Recent geplaatst

Weekagenda en mededelingen week 21 en 22/2022

Secretariaat : 16 mei 2022 10:19 : Recent geplaatst, Voorpagina

Parochie de Goede Herder Deelgemeenschap Andreas Petrus en Paulus, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, Tel.: 010-5912080 Aktie Kerkbalans: NL18INGB0000114641 t.n.v. Par DGH-Kerkbalans Andreas Petrus en Paulus Overige inkomsten: NL78INGB0000697113 t.n.v. DGH Expl-DG HH Andreas Petrus en Paulus                                                          E-mailadres: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

LITURGIE-AGENDA   WEEK 20 en 21  2022

Maandag 16 mei 09.00 Lauden
Woensdag 18 mei 19.30 Rozenkrans bidden
Donderdag 19 mei 09.00 H. Eucharistie, voorganger pastor C. Duynstee
Zondag 22 mei 09.30 Woord- en Communieviering, voorganger mevr. M. Paalvast m.m.v. cantor. Lezingen: Hand. 15,1-2.22-29; Ps. 67; Openb. 21,10-14.22-23; Joh. 14,23-29
Maandag 23 mei 09.00 Lauden
Woensdag 25 mei 19.30 Rozenkrans bidden
Donderdag 26 mei  

09.30

Hemelvaart van de Heer        H. Eucharistie, voorganger pastor M. Tharsis m.m.v. Andreas, Petrus en Pauluskoor. Lezingen: Hand. 1,1-11; Ps. 47; Heb. 9,24-28;10,19-23; Luc. 24,46-53
Zondag 29 mei 09.30 H. Eucharistie, voorganger pastor H. Egging m.m.v. cantor. Lezingen: Hand. 7,55-60; Ps. 97; Openb. 22,12-14.16-17.20; Joh. 17,20-26
Maandag 30 mei 09.00 Lauden
Donderdag 2 juni 09.00 H. Eucharistie, voorganger pastor A. Kunnekkadan
Zondag 5 juni 09.30 Pinksteren H. Eucharistie, voorganger pastor H. Egging m.m.v. cantor. Collecte voor de Nederlandse Missionarissen. Lezingen: Hand. 2,1-11; Ps. 104; Rom. 8,8-17; Joh. 14,15-16.23b-26

 

Misintenties:

Zondag 22 mei: Lena van der Lelij-van der Vaart; José Schiks-Veliscek; Jo en Jan Kokx-van Ettinger; Truus Vaissier-Carstens; Thea van der Spek-de Graaff

Donderdag 26 mei: Thea van der Spek-de Graaf

Zondag 29 mei: Voor de jongeren die vandaag het heilig Vormsel ontvangen; Jaap en Tine Luijendijk-van Schie; Gerard Vaissier; Thea van der Spek-de Graaff; Jos van der Post

Zondag 5 juni: Sjaan van Ditshuizen-Haring; Plonie Zoet-van Vliet

 

DAG DATUM UUR ACTIVITEIT
Maandag 16 mei 09.00-11.30 Secretariaat open
Dinsdag 17 mei 08.00-11.00 13.15-15.15 20.00-22.00 Secretariaat gesloten Kerkschoonmaak  Repetitie Rouw- en Trouwkoor              Repetitie Intermezzo
Woensdag 18 mei   Secretariaat gesloten
Donderdag 19 mei 09.00-11.30 19.45-21.45 Secretariaat open  Repetitie APP koor
Vrijdag 20 mei 09.00-11.30 19.00-20.00 Secretariaat open  Repetitie cantors
Zaterdag 21 mei
Zondag 22 mei 19.15-21.15 Repetitie ToBeContinued
Maandag 23 mei 19.30-21.00 Secretariaat gesloten    Rode Draden in het Evangelie
Dinsdag 24 mei 13.15-15.15 19.30-21.00 22.00-22.00 Secretariaat gesloten Repetitie Rouw- en Trouwkoor Beheercommissie in vergaderzaal           Repetitie Intermezzo
Woensdag 25 mei   Secretariaat gesloten
Donderdag 26 mei Secretariaat gesloten
Vrijdag 27 mei 14.00-16.30 19.00-20.00 Secretariaat gesloten Soosmiddag            Repetitie cantors
Zaterdag 28 mei    
Zondag 29 mei 19.15-21.15 Repetitie ToBeContinued
Maandag 30 mei 09.00-11.30 Secretariaat open
Dinsdag 31 mei 13.15-15.15 20.00-22.00 Secretariaat gesloten Repetitie Rouw- en Trouwkoor                       Repetitie Intermezzo
Woensdag 1 juni 20.00-22.00 Secretariaat gesloten Stuurgroep liturgie
Donderdag 2 juni 09.00-11.30 19.45-21.45 Secretariaat open            Repetitie APP koor
Vrijdag 3 juni 09.00-11.30 19.00-20.00 Secretariaat open     Repetitie cantors
Zaterdag 4 juni    
Zondag 5 juni 19.15-21.15 Repetitie ToBeContinued

