnen, daterend tussen 900 en 1450 na Christus. Bij de Vesper in Mysterium is iedereen welkom. De rustgevende gregoriaanse melodieën en momenten van stilte nodigen uit om een stap terug te doen uit de dagelijkse hectiek. Wishful Singing heeft zich in de afgelopen jaren bekwaamd in het zingen van deze muziek. Herman Finkers zegt hierover:

‘Gregoriaans kun je op heel veel verschillende manieren zingen. Wat ik verreweg de mooiste stijl vind is hoe Wishful Singing het doet. Heel semiologisch, heel precies wetenschappelijk verantwoord, en toch heel naturel en vloeiend. Het beste van twee werelden.’

Omdat bij een vesperdienst niet noodzakelijk een priester en acolieten aanwezig zijn is de Vesper in Mysterium in tegenstelling tot de Missa in Mysterium makkelijker te organiseren en ook geschikt voor kleinere parochies. Hierdoor kan Wishful Singing beter voldoen aan de grote vraag naar meer optredens met dit repertoire.

Workshop voor iedereen Het gregoriaans is een manier van zingen die weinig mensen kennen, maar die eenvoudig te leren is. Daarom geeft Wishful Singing inleidende workshops aan de bezoekers. Iedereen is uitgenodigd: koorzangers, parochianen, maar ook mensen die nog nooit naar de kerk zijn geweest. De inleidende workshop is gratis. De vesper kan ook worden bezocht zonder deel te hebben genomen aan de workshop.

Data en kaartverkoop Zaterdag 7 maart | Heilige Naam Jezuskerk (Koepelkerk), Lierop | 20.00 uur
Zondag 8 maart | Liduina Basiliek, Schiedam | 16.00 uur
Donderdag 12 maart | H.H. Simon en Judaskerk, Ootmarsum | 20:00 uur
Maandag 16 maart | St. Augustinuskerk, Amsterdam | 20:00 uur

Kaarten zijn te bestellen via www.wishfulsinging.nl. Hier kunt u ook een plaats reserveren voor de inleidende workshop. Het koor Gloria Toonkunst Vlaardingen zingt koralen en aria’s uit de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach in de Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1 te Maassluis op zaterdag 21 maart 2020, aanvang 15.00 uur. Kaarten kosten € 7,50. Kinderen tot 13 jaar: gratis toegang.

Gloria Toonkunst Vlaardingen bestaat uit ruim 70 leden. Het is een koor van hoge kwaliteit, dat nationaal en internationaal optreedt. Gloria Toonkunst voert naast veel grote oratoriumwerken en cantates om het andere jaar de Johannes Passion van J.S. Bach uit.

Dirigent Bas van Houte is aan het Rotterdams Conservatorium afgestudeerd in de hoofdvakken orgel en koordirectie.  Bas is werkzaam in de Basiliek van de H. Liduina en O.L.V. Rozenkrans te Schiedam. Sinds december 2016 dirigeert hij Gloria Toonkunst Vlaardingen.

Saskia Manga Owona- Wortelboer is sopraan en als zodanig overbekend in de deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus. Zij zingt twee aria’s uit de Johannes Passion onder leiding van Bas van Houte.

Kaarten zijn verkrijgbaar na afloop van de zondagsvieringen in de narthex van de kerk, bij het secretariaat van de Petrus en Pauluskerk, bij Gerard van Leeuwen, Koolmeesstraat 7, Clemens Lammers, Getijmolen 68 en Ad Sosef, Windmolen 1 te Maassluis en bij de ingang van de kerk, direct voorafgaand aan het concert.

Commissie Fondsenwerving Maassluis

 

