Inschrijfformulier deelgemeenschap Maassluis

Voornaam(namen):
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geslacht:
Gezindte:
Burgerlijke staat:

Indien van toepassing:

Huwelijksdatum:
Scheiding:
Doopdatum:
1e communie/H.Vormsel:
Wil parochieblad AProPos ontvangen:
Wil meedoen aan actie kerkbalans:

Wenst wel ingeschreven te staan in het ledenbestand van de parochie.
Wenst als 'slapend' in het ledenbestand te worden opgenomen.
...U blijft wel ingeschreven maar dan wordt u vanuit deze parochie niet meer benaderd.


Wenst uitgeschreven te worden uit het ledenbestand van de Rooms-Katholieke kerk.
...Dit is alleen mogelijk door het volledig invullen van de verklaring 'verzoek tot kerkverlating', welke u kunt aanvragen bij het secretariaat.

Vul deze code in: captcha