Actie Kerkbalans (AKB)

De parochie is voor haar inkomsten voor een groot deel afhankelijk van de vrijwillige bijdrage van parochianen.

Aan het begin van het kalenderjaar wordt de actie Kerkbalans gehouden.

De documenten treft u hierbij aan.