Recent geplaatst

Vronesteyn start nieuwe campagne “Kom, volg Mij”

Richard Prins : 8 februari 2021 10:29 : Nieuws, Recent geplaatst

De campagne roept op: Onderzoek je roeping. Doe dat samen met Vronesteyn

“Kom, volg Mij”. Met die oproep van Jezus start Vronesteyn een campagne, voorafgaand aan de online Oriëntatiedag op zondag 14 maart. De campagne bestaat uit beeldmateriaal voor social media en een digitale nieuwsbrief die voortaan vijf keer per jaar zal verschijnen. Vronesteyn is het diocesane centrum voor de priester- en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam.

“Het is niet altijd gemakkelijk de eigen roeping te onderscheiden”, zegt paus Franciscus (boodschap Roepingenzondag 2019). Zeker niet in onze geseculariseerde en drukke werkelijkheid. Vronesteyn wil daarom mannen helpen die nadenken over de vraag of God hen roept tot het ambt van priester of diaken ten dienste van de parochies. De oproep van de campagne voorafgaand aan de Oriëntatiedag is: Onderzoek je roeping. Doe dat samen met Vronesteyn.

Het onderzoeken van een roeping tot priester of diaken is een proces van meerdere jaren. Met de nieuwe digitale nieuwsbrief wil Vronesteyn daarbij op een laagdrempelige manier helpen. Bij de start van de priester- of diakenopleiding is het belangrijk om de bereidheid te hebben je roeping serieus te onderzoeken.

Paus Franciscus zegt: “Er is een roepingenpastoraal nodig die de ontdekking van Gods plan vooral door het gebed, de overdenking van God Woord, de eucharistische aanbidding en de geestelijke begeleiding helpt.” Bisschop Van den Hende benadrukt dat voor het bisdom Rotterdam de diocesane roeping van priesters en diakens allereerst in het leven van de parochies gestalte krijgt.

Iedereen die wil kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief en de oproep van Jezus “Kom, volg Mij” mee helpen verspreiden via de eigen social media.

De woorden “Kom, volg Mij” van Jezus staan opgetekend in het evangelie volgens Marcus over de roeping van de eerste leerlingen (Marcus 1, 16-20). Die gebeurtenis is uitgebeeld op het glas-in-loodraam in de huiskapel van Vronesteyn. De eerste leerlingen zijn vissers. Jezus ziet hen en komt naderbij, terwijl ze bezig zijn met hun dagelijkse werk. Paus Franciscus: “Roeping is, kortom, een uitnodiging aan ons om niet op de oever te blijven staan met de netten in de hand, maar Jezus te volgen langs de weg die Hij voor ons geluk en het welzijn van onze naasten heeft uitgedacht.”

Naast deze nieuwe diocesane campagne voor roepingen tot het priesterschap of diaconaat, is er de jaarlijkse landelijke Roepingenzondag die oproept tot gebed en financiële steun voor de priester- en diakenopleiding.

Vronesteyn is het diocesane centrum voor de priester- en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam. Naast de roeping tot het priesterschap en diaconaat kent de Kerk de roeping tot het religieuze leven en de roeping tot het huwelijk. Ook zijn er andere roepingen die door gedoopten worden vervuld met naastenliefde en solidariteit, en die bijdragen aan de groei van Gods Rijk in de samenleving. Ten diepste is heel de Kerk een gemeenschap van geroepenen.

  • Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief “Kom, volg Mij” van Vronesteyn kan binnenkort. Wilt u een mail ontvangen als u zich kunt inschrijven? Mail dan nu naar persencommunicatie@bisdomrotterdam.nl

Roeping van de eerste leerlingen

Marcus 1, 16-20 https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/neovulgaat/marcus/1

16 Toen Hij eens langs het meer van Galilea liep, zag Hij Simon en de broer van Simon, Andreas, terwijl zij bezig waren het net uit te werpen in het meer; zij waren namelijk vissers.  17 Jezus sprak tot hen: ‘Komt, volgt Mij, Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt.’  18 Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem.  19 Iets verder gaande zag Hij Jacobus, de zoon van Zebedeüs en diens broer Johannes; ook zij waren in de boot bezig met hun netten klaar te maken.  20 Onmiddellijk riep Hij hen. Zij lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners in de boot achter en volgden Hem. 

