Eerste Heilige Communie

In onze parochie wordt aan kinderen die in groep 4 van de basisschool zitten, de mogelijkheid geboden om in een speciale viering na Pasen, voor de eerste keer de Heilige Communie te ontvangen. De werkgroep Eerste Heilige Communie verzorgt de voorbereidingen van deze feestelijke viering. Kinderen die ingeschreven staan in onze parochie worden in het najaar schriftelijk uitgenodigd. De kinderen leren in een aantal bijeenkomsten op de zondagochtend van alles over het geloof, de Doop, de Bijbel, bidden en de H. Eucharistieviering, zodat ze goed weten wat er op het feest van hun Eerste Heilige Communie gevierd wordt. De kinderen doen mee aan de Vastenactie.
Voor de ouders zijn er bijeenkomsten over de praktische zaken rondom de voorbereidingsperiode en de viering. Er is bovendien een avond over de betekenis van de
H. Eucharistieviering.

Ook wordt voor kinderen en ouders samen een rondleiding door de kerk verzorgd. Meer informatie vindt U in de brochure over de H. Communie in de folderbakjes in de narthex. Contactpersoon: Daniëlle van der Mieden-Paalvast