Mossel- en BBQ-avond 2018

Richard Prins : 11 november 2018 14:51 : Nieuws, Recent geplaatst

Zaterdag 6 oktober. Om 14.05 uur ga ik even kijken naar de voorbereidingen van de Mossel- en BBQ-avond in de Zuidbuurt, waarvoor zich ruim 60 personen hebben aangemeld. Als ik het terrein van de familie van Leeuwen oprijdt, zijn de werkzaamheden al in volle gang. Vanuit de hooiberg vliegen de stofwolken me tegemoet. Het meubilair moet er vanavond immers spic en span uitzien. Er worden tenten gebouwd, ballonnen opgeblazen en bloemen geplukt. Iedereen kent zij taak; de routine zit er na een aantal jaren al aardig in. En dan is er koffie (en thee) in het stralende zonnetje en vertrekt uw verslaggever weer richting Furiade.
Rond 19.00 uur opent Nadine van Leeuwen de avond met het volgende verhaal uit het boekje ‘goed dat je er bent’ van Hans Bouma en Evelyne Dessens:
“ZOMAAR ONDERWEG
Iedere dag maakt ze deze rit, behalve zaterdag en zondag. Meestal zit ze in het achterste gedeelte van de tram, vlak bij de uitgang. Aan haar gezicht kun je zien, dat het leven niet ongemerkt aan haar voorbij is gegaan. Vreugde heeft ze gekend, maar ook verdriet. Een gezicht dat heeft gelachen> Maar wat heeft het ook gehuild. Je kunt moeilijk zeggen hoe oud ze is. Zeventig, vijfenzeventig? Een vrouw, die op zichzelf een complete wereld vertegenwoordigt. Moet je haar handen ook eens zien. Menselijker kan het niet. Daar zitten lange verhalen aan vast. Wanneer ze in de buurt van het station komt, kijkt ze al uit naar die jonge donkere vrouw, die daar bijna altijd instapt. Ze is erg gesteld op die vrouw. Ze groet haar steeds zo vriendelijk en als er ruimte is, gaat ze naast haar zitten en praat ze zo fijn met haar. Hoe ze heet en wie ze verder is, weet ze niet. Maar dat doet er ook niet toe. Ze straalt een weldadige warmte uit. Ze is zo belangstellend, soms ook heel bezorgd. Ze heeft iets vertrouwds. Intuïtief voelt de oude vrouw, dat ook die ander het nodige heeft beleefd en nog het nodige zal beleven. Vreugde maar ook verdriet. Maar ze zinspeelt nergens op. Ze respecteert haar geheim, evenzeer als de ander háár geheim respecteert. Wanneer ze weer uitstapt, zwaait de oude vrouw haar na door het raam. Ze is gelukkig met haar. Een mens, die zomaar onderweg haar leven deelt. Een mens, die zomaar onderweg, midden in de stad, haar naaste is.”

Na dit verhaal is het tijd om te gaan genieten van overheerlijke mosselen en dito BBQ-gerechten. Een aantal parochianen heeft verrukkelijke salades gemaakt. We genieten met volle teugen van al dat lekkers en van de gesprekken met alle andere aanwezigen.
Als de pannen en de roosters leeg zijn verschijnen Andreas, Petrus en Paulus. Zij testen onze Bijbelkennis met een Quiz. Het is niet altijd helemaal duidelijk, wat volgens deze eminente heiligen het correcte antwoord op hun vragen is, maar misschien kunnen ze dat een volgend jaar nog eens wat beter komen uitleggen.
Met goed gesmeerde kelen storten we ons vervolgens onder (bege)leiding van Jan Michel Koekebakker op de oud-Hollandse liederen. De weergoden mengen zich ook in het feestgedruis: het gaat regenen!
Rond 22.00 uur is het tijd voor koffie/thee met door Cecilia Wubbels gebakken chocolademuffins.
Dan is het tijd om moe maar voldaan huiswaarts te keren. Het was weer een mooie avond.
Bevorderlijk voor de gemeenschapsopbouw. Veel dank aan alle vrijwilligers en aan de sponsors. Dankzij de sponsors heeft de avond ruim € 1000,= opgebracht voor onze deelgemeenschap.
De foto’s kunt u vinden in het fotoboek van deze website.
Marianne Soors

Eerste Heilige Communie 2017

Maduro : 16 juli 2017 13:36 : Recent geplaatst

Op 14 mei was mijn 1ste heilige communie. Ik vond dat heel spannend omdat ik moest voorlezen. We waren al vroeg in de kerk omdat we foto’s moesten maken. Iedereen was heel mooi aangekleed.
Toen het begon moesten we onze doopkaars aansteken. Daarna moesten we voorlezen. Iedereen deed dat heel goed.
En toen mochten we het lichaam van Jezus eten en het bloed van Jezus drinken dat was heel spannend.
Toen mocht ik met Kootje het slotgebed voorlezen het was een hele leuke dag.

Groetjes Kyara

Koninklijk Onderscheiden

Maduro : 17 mei 2017 17:55 : Recent geplaatst

Op 26 april 2017 hebben 3 parochianen uit onze deelgemeenschap een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen, omdat zij zich als vrijwilliger langdurig hebben ingezet voor de samenleving (wat zij hebben gedaan kunt u lezen op www.maassluis.nl). Peter Bernardt, Mia van Haaren-Boin en Cecilia Wubbels-Polman zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Wij feliciteren hen van harte met deze onderscheiding.
De foto’s vindt u in het fotoboek