Onze kerk in Coronatijd

Richard Prins : 5 juni 2020 15:48 : Nieuws, Recent geplaatst

Beste mede-parochianen.
Als ik dit artikel schrijf is het inmiddels 4 juni. De Coronaregels zijn sinds Pinksteren minder streng. Hoe gaat onze kerk met de nieuwe maatregelen om?
Met dit bericht wil ik u vertellen over de ontwikkelingen en de gevolgen voor onze kerk.

Kort gezegd gaat het om drie factoren:
– De bisschoppen hebben protocollen rondgestuurd waaraan we moeten voldoen. Dit is de basis, het zijn de minimale eisen om verder te mogen gaan.
Deze protocollen zijn openbaar, u kunt ze vinden op de websites van bisdomrotterdam.nl of van rkkerk.nl.
– Ons eigen pastoraal team heeft de protocollen bestudeerd en waar nodig aangepast aan de situatie van onze parochie.
– Iedere kerk is anders en eerlijk gezegd is onze eigen kerk vrij uniek. Dit betekent alle regels uitgewerkt moeten worden in een plan.

De beheercommissie en pastoraatgroep zijn direct na ontvangst van de nieuwe voorschriften aan de slag gegaan. Ik noem een paar onderwerpen:
– Per 1 juni maximaal 30 personen en per 1 juli maximaal 100 personen.
– Iedereen op 1½ meter van elkaar (blokkeren van plaatsen in de banken).
– Geen koor, maar slechts een cantor met organist/pianist.
– Kerkgangers zingen niet mee.
– Beperkingen bij het ter communie gaan.
– Zowel voor, tijdens als na de viering de handen desinfecteren.
– Van tevoren aanmelden dat u een viering bij wilt wonen.
– Er worden plaatsen aangewezen. U mag niet zelf een plek uitkiezen.
Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Als u de protocollen nog eens naleest zult u mogelijk schrikken van alle maatregelen. Onze mensen hebben hun handen er vol aan.

Een van de belangrijkste onderwerpen op dit moment is ventilatie in de kerk.
De protocollen schrijven voor dat we tijdens en na een viering ventileren.
Een probleem van onze kerk is dat de ramen niet open kunnen. Wel kunnen we deuren tegen elkaar openzetten, maar dan veroorzaken we een sterke tocht met alle nare gevolgen van dien. Voldoende ventilatie tijdens een viering lukt niet met als gevolg grote gezondheidsrisico’s.

De beheercommissie heeft overlegd met de veiligheidsregio, de Gemeente, het pastoraal team en het RIVM.
Besloten is dat tot 1 juli a.s. vieringen in onze kerk niet zijn toegestaan.
Eind juni wordt opnieuw bekeken of het besluit verlengd moet worden of kan worden aangepast.

Gelukkig wordt wel de mogelijkheid om een kaarsje op te steken wel wat uitgebreid.
Vanaf zondag 7 juni a.s. kunt u voortaan ook op zondag van 14.00 tot 16.00uur een kaarsje opsteken bij Maria. Natuurlijk gebeurt dit nog steeds onder strikte voorwaarden waar iedereen zich aan moet houden.

We kunnen met recht trots zijn op al diegenen die in de afgelopen weken hard gewerkt hebben aan het opknappen van het gebouw en het bedenken van oplossingen voor alle maatregelen. Ook de makers van de YouTube-vieringen verdienen alle lof.

Met hartelijke groet namens de beheercommissie en de pastoraatgroep,
Clemens Lammers

Eerste Heilige Communie 2017

Maduro : 16 juli 2017 13:36 : Recent geplaatst

Op 14 mei was mijn 1ste heilige communie. Ik vond dat heel spannend omdat ik moest voorlezen. We waren al vroeg in de kerk omdat we foto’s moesten maken. Iedereen was heel mooi aangekleed.
Toen het begon moesten we onze doopkaars aansteken. Daarna moesten we voorlezen. Iedereen deed dat heel goed.
En toen mochten we het lichaam van Jezus eten en het bloed van Jezus drinken dat was heel spannend.
Toen mocht ik met Kootje het slotgebed voorlezen het was een hele leuke dag.

Groetjes Kyara