Doop

Meestal kiezen ouders om hun kind te laten dopen. Een ouder kind kan zelf die keuze maken. Er zijn twee voorbereidingsavonden. De ouders maken tijdens deze avonden kennis met de pastor, die hun kindje zal dopen en met de andere ouders die hun kindje op dezelfde dag laten dopen.
Tijdens deze avonden worden verschillende aspecten van de doop besproken. Hierbij kunt u onder andere denken aan:
• de geschiedenis van de doop: hoe is de doop ontstaan en wat betekent dopen?
• welke rituelen worden er gebruikt en waarom?
• het samenstellen van de doopliturgie: het schrijven van een motivatie waarom je jouw kind
laat dopen, het samenstellen van de voorbeden, uitzoeken van liedjes etc.

Als herinnering ontvangen de ouders een doopkaars. Bij dit alles tracht de doopwerkgroep hen zo goed mogelijk te begeleiden.
Contactpersoon: Saskia Manga Owona-Wortelboer