Kerkbladen en Website

AProPos is het informatieblad van de deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus dat 4x per jaar verschijnt. emailadres apropos@appp.nl

Kerk aan de Waterweg: is het informatieblad van rk- parochie De Goede Herder dat 4x per jaar verschijnt. mailadres redactie@goedeherderparochie.nl

We hebben in onze parochie een aantrekkelijke website, emailadres webredactie@appp.nl, die u op de hoogte houdt van de laatste informatie en een uitgebreid beeld geeft van onze parochie en de activiteiten die er plaatsvinden.

AProPos – Kerk aan de waterweg

Kerk aan de waterweg  Jaargang 12
Nummer 1 voorjaar 2024
Kerk aan de waterweg  Jaargang 11
Nummer 1 voorjaar 2023
Nummer 2 voorjaar 2023
Nummer 3 najaar 2023
Nummer 4 winter 2023
Kerk aan de waterweg Jaargang 10
Nummer 1 voorjaar 2022
Nummer 2 zomer 2022
Nummer 3 najaar 2022
Nummer 4 winter 2022
AProPos  Jaargang 28 Kerk aan de waterweg Jaargang 9
AProPos maart 2021 Nummer 1 voorjaar 2021
AProPos juli 2021 Nummer 2 zomer 2021
AProPos oktober 2021 Nummer 3 najaar 2021
AProPos december 2021 Nummer 4 winter 2021
AProPos Jaargang 27 Kerk aan de waterweg Jaargang 8
AProPos maart 2020 Nummer 1 – voorjaar 2020
AProPos juli 2020 extra editie pasen
AProPos oktober 2020 Nummer 3 – najaar 2020
AProPos december 2020 Nummer 4 – winter 2020