Geloofsverdieping

De Werkgroep Geloofsverdieping van Parochie De Goede Herder verzorgt elk jaar een aanbod Geloofsverdieping. Dit aanbod wordt als katern opgenomen in het parochieblad ‘Kerk aan de Waterweg’. In het parochieblad vindt u een beknopt overzicht voor het hele jaar. In elke uitgave van ‘Kerk aan de Waterweg’ worden de onderdelen voor de volgende maanden uitgebreid belicht. U kunt de werkgroep bereiken via e-mailadres: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl