Kerkbladen en Website

AProPos is het informatieblad van de deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus dat 5x per jaar verschijnt. emailadres apropos@appp.nl

Kerk aan de Waterweg: is het informatieblad van rk- parochie De Goede Herder dat 4x per jaar verschijnt. mailadres redactie@goedeherderparochie.nl

We hebben in onze parochie een aantrekkelijke website, emailadres webredactie@appp.nl, die u op de hoogte houdt van de laatste informatie en een uitgebreid beeld geeft van onze parochie en de activiteiten die er plaatsvinden.

AProPos – Kerk aan de waterweg

AProPos Jaargang 25 Kerk aan de waterweg Jaargang 6
AProPos januari 2018  Nummer 1 – Voorjaar 2018
AProPos april 2018 Nummer 2 – zomer 2018
AProPos juli 2018 Nummer 3 – Najaar 2018
AProPos oktober 2018 Nummer 4 – winter 2018
AProPos december 2018
AProPos Jaargang 24 Kerk aan de waterweg Jaargang 5
AProPos januari 2017 Nummer 01 – Voorjaar 2017
AProPos april 2017 Nummer 02 – Zomer 2017
AProPos juli 2017 Nummer 03 – Najaar 2017
AProPos oktober 2017 Nummer 04 – 2017
AProPos december 2017