 

Mededelingen:

Secretariaat gesloten Vanwege de viering van Hemelvaartsdag is het secretariaat in week 21 (23 t/m 27 mei) gesloten.

 Versoepeling van de corona-maatregelen                                                 Doordat het aantal corona-besmettingen snel daalt zijn er opnieuw versoepelingen van de corona-maatregelen mogelijk.
Vanaf zaterdag 14 mei is het niet meer nodig de collecte bij de uitgang te houden, maar kan de collecte weer plaatsvinden tijdens de viering, bij de offerande. Wel adviseren wij dat de collectant de collecteschaal zelf vasthoudt, en dat deze niet door kerkgangers wordt doorgegeven aan elkaar.
Ook kunnen de wijwaterbakjes bij de ingang van de kerk weer worden gevuld.
Het handen geven bij de vredewens blijft nog achterwege. Daarmee voorkomen wij dat mensen zich verplicht voelen om een uitgestoken hand te schudden. Er zijn inmiddels voldoende andere manieren om elkaar vrede te wensen.
Aan degenen die de communie uitreiken wordt gevraagd om tevoren de handen te ontsmetten met desinfectie-gel.

Het Pastoraal team

Boekjes ter gelegenheid van de heiligverklaring van Titus Brandsma
Vanwege de heiligverklaring op 15 mei, van pater Titus Brandsma, zijn bij het bisdom Rotterdam twee bijzondere boekjes verschenen. Titus Brandsma werd op 19 januari 1942 gearresteerd vanwege zijn verzet in woord en geschrift tegen de nazi-ideologie en tegen de bezetting. Op 26 juli van dat jaar stierf hij in Dachau.

Het betreft de herdruk (facsimilé) van twee uitgaven waarin pater Titus zelf aan het woord komt. Dit zijn “Het laatste geschrift” en “Mijn cel” met “Dagorde van een gevangene”. De herdruk van deze boekjes, die voor het eerst verschenen in 1944, is een initiatief van bisschop Van den Hende. Bij elke kerk wordt een aantal van beide boekjes bezorgd. Zij krijgen een plaats in de folderbakken van de narthex. Parochianen kunnen de boekjes meenemen. Wel wordt gevraagd om een bijdrage van €1,= te geven in de collecteschaal. Daarmee zijn de kosten gedekt

 

Save the date                                                                                                               Lieve mensen, we zijn alweer een tijdje OPEN.

Met een spiksplinternieuw ventilatiesysteem, waardoor we weer lucht hebben en veilig samen kunnen vieren. Iedereen die dat wil kan weer naar de tent van God komen. Na alle beperkingen en onzekerheden gaan we dit vieren, met zijn allen, van jong tot oud, tijdens het feest van opening en ontmoeting op 26 juni, direct na de viering. Noteer deze datum alvast in je agenda, want: dit wil je niet missen! Kijk ook alvast om je heen wie je naar dit feest zou kunnen meenemen, misschien wel je buurvrouw of iemand anders die een feestje kan gebruiken. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde.                                                                                                                           Volg ons de komende tijd in de berichtgeving. Het wordt superleuk!                             De feestcommissie

Dank u wel.                                                                                                                      Na een verblijf van ruim een half jaar in ziekenhuis en revalidatie centrum, willen we u bedanken voor al het medeleven dat we kregen door middel van kaartjes, bloemen, telefoontjes en gebed.                                                                                             Nu ben ik weer thuis en maak kleine stapjes vooruit.                                                        Nogmaals dank, ook namens Marian,                                                                                    Piet Haring.

 

Petrus en Pauluskerk gesloten tijdens corona lockdown

Richard Prins : 21 december 2021 17:36 : Nieuws, Recent geplaatst, Voorpagina

Tijdens de lockdown periode van 20 december 2021 tot en met 14 januari 2022 worden er geen vieringen te houden in de Petrus en Pauluskerk. Dit besluit is genomen om de veiligheid en de gezondheid van de vrijwilligers en de kerkgangers zoveel mogelijk te waarborgen.

