Intermezzo

Dit koor is in mei 2016 opgericht door Peter en Janny Bergmans en bestaat uit koorleden tussen de 28 en 60 jaar. Opvallend is dat er naar verhouding veel mannen in dit koor zitten, 7 van de 16 leden. Het grootste deel van het koor zijn oud koorleden van Akkoord, een jongerenkoor dat in 1992 is opgeheven.

Intermezzo staat onder leiding van Peter Bergmans en de muzikale begeleiding wordt verzorgd door Jan Michel Koekebakker en Liesbeth Staller.

Er wordt elke oneven week op dinsdagavond gerepeteerd vanaf 20.00 uur in de kerk, kom gerust mee doen!

Het repertoire is in aanleg, ze liften op dit moment mee met het jongerenkoor To Be Continued, materiaal van Akkoord, muziek van Sela, Opwekking en Taizé liederen.

Foto op volledige grootte? Klik hier.