Actie Kerkbalans (AKB)

De parochie is voor haar inkomsten voor een groot deel afhankelijk van de vrijwillige bijdrage van parochianen.

Aan het begin van het kalenderjaar wordt de actie Kerkbalans gehouden.

De documenten voor 2017 treft u hierbij aan.

Commissie Fondsenwerving