Onze kerk in Coronatijd

Richard Prins : 5 juni 2020 15:48 : Nieuws, Recent geplaatst

Beste mede-parochianen.
Als ik dit artikel schrijf is het inmiddels 4 juni. De Coronaregels zijn sinds Pinksteren minder streng. Hoe gaat onze kerk met de nieuwe maatregelen om?
Met dit bericht wil ik u vertellen over de ontwikkelingen en de gevolgen voor onze kerk.

Kort gezegd gaat het om drie factoren:
– De bisschoppen hebben protocollen rondgestuurd waaraan we moeten voldoen. Dit is de basis, het zijn de minimale eisen om verder te mogen gaan.
Deze protocollen zijn openbaar, u kunt ze vinden op de websites van bisdomrotterdam.nl of van rkkerk.nl.
– Ons eigen pastoraal team heeft de protocollen bestudeerd en waar nodig aangepast aan de situatie van onze parochie.
– Iedere kerk is anders en eerlijk gezegd is onze eigen kerk vrij uniek. Dit betekent alle regels uitgewerkt moeten worden in een plan.

De beheercommissie en pastoraatgroep zijn direct na ontvangst van de nieuwe voorschriften aan de slag gegaan. Ik noem een paar onderwerpen:
– Per 1 juni maximaal 30 personen en per 1 juli maximaal 100 personen.
– Iedereen op 1½ meter van elkaar (blokkeren van plaatsen in de banken).
– Geen koor, maar slechts een cantor met organist/pianist.
– Kerkgangers zingen niet mee.
– Beperkingen bij het ter communie gaan.
– Zowel voor, tijdens als na de viering de handen desinfecteren.
– Van tevoren aanmelden dat u een viering bij wilt wonen.
– Er worden plaatsen aangewezen. U mag niet zelf een plek uitkiezen.
Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Als u de protocollen nog eens naleest zult u mogelijk schrikken van alle maatregelen. Onze mensen hebben hun handen er vol aan.

Een van de belangrijkste onderwerpen op dit moment is ventilatie in de kerk.
De protocollen schrijven voor dat we tijdens en na een viering ventileren.
Een probleem van onze kerk is dat de ramen niet open kunnen. Wel kunnen we deuren tegen elkaar openzetten, maar dan veroorzaken we een sterke tocht met alle nare gevolgen van dien. Voldoende ventilatie tijdens een viering lukt niet met als gevolg grote gezondheidsrisico’s.

De beheercommissie heeft overlegd met de veiligheidsregio, de Gemeente, het pastoraal team en het RIVM.
Besloten is dat tot 1 juli a.s. vieringen in onze kerk niet zijn toegestaan.
Eind juni wordt opnieuw bekeken of het besluit verlengd moet worden of kan worden aangepast.

Gelukkig wordt wel de mogelijkheid om een kaarsje op te steken wel wat uitgebreid.
Vanaf zondag 7 juni a.s. kunt u voortaan ook op zondag van 14.00 tot 16.00uur een kaarsje opsteken bij Maria. Natuurlijk gebeurt dit nog steeds onder strikte voorwaarden waar iedereen zich aan moet houden.

We kunnen met recht trots zijn op al diegenen die in de afgelopen weken hard gewerkt hebben aan het opknappen van het gebouw en het bedenken van oplossingen voor alle maatregelen. Ook de makers van de YouTube-vieringen verdienen alle lof.

Met hartelijke groet namens de beheercommissie en de pastoraatgroep,
Clemens Lammers

Eerste Heilige Communie 2017

Maduro : 16 juli 2017 13:36 : Recent geplaatst

Op 14 mei was mijn 1ste heilige communie. Ik vond dat heel spannend omdat ik moest voorlezen. We waren al vroeg in de kerk omdat we foto’s moesten maken. Iedereen was heel mooi aangekleed.
Toen het begon moesten we onze doopkaars aansteken. Daarna moesten we voorlezen. Iedereen deed dat heel goed.
En toen mochten we het lichaam van Jezus eten en het bloed van Jezus drinken dat was heel spannend.
Toen mocht ik met Kootje het slotgebed voorlezen het was een hele leuke dag.

Groetjes Kyara